Krakowska Szkoła Wynagrodzeń Stefa premium

Czy oszczędzasz na emeryturę?

Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Raport płacowy Sedlak & Sedlak dla branży IT 2019
Newsletter

Zapisz się na newsletter portalu wynagrodzenia.pl

Świadczenia dodatkowe w oczach pracowników w 2019 roku

Sprawdź, ile zarabia:

Sztygar 6045 PLN
Kierowca trolejbusu 3297 PLN
Kierownik ds. PR 6354 PLN
Psycholog sportowy 3029 PLN
Szef kuchni 4419 PLN
Serwisant sieci IT 3071 PLN
Strażak ratownik 3517 PLN
Lekarz okulista 6594 PLN
Compliance officer 7067 PLN
Pomoc laboratoryjna 2574 PLN
Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

wynagrodzenia - wrzesień 2019

sektor przedsiębiorstw - 5 084 PLN
- 0.8% (m/m)    6.6% (r/r)

płaca minimalna - 2019 2 250 PLN

PKB - III kw. (r/r) 104.1%

inflacja - wrzesień 2019 (r/r) 2.6%

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Broadbanding - struktura wynagrodzeń z szerokimi przedziałami płac.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Rekordowy wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę

26.11.2019 Gabriela Sykała
Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2020 r. z dnia 10 września 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1778) od 1 stycznia 2020 roku zmieniają się stawki minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz minimalnej stawki godzinowej.
Rekordowy wzrost
Wysokość pensji minimalnej osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę wzrośnie do 2 600 zł brutto. Jest to wzrost aż o 15,6% w stosunku do wysokości minimalnego wynagrodzenia obowiązującej w 2019 roku i jednocześnie najwyższe jednorazowe jej podniesienie w ciągu ostatnich lat. Zgodnie z zapowiedziami Rządu do końca 2021 roku wysokość pensji ma być na poziomie 3 000 zł brutto, zaś do końca 2023 roku najniższa krajowa ma osiągnąć 4 000 zł. Z kolei w odniesieniu do stawki godzinowej to w 2020 roku wzrośnie ona z 14,70 zł do 17 zł, co również jest znaczącą zmianą.

Wpływ na inne świadczenia
W związku ze wzrostem płacy minimalnej należy mieć na uwadze świadczenia, które bazują na jej wysokości np. niektóre dodatki, odszkodowanie za naruszenie równego traktowania czy mobbing, odprawa w ramach zwolnień grupowych. Trzeba mieć także na uwadze ostatnią zmianę dotyczącą dodatku stażowego, który od 1 stycznia nie będzie wliczany do pensji minimalnej. Pracodawca musi zatem zweryfikować czy każdy pracownik otrzyma wynagrodzenie w wysokości ustalonej nowym rozporządzeniem bez tego dodatku.

Możliwe konsekwencje
W środowiskach pracodawców czy ekonomistów podnosi się, że tempo wzrostu i skokowe podwyższanie minimalnej może prowadzić do negatywnych konsekwencji. W szczególności wskazuje się na niedostosowanie procesu i szybkości podwyższania płacy minimalnej do warunków gospodarczych, co może przełożyć się na wyższe ceny i inflację. Ponadto coraz większe zobowiązania pracodawców – m.in. w kontekście Pracowniczych Planów Kapitałowych czy składek na ubezpieczenia – mogą doprowadzić do trudności w zakresie pokrywania rosnących kosztów pracy.Gabriela Sykała

Polub wynagrodzenia.pl

Udostępnij

Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".

Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Kontakt: [email protected]