Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Sprawdź, ile zarabia:

Project Manager 8000 PLN
Elektronik 8600 PLN
Mechanik motocyklowy 5940 PLN
Asystent naukowy 4940 PLN
Barman 4940 PLN
Prezes zarządu 16800 PLN
Serwisant urządzeń 6340 PLN
Spedytor drogowy 5220 PLN
Operator techniczny 5940 PLN
Underwriter 6500 PLN
Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Mediana - wartość dzieląca wszystkie dane na pół. Poniżej i powyżej mediany znajduje się dokładnie po 50% danych.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Porównanie wynagrodzeń kierowców autobusów i ciężarówek

16.06.2020 Patrycja Małek
Pracownik zatrudniony na stanowisku kierowcy musi posiadać m.in. prawo jazdy kategorii D, świadectwo kwalifikacji zawodowej oraz zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do kierowania pojazdami. Do wykonywania zawodu kierowcy niezbędne jest nie tylko zdobycie szeregu odpowiednich kwalifikacji, ale także posiadanie odpowiednich predyspozycji psychofizycznych. Czy spełnienie licznych wymagań przekłada się na wysokie zarobki? Czy istnieje różnica pomiędzy zarobkami kierowców autobusów i ciężarówek? Na te i inne pytania odpowiedź znajdą Państwo w poniższym artykule.
W Ogólnopolskim Badaniu Wynagrodzeń w 2019 roku wzięło udział łącznie 895 kierowców autobusów i ciężarówek. Mediana wynagrodzenia całkowitego osób zatrudnionych na tych dwóch stanowiskach wynosiła 3 948 PLN brutto. Kierowcy samochodów ciężarowych zarabiali o 230 PLN więcej od kierowców autobusów. W badaniu wzięło udział więcej mężczyzn – stanowili oni 98% respondentów.

Wynagrodzenia całkowite kierowców autobusów i ciężarówek
w 2019 roku (brutto w PLN)

Schemat

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2019 rokuW 2019 roku w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców (bez Warszawy) kierowcy ciężarówek zarabiali o 135 PLN więcej od kierowców autobusów. Z kolei w Warszawie sytuacja była odwrotna – to kierowcy autobusów zarabiali więcej od kierowców ciężarówek. Różnica w wynagrodzeniach na tych stanowiskach w stolicy wynosiła 701 PLN.

Mediana wynagrodzenia całkowitego kierowców autobusów i ciężarówek w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców
i w Warszawie w 2019 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2019 rokuRóżnica w medianie wynagrodzeń pomiędzy kierowcami ciężarówek z miast powyżej 100 tys. mieszkańców a ogólnopolską medianą wynagrodzeń osób wykonujących ten zawód jest niewielka. W firmach z przewagą kapitału zagranicznego kierowcy ciężarówek z miast powyżej 100 tys. mieszkają zarabiają o 50 PLN mniej niż wszyscy kierowcy ciężarówek w Polsce. Z kolei w polskich firmach różnica ta wynosi jedynie 14 PLN. Kierowcy ciężarówek mieszkający w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców w firmach zagranicznych zarabiają o 614 PLN więcej niż w firmach polskich.

Mediana wynagrodzenia całkowitego kierowców ciężarówek w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców
i w Warszawie w 2019 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2019 rokuW Ogólnopolskim Badaniu Wynagrodzeń na pytanie o zadowolenie z otrzymywanego wynagrodzenia całkowitego odpowiedziało 535 kierowców ciężarówek i 172 kierowców autobusów. W obu tych grupach przeważało niezadowolenie z otrzymywanego wynagrodzenia. Wśród kierowców autobusów niezadowolonych było aż 80% respondentów, z kolei wśród kierowców samochodów ciężarowych odpowiedzi negatywnej na pytanie „Czy jesteś zadowolony ze swojego wynagrodzenia całkowitego?” udzieliło 67% osób.

Ocena zadowolenia z wynagrodzenia całkowitego wśród kierowców autobusów
i ciężarówek w 2019 roku

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2019 rokuInformacje o badaniu: W 2019 roku w badaniu uczestniczyły 161 549 osoby. 62% uczestników badania ma nie więcej niż 35 lat, 72% mieszka w miastach powyżej 100 000 mieszkańców, 68% ma wykształcenie wyższe, 45% pracuje w dużych lub wielkich przedsiębiorstwach, zaś 80% jest zatrudnionych w firmach prywatnych.

Powyższy artykuł zawiera jedynie wybrane dane spośród tych, które posiadamy.
Jeśli są Państwo zainteresowani szczegółowym raportem na temat wynagrodzeń
zapraszamy do kontaktu.

Zapraszamy do uczestnictwa w tegorocznej edycji Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń.
Ankietę do badania można znaleźć tutaj.


Patrycja Małek
Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".