Czy oszczędzasz na emeryturę?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Raport płacowy Sedlak & Sedlak dla branży IT 2019
Newsletter

Zapisz się na newsletter portalu wynagrodzenia.pl

Świadczenia dodatkowe w oczach pracowników w 2019 roku

Sprawdź, ile zarabia:

Farmaceuta 4766 PLN
Stolarz meblowy 2748 PLN
Polernik 3062 PLN
Spedytor lotniczy 4000 PLN
Obuwnik 2462 PLN
Kasjer walutowy 2855 PLN
Opiekun ekspozycji 2264 PLN
Android developer 5825 PLN
Programista ABAP 8000 PLN
Rezydent 3134 PLN
Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Płaca całkowita - jest to płaca zasadnicza (stała) plus składniki zmienne (premie, dodatki stażowe, dodatki funkcyjne).

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Polacy za granicą - gdzie można zarobić najwięcej?

24.02.2020 Agnieszka Sutor
Polacy coraz częściej wybierają się poza granice naszego kraju w celach zarobkowych. Nie ma w tym nic dziwnego, biorąc pod uwagę, że wiele państw, szczególnie zachodnich, kojarzonych jest z wysokimi wynagrodzeniami. W których krajach nasi rodacy są w stanie zarobić najwięcej? Do jakich krajów najchętniej wyjeżdżają? W poniższym artykule znajdą Państwo odpowiedzi na te pytania.
Emigracja na przestrzeni lat
Według danych GUS w 2017 roku za granicą przebywało około 2,5 mln Polaków. W latach 2004 – 2017 liczba emigrantów wzrosła o 1,5 mln osób. Największą popularnością cieszą się takie kraje jak Wielka Brytania oraz Niemcy. W 2017 roku liczba naszych rodaków w Wielkiej Brytanii wynosiła 793 tys., a w Niemczech 703 tys. Wśród krajów Europy Polacy najrzadziej wyjeżdżają do Portugalii czy na Cypr – tam liczba emigrantów w 2017 roku była najmniejsza i wynosiła po ok. 1 000 osób.

Liczba Polaków na emigracji w krajach Europy w 2017 roku (w tys. osób)*

Wykres

Opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie danych GUS (2017)
*dane dotyczą liczby osób przebywających czasowo za granicą – powyżej 3 miesięcyW latach 2010 – 2017 można zauważyć ciągły wzrost liczby Polaków emigrujących czasowo do innych krajów Europy. Na przestrzeni tych lat liczba emigrantów wzrosła o 556 tys. osób. Nieustanny wzrost można również zauważyć w przypadku najczęściej wybieranych do emigracji państw. Szczegółowe dane dotyczące kształtowania się tego zjawiska na przestrzeni ostatnich lat prezentuje wykres 2.

Liczba emigrujących Polaków w latach 2010 –2017 (w tys. osób)*

Wykres

Opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie danych GUS (2017)
*dane dotyczą liczby osób przebywających czasowo za granicą - powyżej 3 miesięcyZarobki Polaków za granicą
Według raportu ,,Zarobki Polaków za granicą w 2018 roku” wydanego przez firmę Euro-Tax.pl w ubiegłym roku nasi rodacy zarobili w całej Europie ponad 154,5 mld PLN, natomiast w ciągu ostatnich 15 lat ponad 1 401 mld PLN.
Biorąc pod uwagę średnie zarobki na osobę w 2018 roku najwyższe wynagrodzenia otrzymywali nasi rodacy pracujący w Austrii (10 041 PLN), choć kraj ten zajmuje dopiero 10. miejsce pod względem popularności destynacji wśród Polaków (w 2017 roku w Austrii przebywało 40 tys. naszych rodaków). Na drugim miejscu względem wynagrodzeń znalazła się Wielka Brytania. W 2018 roku średnie zarobki Polaków w tym kraju wynosiły 9 581 PLN. Nic więc dziwnego, że to państwo cieszy się największym powodzeniem wśród emigrantów (w 2017 roku w Wielkiej Brytanii przebywało aż 793 tys. Polaków).

Średnie miesięczne zarobki w wybranych krajach w 2018 roku (brutto w PLN)

Wykres

Opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie Euro-Tax.pl i GUS 2018Zastanawiając się nad podjęciem pracy za granicą warto zwrócić uwagę na minimalne wynagrodzenia w poszczególnych krajach. Według danych Eurostat w 2019 roku najwyższe minimalne wynagrodzenie było w Luksemburgu (2 071 EUR brutto). Co ciekawe szacuje się, że w Luksemburgu było około 5 tys. Polaków, co świadczy o tym, że kraj ten nie cieszy się zbyt dużą popularnością wśród naszych rodaków. Najniższe wynagrodzenie minimalne występuje w Bułgarii i wynosi 286 EUR brutto. Zestawienie minimalnych wynagrodzeń w wybranych krajach przedstawia poniższy wykres.

Minimalne wynagrodzenia w wybranych krajach w 2019 roku (brutto w EUR)

Wykres

Opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie Eurostat 2019Przy analizowaniu wynagrodzeń w poszczególnych krajach warto również wziąć pod uwagę zarobki w przeliczeniu według parytetu siły nabywczej (PPP). Porównanie wynagrodzeń między państwami z uwzględnieniem różnic cenowych w poszczególnych krajach pokazało, że w 2019 roku najwyższe minimalne wynagrodzenie otrzymywali Luksemburczycy (1 636 EUR (PPP)). Następne miejsca w zestawieniu zajęły Niemcy, Belgia oraz Francja mające kolejno 1 496, 1 435 i 1 378 EUR (PPP) minimalnego wynagrodzenia. Co ciekawe, Irlandia w tym zestawieniu zajęła dopiero piąte miejsce, czyli niżej niż w przypadku porównania jedynie płac minimalnych. Uwzględniając różnice cenowe Polska zajęła 9. miejsce z minimalnym wynagrodzeniem w wysokości 919 EUR (PPP). Porównanie minimalnych wynagrodzeń z uwzględnieniem różnic cenowych w poszczególnych krajach przedstawia poniższy wykres.

Minimalne wynagrodzenia w wybranych krajach w 2019 roku według parytetu siły nabywczej (PPP)

Wykres

Opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie Pordata.ptObecnie najwięcej Polaków żyjących za granicą mieszka w Wielkiej Brytanii i Niemczech. Jedną z głównych przyczyn tego zjawiska są wysokie zarobki w tych państwach. Analizując dane płacowe można zauważyć, że zarobki poza granicami naszego kraju są kilkukrotnie wyższe niż w Polsce. Tabela 1. przedstawia porównanie wynagrodzeń na wybranych stanowiskach w Wielkiej Brytanii, Niemczech i Polsce.

Porównanie średnich miesięcznych zarobków na wybranych stanowiskach w Wielkiej Brytanii, Niemczech i Polsce w 2018 roku (EUR/miesiąc)*

stanowisko

Wielka Brytania

Niemcy

Polska

prawnik

6 270

5 506

1 161

lekarz

4 080

7 054

1 137

nauczyciel

3 873

4 123

882

pielęgniarka

3 179

2 405

856

kucharz

2 092

2 083

7 22

 

Opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie findcourses.co.uk, gehalt.de
i Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń 2018
*dane przeliczone na podstawie kursu z dnia 04.12.2019Plany Polaków oraz powody i bariery emigracji
Według raportu ,,Migracje zarobkowe Polaków” wydanego przez Work Service w 2018 roku wynika, że aż 1/5 badanych rozważa emigrację zarobkową. W zdecydowanej większości są to osoby poniżej 35. roku życia (75%). Nad wyjazdem zastanawiają się w większości osoby z wykształceniem podstawowym i zawodowym (60%).
Jako główny powód wyjazdu za granicę Polacy wskazali wyższe zarobki (84%). Innymi, często występującymi powodami były również: wyższy standard życia (33%), większe perspektywy rozwoju zawodowego (26%), brak odpowiedniej pracy w naszym kraju (23%) oraz możliwość podróżowania i zwiedzania świata (23%). Badani wskazali również najczęstsze bariery emigracji. Polacy decydują się na pozostanie w naszym kraju głównie ze względu na przywiązanie do rodziny i przyjaciół (68%). W dalszej kolejności były wskazywane takie bariery jak: atrakcyjna praca w kraju (30%) oraz nieznajomość języków obcych (29%). Polacy biorący udział w badaniu mają w planach wybrać kraje do emigracji takie jak: Niemcy (26%), Wielka Brytania (24%) oraz Holandia (23%).

Podsumowanie
W porównaniu do polskich zarobków nasi rodacy są w stanie otrzymać zdecydowanie wyższe wynagrodzenie pracując poza granicami kraju. Nic więc dziwnego, że na wyjazd decyduje się coraz więcej Polaków. Nasi rodacy najczęściej decydują się na wyjazd do Wielkiej Brytanii i Niemiec, natomiast to w Austrii ich średnie wynagrodzenia w 2018 roku były najwyższe. Natomiast wyjeżdżając do Luksemburga pracownicy mogą liczyć na wysoką płacę minimalną (2 071 EUR brutto).


Bibliografia
Raport Euro-Tax.pl (2019), Wynagrodzenia Polaków za granicą w 2018 roku, https://media.euro-tax.pl/raporty/RAPORT_ETX_2019.pdf [dostęp:06.11.2019]
GUS (2017),Informacja o rozmiarach i kierunkach czasowej emigracji z Polski w latach 2004-2017, https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ludnosc/migracje-zagraniczne-ludnosci/informacja-o-rozmiarach-i-kierunkach-czasowej-emigracji-z-polski-w-latach-2004-2017,2,11.html [dostęp:06.11.2019]
Raport Work Service S.A. (2018), Migracje zawodowe Polaków, http://www.workservice.com/pl/Centrum-prasowe/Raporty/Raport-Migracyjny [dostęp:06.11.2019]
Eurostat (2019), Monthly minimum wages, https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=earn_mw_cur&lang=en [dostęp: 06.11.2019]
Polacy w Luksemburgu, https://www.polonia.org/polacy-na-swiecie/polacy-w-luksemburgu [dostęp: 06.11.2019]
Robert Walters (2019), Salary Survey 2019 Europe, https://www.robertwalters.com/content/dam/robert-walters/global/files/salary-survey/salary-survey-2019-europe.pdf [dostęp: 29.11.2019]
Pordata (2019), National minimum wage: average monthly figure (PPS),
https://www.pordata.pt/en/Europe/National+minimum+wage+average+monthly+figure+(PPS)-1753 [dostęp: 11.12.2019]
Agnieszka Sutor

Polub wynagrodzenia.pl

Udostępnij

Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".

Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Kontakt: [email protected]