Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Sprawdź, ile zarabia:

Geodeta 4090 PLN
Mechanik autobusów 4760 PLN
Account Director 15000 PLN
Kasjer handlowy 3030 PLN
Sortownik paczek 3310 PLN
Hydrogeolog 4520 PLN
Specjalista sem 7280 PLN
Kierownik kontraktu 11120 PLN
Suwnicowy 4000 PLN
Wytapiacz 4440 PLN
Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Annuitet - wypłaty świadczeń pieniężnych o stałej lub zmiennej wartości, dokonywana okresowo w równych odstępach czasu.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Sytuacja finansowa przedsiębiorstw i strategie przetrwania

20.04.2020 Monika Czepiel
(stan na dzień 02.04.2020 r.)
Z badania przeprowadzonego przez Polski Instytut Ekonomiczny w pierwszych dwóch dniach kwietnia 2020 r. wśród 400 przedsiębiorstw wynika, że duża część z nich ma problemy z płynnością.
Ponad jedna czwarta firm (26%) deklaruje, że ma zapasy finansowe, które pozwolą im przetrwać dłużej niż trzy miesiące. 22% ogółu badanych przedsiębiorstw przyznaje, że pieniędzy wystarczy im na nie więcej niż kwartał, 30% - na maksymalnie 1-2 miesiące. Aż 18% firm nie ma żadnych rezerw finansowych. W tej ostatniej grupie przeważają mikroprzedsiębiorstwa (26%).

Ponad połowa (57%) badanych firm odnotowała spadek przychodów na koniec marca 2020 r. Jeśli chodzi o branże, to najgorzej jest w sektorze usług, gdzie 63% podmiotów odczuło spadek przychodów, niewiele lepiej jest na produkcji (49%). Pod kątem wielkości firmy w najgorszej sytuacji są mikroprzedsiębiorstwa – aż 7 na 10 z nich wykazało spadek przychodów.

Z przeprowadzonego badania wynika również, że skutki pandemii odczują także pracownicy. Prawie połowa (46%) firm planuje obniżenie wynagrodzeń. Utrzymanie dotychczasowych stawek płac deklaruje 36% pracodawców. Z kolei 28% badanych firm planuje redukcję zatrudnienia.

Jednocześnie ponad połowa firm biorących udział w badaniu (56%) chce skorzystać z tzw. tarczy antykryzysowej, czyli dofinansowania pensji w zamian za utrzymanie zatrudnienia. Najbardziej zainteresowane tym rozwiązaniem są duże firmy (90% badanych), jak również te z sektora handlowego (63%).

O badaniu: Badanie przeprowadzono w dniach 1-2 kwietnia 2020 r. wśród właścicieli firm lub osób decyzyjnych w przedsiębiorstwach. Badanie przeprowadzono za pomocą wspomaganych komputerowo wywiadów telefonicznych (CATI) na próbie losowo-kwotowej obejmującej 400 firm, w 4 kategoriach wielkości i 3 sektorach branżowych.


W odpowiedzi na bardzo wiele zapytań dotyczących kryzysowego zarządzania sprawami kadrowo-płacowymi nasz dział prawny oraz dział analiz wynagrodzeń przygotował dla Państwa ofertę specjalną:

Kryzysowe doradztwo prawne i wynagrodzeniowe
Bibliografia
http://pie.net.pl/obnizki-wynagrodzen-w-polowie-firm-i-zwolnienia-w-co-czwartej-to-strategie-przedsiebiorstw-na-pandemie/
Monika Czepiel
Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".