Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Sprawdź, ile zarabia:

Project Manager 8400 PLN
Laborant 3550 PLN
Mistrz zmianowy 6120 PLN
Specjalista helpdesk 6120 PLN
Kontroler jakości 4960 PLN
Hydraulik 3860 PLN
Mikrobiolog 4390 PLN
Associate 7000 PLN
Technik elektronik 4460 PLN
Pomocnik mechanika 3220 PLN
Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Realna stawka płacy - nominalna stawka płacy odniesiona do inflacji lub deflacji.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Rekordowy wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę

26.11.2019 Gabriela Sykała
Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2020 r. z dnia 10 września 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1778) od 1 stycznia 2020 roku zmieniają się stawki minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz minimalnej stawki godzinowej.
Rekordowy wzrost
Wysokość pensji minimalnej osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę wzrośnie do 2 600 zł brutto. Jest to wzrost aż o 15,6% w stosunku do wysokości minimalnego wynagrodzenia obowiązującej w 2019 roku i jednocześnie najwyższe jednorazowe jej podniesienie w ciągu ostatnich lat. Zgodnie z zapowiedziami Rządu do końca 2021 roku wysokość pensji ma być na poziomie 3 000 zł brutto, zaś do końca 2023 roku najniższa krajowa ma osiągnąć 4 000 zł. Z kolei w odniesieniu do stawki godzinowej to w 2020 roku wzrośnie ona z 14,70 zł do 17 zł, co również jest znaczącą zmianą.

Wpływ na inne świadczenia
W związku ze wzrostem płacy minimalnej należy mieć na uwadze świadczenia, które bazują na jej wysokości np. niektóre dodatki, odszkodowanie za naruszenie równego traktowania czy mobbing, odprawa w ramach zwolnień grupowych. Trzeba mieć także na uwadze ostatnią zmianę dotyczącą dodatku stażowego, który od 1 stycznia nie będzie wliczany do pensji minimalnej. Pracodawca musi zatem zweryfikować czy każdy pracownik otrzyma wynagrodzenie w wysokości ustalonej nowym rozporządzeniem bez tego dodatku.

Możliwe konsekwencje
W środowiskach pracodawców czy ekonomistów podnosi się, że tempo wzrostu i skokowe podwyższanie minimalnej może prowadzić do negatywnych konsekwencji. W szczególności wskazuje się na niedostosowanie procesu i szybkości podwyższania płacy minimalnej do warunków gospodarczych, co może przełożyć się na wyższe ceny i inflację. Ponadto coraz większe zobowiązania pracodawców – m.in. w kontekście Pracowniczych Planów Kapitałowych czy składek na ubezpieczenia – mogą doprowadzić do trudności w zakresie pokrywania rosnących kosztów pracy.Gabriela Sykała
Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".