Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Sprawdź, ile zarabia:

Analityk bankowy 7930 PLN
Operator maszyn 3920 PLN
Audytor wewnętrzny 7680 PLN
Nauczyciel geografii 4820 PLN
Pośrednik pracy 3400 PLN
Skarbnik 7930 PLN
Kosmetolog 3500 PLN
.NET Developer 5620 PLN
Ekspozytor towarów 4020 PLN
Szlifierz CNC 4900 PLN
Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Profil kompetencyjny - posiadany przez pracownika lub wymagany na konkretnym stanowisku zestaw najistotniejszych kompetencji.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Trendy w wynagradzaniu na 2021 rok

26.07.2021 Bartłomiej Mielniczek
Sposoby wynagradzania od początku 2020 roku uległy dużym zmianom. Są one spowodowane pandemią COVID-19, która wpłynęła na wszystkie aspekty życia, w tym zawodowe. Rozpowszechniona praca zdalna, poprzez ograniczenie możliwości monitorowania przebiegu prac, zmusiła pracodawców do zmian w wynagradzaniu, na przykład poprzez większe stawianie na ich efekty wśród poszczególnych pracowników. Ich wyniki nie tylko wpływają na podwyżki wynagrodzeń zasadniczych, ale także na wysokość wynagrodzeń zmiennych.
Artykuł jest oparty o wyniki raportu Compensation Best Practices Report przygotowanego przez portal Payscale, treści ze strony internetowej World At Work oraz inne źródła wymienione w bibliografii.
Zmiany w przyznawaniu podwyżek
Ograniczone przez pandemię budżety wynagrodzeń sprawiły, że rzadsze jest przyznawanie corocznych podwyżek wszystkim pracownikom. Zamiast tego firmy częściej nagradzają w oparciu o indywidualne wyniki. W 2020 roku podwyżki pensji zasadniczej dla najefektywniejszych pracowników były przyznane przez 79,9% firm biorących udział w badaniu, a dla pozostałych pracowników zaledwie przez 52,1% firm. Najczęstsze były podwyżki 3-procentowe, które przyznało ponad 30% respondentów badania. Zamiar przyznania podwyżek w 2021 roku zadeklarowało 64,2% badanych, z czego u 67,2% z nich mają one wynosić średnio nie więcej niż 3% (PayScale, 2021).
Większość organizacji, tj. 76,7% korzysta z płatnych internetowych źródeł danych przy wyznaczaniu wynagrodzeń. Ten odsetek jest wyższy w większych i bardziej dojrzałych firmach. Obserwujemy wyraźny wzrost korzystania z rynkowych źródeł danych w porównaniu do lat poprzednich: o 11,9% firm więcej względem zeszłego roku oraz o aż 23,5% więcej niż przed czterema latami.

Stawianie celów i motywowanie
Wynagrodzenie zmienne oferuje aż 69,6% firm (PayScale, 2021), a im więcej pracowników zatrudnia przedsiębiorstwo, tym ten odsetek jest wyższy. Stawianie celów i ciągła ocena w oparciu o cele to nowa, skuteczniejsza metoda względem popularnych ocen rocznych i śródrocznych.
Coraz częściej firmy szukając rynkowych stawek płac decydują się na porównanie do wybranych firm, tzw. grupy porównawczej, w której skład wchodzą podobne przedsiębiorstwa. Gdy przez czynniki niezależne od firmy niemożliwe będzie spełnienie postawionych wcześniej celów, firma będzie mogła porównać swoje wyniki do wyników firm z tej grupy.
Cele nie muszą jednak dotyczyć wyłącznie całej firmy, mogą być kaskadowane i dotyczyć wyników poszczególnych działów, a także indywidualnych pracowników. Takie rozwiązanie pomaga w celniejszym doborze czynników wpływających na wysokość premii. Ważne, by minimalizować opieranie wypłaconej premii na subiektywnych ocenach, a częściej dobierać mierzalne kryteria.

Jakie rodzaje premii i planów motywacyjnych wykorzystywały firmy w 2020 roku

Wykres

Opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie 2021 Compensation Best Practices ReportWiększe znaczenie działów HR
Działy HR w czasie pandemii miały wyjątkowe trudnie zadanie – dbać o to, aby pracownicy czuli się częścią zespołu, jednocześnie nie mając szans na bliskie spotkanie. Izolacja mocno wpłynęła na zdrowie psychiczne pracowników, i ponad 90% pracodawców traktowało je priorytetowo (Aon, 2021). W tym samym badaniu 86% z nich deklarowało, że głównym sposobem dbania o dobre samopoczucie pracowników była bieżąca komunikacja.
Włączenie specjalistów ds. zasobów ludzkich w podejmowanie ważnych decyzji, również dotyczących wynagrodzeń, jest w dzisiejszym świecie czymś naturalnym i ten trend będzie się utrzymywał.

Odchodzenie od tradycyjnej ścieżki kariery
Mary Ann Sardone, US East Career Business Leader and Partner w Mercer uważa, że pandemia zaburzając typowy 8-godzinny dzień pracy pokazała, że na popularności może zyskać zadaniowy czas pracy, gdzie rozliczamy pracownika z wyników a nie przepracowanego czasu. Wyniki te można nagradzać w wynagrodzeniu zmiennym.

Sprawiedliwe wynagrodzenia
Sprawą kluczową dla godnego traktowania pracowników jest ich sprawiedliwe wynagradzanie pod kątem równych płac za równe obowiązki. 46,2% respondentów badania odpowiedziało, że w 2021 roku przeprowadzi analizę różnic wynagrodzeń biorąc pod uwagę płeć, rasę lub obydwa. To daje wzrost o 8% względem 2020 roku. Wśród korporacji ten odsetek wynosi aż 74,2%, jednak maleje wraz ze zmniejszaniem się liczby zatrudnianych pracowników. W firmach zatrudniających do 99 osób wynosi on 26,2%.

Płatne dane rynkowe
Aż 76,7% pracodawców korzysta z tradycyjnych raportów płacowych lub różnych form płatnych źródeł danych online w celu zapewnienia odpowiedniej wysokości wynagrodzeń dla pracowników. W 2019 było to zaledwie 68,8%. Odsetek firm korzystających z tego rodzaju rozwiązań wzrasta wraz z ich rozmiarem.

Z jakich źródeł danych korzystały firmy przy ustalaniu wynagrodzeń w 2020 roku?

Wykres

Opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie 2021 Compensation Best Practices Report
Bibliografia
1. WorldAtWork, Skills Will Be the New Measure of Base Pay, 2020
2. WorldAtWork, R.I.P. Annual Review: It’s the Age of Ongoing Manager-Employee Goal Setting, 2020
3. WorldAtWork, HR Pros Are the Unlikely Data Scientists in a Post-Pandemic World, 2020
4. CIPD, The People Profession in 2018: UK and Ireland, 2018
5. Visier, Why HR Data is the Key to Strategic Business Decisions, 2020
6. WorldAtWork, Rethinking Compensation in the Face of Uncertainty, 2020
7. PayScale, The 2021 Compensation Best Practices Report, 2021
8. Aon, UK Benefits and Trends 2021 Survey, 2021
Bartłomiej Mielniczek
Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".