Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Annuitet - wypłaty świadczeń pieniężnych o stałej lub zmiennej wartości, dokonywana okresowo w równych odstępach czasu.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Rekordowy wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę

26.11.2019 Gabriela Sykała
Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2020 r. z dnia 10 września 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1778) od 1 stycznia 2020 roku zmieniają się stawki minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz minimalnej stawki godzinowej.
Rekordowy wzrost
Wysokość pensji minimalnej osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę wzrośnie do 2 600 zł brutto. Jest to wzrost aż o 15,6% w stosunku do wysokości minimalnego wynagrodzenia obowiązującej w 2019 roku i jednocześnie najwyższe jednorazowe jej podniesienie w ciągu ostatnich lat. Zgodnie z zapowiedziami Rządu do końca 2021 roku wysokość pensji ma być na poziomie 3 000 zł brutto, zaś do końca 2023 roku najniższa krajowa ma osiągnąć 4 000 zł. Z kolei w odniesieniu do stawki godzinowej to w 2020 roku wzrośnie ona z 14,70 zł do 17 zł, co również jest znaczącą zmianą.

Wpływ na inne świadczenia
W związku ze wzrostem płacy minimalnej należy mieć na uwadze świadczenia, które bazują na jej wysokości np. niektóre dodatki, odszkodowanie za naruszenie równego traktowania czy mobbing, odprawa w ramach zwolnień grupowych. Trzeba mieć także na uwadze ostatnią zmianę dotyczącą dodatku stażowego, który od 1 stycznia nie będzie wliczany do pensji minimalnej. Pracodawca musi zatem zweryfikować czy każdy pracownik otrzyma wynagrodzenie w wysokości ustalonej nowym rozporządzeniem bez tego dodatku.

Możliwe konsekwencje
W środowiskach pracodawców czy ekonomistów podnosi się, że tempo wzrostu i skokowe podwyższanie minimalnej może prowadzić do negatywnych konsekwencji. W szczególności wskazuje się na niedostosowanie procesu i szybkości podwyższania płacy minimalnej do warunków gospodarczych, co może przełożyć się na wyższe ceny i inflację. Ponadto coraz większe zobowiązania pracodawców – m.in. w kontekście Pracowniczych Planów Kapitałowych czy składek na ubezpieczenia – mogą doprowadzić do trudności w zakresie pokrywania rosnących kosztów pracy.Gabriela Sykała
Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".