Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Sprawdź, ile zarabia:

Recepcjonista 4450 PLN
Galwanizer 4830 PLN
Kontroler produkcji 6250 PLN
Pracownica sklepu 4880 PLN
Programista PHP 12030 PLN
Analityk baz danych 7620 PLN
Introligator 4830 PLN
Underwriter 9000 PLN
Android developer 15180 PLN
Technik mechanik 6490 PLN
Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Stawka Początkowa - stawka płacy, od której pracownik rozpoczyna pracę w danym przedsiębiorstwie.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Struktura wynagrodzeń w Polsce

19.02.2024 Piotr Sedlak
Jesteśmy już oswojeni z publikowaną przez GUS „średnią krajową w sektorze przedsiębiorstw”. Nie zawsze wszyscy zdajemy sobie jednak sprawę, że ok. 2/3 Polaków zarabia poniżej średniej krajowej.
Fenomen „większość ludzi poniżej średniej” wynika z kilku przyczyn:
  1. właściwości samej statystyki – przy rozkładach prawostronnie skośnych po prostu tak jest (spokojnie zaraz wyjaśnimy).

  2. faktu, że GUS nie uwzględnia najmniejszych firm/organizacji

  3. rzadszej publikacji przez GUS pełniejszych danych (np. mediany).

Dowodem dla punktu numer 3 jest fakt, że dopiero w październiku 2023 GUS opublikował wyniki badania: Struktura wynagrodzeń w Polsce za październik 2022 roku.

Przejdźmy jednak do tej analizy. Na początek, bardzo ważnym dla nas wykresem jest zaprezentowany poniżej:

Struktura zatrudnionych według wysokości wynagrodzeń w stosunku do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w 2022 roku (stan w październiku)

Wykres

Główny Urząd StatystycznyJest to właśnie wykres prawostronnie skośny. A więc po jego prawej widzimy tzw. „długi ogon”. W tym przypadku to stosunkowo niewielkie grupy ludzi, które zarabiają kolejne, coraz wyższe stawki wynagrodzeń. Z lewej strony blokuje nas płaca minimalna, poniżej której nie możemy wynagradzać pracowników etatowych. Wykres nie jest symetryczny (większość ludzi skupiona jest w jego lewej części).

Z wykresu można wyliczyć, że 66% pracujących Polaków zarabia poniżej średniej krajowej. Poza samą właściwością miar statystycznych dodatkowo należy zwrócić uwagę, że: „Źródłem danych jest sprawozdanie realizowane co dwa lata przez jednostki sprawozdawcze o liczbie pracujących 10 i więcej osób”. Bardzo rozsądna przesłanka, aby nie męczyć małych firm nadmierną sprawozdawczością, sprawia, że „przeciętne” wynagrodzenie jest trochę zawyżone (bo to małe podmioty zwykle płacą mniej). Czyli poza samą statystyką pewnie jeszcze więcej Polaków zarabia poniżej „średniej krajowej”, nie są oni jednak ujęci w badaniu.

W przytaczanym opracowaniu GUS zaprezentował również porównanie mediany wynagrodzenia ze średnim wynagrodzeniem. Mediana dzieli zbiór na pół, a więc 50% badanych zarabia poniżej mediany, a 50% powyżej.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto i mediana wynagrodzeń brutto (stan za październik)

Wykres

Główny Urząd StatystycznyPoniżej przedstawiamy zestawienie tabelaryczne dla tych samych danych:

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto i mediana wynagrodzeń brutto (stan za październik)

2012

2014

2016

2018

2020

2022

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w PLN

3 896

4 108

4 347

5 004

5 748

7 001

Mediana w PLN

3 115

3 292

3 511

4 095

4 703

5 702

Mediana jako % przeciętnego wynagrodzenia

80%

80%

81%

82%

82%

81%

 

Opracowanie własne na podstawie danych GUS


Wynika z niego, że mediana wynagrodzenia jest ok 20% niższa od średniej. Co to znaczy dla HRowców i Polaków? Niezadowolenie. Intuicyjnie czujemy, że „średnia” opisuje coś typowego, zwykłego. Równocześnie sami wyżej niż powinniśmy oceniamy nasze kompetencję (efekt ponadprzeciętności). Widząc w mediach dane o średnich płacach, prawdopodobnie większość z nas czuje, że powinna zarabiać powyżej średniej. Jednocześnie opisana w artykule mechanika rzeczywistości pokazuje, że statystycznie jednak mamy większe szanse zarabiać mniej niż „średnia krajowa”.

Piotr Sedlak
Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".