Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Sprawdź, ile zarabia:

Pracownik budowlany 5360 PLN
Kierownik personalny 11100 PLN
Administrator IT 8520 PLN
Sortowacz listów 4440 PLN
Tapicer 5210 PLN
PHP developer 8610 PLN
Projektant mody 7190 PLN
Spedytor morski 6700 PLN
Optometrysta 6580 PLN
Operator CAD 6050 PLN
Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Płaca zespołowa - wynagrodzenie grup pracowników wykonujących podobną pracę.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Sytuacja makroekonomiczna (stan na dzień 11.05.2020 r.)

11.05.2020 Adam Klimczak
Poprzedni tydzień przyniósł ważne dane na temat kwietniowego PMI. Większość krajów odnotowuje spadek optymizmu wśród menedżerów – indeks PMI dla usług w USA wyniósł 26,7 pkt (poprzedni odczyt 39,8 pkt), w Wielkiej Brytanii 13,4 pkt ( spadek z 34,5 pkt), we Włoszech 10,8 pkt (spadek z 17,4 pkt). Najpoważniejszy spadek wystąpił w Indiach – wskaźnik ten wyniósł tam 5,4 pkt, przy poprzednim odczycie 49,3 pkt. Nieco lepiej sytuacja wygląda w Chinach - 44,4 pkt – co jest wynikiem i tak gorszym niż prognozy na poziomie 50,5 pkt.
W USA, odsetek osób bez pracy jest najwyższy od czasów Wielkiego Kryzysu. W kwietniu bezrobocie wzrosło do 14,7% - w marcu wynosiło zaledwie 4,4%. Zatrudnienie zmniejszyło się o 20,5 mln. Tak drastyczny wzrost może być spowodowany bardzo szczodrą pomocą dla bezrobotnych. Na czas epidemii zwiększono kwotę zasiłku prawie trzykrotnie do 972 dolarów tygodniowo, co spowodowało, że w niektórych stanach zasiłek ten jest wyższy niż płaca minimalna.
Ciekawe dane napływają z Turcji – w środę za dolara trzeba było zapłacić rekordowe 7,22 liry – kraj ten dalej zmaga się z wysokim bezrobociem (14%) i inflacją (11% r/r). Jako kraj w dużej mierze turystyczny Turcja straciła na zamknięciu granic.
Jeśli chodzi o dalsze ograniczenia w ruchu międzynarodowym KE rekomenduje zamknięcie granic dla niekoniecznego ruchu w UE i strefie Schengen do 15 czerwca.

Warto też przyjrzeć się danym od naszego najważniejszego gospodarczo sąsiada – Niemiec.
W marcu zamówienia w przemyśle spadły o 15,6% m/m i 16% r/r. Produkcja przemysłowa spadła o 9,2% m/m (przy prognozie -7,4%) i 11,6% r/r. Niemiecki eksport skurczył się o 11,8% m/m, a import o 5,1%. Trudno prognozować, jakie dane otrzymamy za kwiecień. Biorąc pod uwagę niemiecki PMI dla przemysłu wynoszący 34,5 – nie ma zbyt dużych szans na poprawę sytuacji.

Do optymistycznych wiadomości należy zaliczyć obniżające się liczby osób zarażonych koronawirusem i stopniowe odmrażanie handlu. Niepokoją informacje o wypowiadanych umowach najmu w galeriach handlowych.
Można mieć nadzieję, że odblokowanie gospodarki pozwoli na częściowy powrót na dawne tory. Mimo ograniczenia popytu związanego z ograniczeniami być może wystąpi „efekt sprężyny”. Oznacza to, że popyt został zawieszony w czasie, i jest szansa, że po otwarciu punktów sprzedaży, wydawanie gotówki wróci w okolice swoich poprzednich poziomów. Przykład tego zjawiska można było obserwować w niedawno otwartych sklepach meblarskich.

Adam Klimczak
Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".