Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Sprawdź, ile zarabia:

Asystent architekta 3830 PLN
Programista CNC 4500 PLN
Psycholog 3830 PLN
Fizjoterapeuta 3530 PLN
Kasjer 3030 PLN
Stolarz meblowy 3700 PLN
Serwisant maszyn 4880 PLN
Programista Python 8820 PLN
Kierownik hurtowni 6120 PLN
DevOps 9830 PLN
Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Stawka Początkowa - stawka płacy, od której pracownik rozpoczyna pracę w danym przedsiębiorstwie.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Podwyżki i inflacja w USA w roku 2022

26.04.2022 Mikołaj Pecold
Rekordowe podwyżki
Jeszcze w trakcie 2021 szacowało się, że podwyżki w USA będą wyższe od dotychczasowych, ale szacunki te mówiły o wielkości 0,3 punktu procentowego. Z nadejściem nowego roku i ponownym rozpatrzeniem planów podwyżek, określono ich wysokość na poziomie od 4% do 5%. Rosnąca inflacja oraz niedobory pracowników mogą spowodować jeszcze większe wzrosty w przyszłości. Przewidywane jest, że stanowiska z kategorii “niebieskich kołnierzyków” otrzymywać będą relatywnie wyższe podwyżki w stosunku do pozostałych. Jednak wyższe podwyżki niekoniecznie oznaczają pozytywne zmiany. Gad Levanon, wiceprezydent ds. rynku pracy w Conference Board ostrzegł, że samonapędzający się cykl w którym rosnąca inflacja skutkuje większymi podwyżkami, a te przyspieszają znów tempo inflacji może już mieć miejsce.

Rosnąca inflacja
Pomimo podwyżek na poziomach wyższych niż planowano, płace nie są w stanie nadążyć za pędzącą inflacją. Amerykańskie Bureau of Labor Statistics mówi, że biorąc pod uwagę inflację, realne stawki wynagrodzeń spadły o 1,9% w ciągu ostatnich 12 miesięcy licząc od grudnia 2020. Nie jest to dobra wiadomość zarówno dla pracodawców, jak i dla pracowników. Ci pierwsi, są przez to zmuszeni do zwiększenia budżetu na wynagrodzenia, których koszt i tak już podskoczył w górę. Dla pracowników z kolei oznacza to, że ich dotychczasowa praca nie musi pokrywać kosztów życia w takim stopniu, jak miało to miejsce wcześniej. To sprawia, że część ludzi zdecydowała się na zmianę miejsca pracy, bądź dodatkowo zatrudniła się u drugiego pracodawcy. Poniższy wykres przedstawia zmianę wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych, który obrazuje zmiany inflacji na przestrzeni ostatnich lat.

Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych na przestrzeni lat (w %)

Wykres

Źródło: U.S. Bureau of Labor Statistics


Budżet na podwyżki
Przez ostatnie 10 lat inflacja w USA utrzymywała się na poziomie 1%-2%, a budżet na podwyżki na poziomie około 2%-3%. W roku 2022 sytuacja uległa zmianie. Znaczny wzrost inflacji i zaburzenia na rynku pracy spowodowane pandemią wymusiły na pracodawcach zwiększenie budżetu na wynagrodzenia. W sierpniu 2021 roku 84% pracodawców planowało podwyżki na poziomie powyżej 3%. W listopadzie było to już 88% pracodawców. Dodatkowo w sierpniu tylko 6% odpowiedziało, że planuje podwyżki powyżej 4%, a w listopadzie liczba ta wyniosła już 16%.

Przewidywane podwyżki w 2022 roku w porównaniu do roku 2021 (w %)

Wykres

Źródło: Mercer 2021-2022 U.S. Compensation Planning Surveys


Jeśli chodzi o płacę zmienną 24% firm odpowiedziało, że ich budżet przeznaczony na ten rodzaj wynagrodzenia będzie większy o 10% w porównaniu z rokiem 2021. Prawie połowa zamierza utrzymać ten budżet na podobnym poziomie, a tylko 7% zamierza go zmniejszyć.

Przewidywane budżety na płacę zmienną w 2022 roku w porównaniu do roku 2021 (w %)

Wykres

Źródło: Mercer 2021-2022 U.S. Compensation Planning Surveys


Kompresja wynagrodzeń
Wzrost wynagrodzeń jest szczególnie widoczny u pracowników poniżej 25 roku życia oraz tych, którzy niedawno zmienili pracę, co sugeruje, że wzrost ten ma miejsce głównie wśród pracowników, którzy zostali niedawno zatrudnieni. To zjawisko powoduje, że płace osób z dłuższym stażem pracy muszą również ulec odpowiedniej zmianie, by zapewnić równość wynagrodzeń wewnątrz firmy. Jeśli nie zaadresuje się tego problemu, starsi pracownicy mogą poczuć się nie docenieni i zacząć szukać alternatywnych ofert pracy. To z kolei spowoduje, że firma starając się przyciągnąć nowych pracowników na miejsce starych, będzie zmuszona do ponownego zwiększenia poziomu wynagrodzeń. Wejście w taki cykl może być niebezpieczne. Żeby uniknąć takiego obrotu spraw warto rozpatrzyć benefity, które można zaoferować pracownikom zamiast dużych podwyżek. Pracownicy, szczególnie ci z młodszych pokoleń, większą uwagę zwracają na benefity pozwalające zachować lepszy balans między pracą, a życiem osobistym. Do takich benefitów można zaliczyć: hybrydową pracę, elastyczne godziny pracy, czy urlopy macierzyńskie.
Porady
Lauren Mason, dyrektor w dziale kariery Mercer, mówi, że jedną z najważniejszych rzeczy będzie w tym roku skupienie się na płacy godzinowej. W niepewnym środowisku jest to najlepsza opcja wśród sposobów wynagradzania. Kolejną radą, jakiej udzielił Mason, jest dopilnowanie, by pieniądze z budżetu na wynagrodzenia wykorzystywane były do zmniejszania luki płacowej, bądź wsparcia konkurencyjności. Ważne jest, aby pieniądze nie były marnowane i przeznaczane na mało ważne rzeczy. Dodatkowo Mason poleca podejście segmentowe, gdzie zarówno pracownicy nowi, jak i ci, którzy odznaczają się wysoką wydajnością w najważniejszych dla przedsiębiorstwa działach otrzymają wyższe wynagrodzenie. Ma to przyciągnąć oraz zatrzymać w firmie utalentowane osoby. Należy również zapewnić efektywne sposoby komunikacji zmian w wynagrodzeniach, by pracownicy wiedzieli, czym są one podyktowane. Wiele osób jest zmęczonych sytuacją pandemiczną, dlatego też pracodawca powinien zapoznać się z potrzebami swoich pracowników i zapewnić atrakcyjniejsze oferty pracy oraz elastyczniejsze środowisko, co pomoże w zwiększeniu efektywności pracy.


Bibliografia
https://www.shrm.org/ResourcesAndTools/hr-topics/compensation/Pages/revised-2022-salary-increase-budgets.aspx
https://www.shrm.org/ResourcesAndTools/hr-topics/compensation/Pages/will-2022-break-compensation-budgets.aspx
https://www.shrm.org/ResourcesAndTools/hr-topics/compensation/Pages/wages-and-salaries-up-5-percent-for-private-industry-workers-in-2021-BLS-reports.aspx
https://theconversation.com/inflation-workforce-participation-and-real-wages-3-key-indicators-for-monitoring-the-economy-in-2022-172204
Mikołaj Pecold
Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".