Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Płaca zespołowa - wynagrodzenie grup pracowników wykonujących podobną pracę.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Podsumowanie raportu: „Wynagrodzenia członków rad nadzorczych spółek notowanych na GPW w 2013 roku"

15.10.2014 Marcin Niedużak
Artykuł stanowi podsumowanie raportu „Wynagrodzenia członków rad nadzorczych spółek notowanych na GPW w 2013 roku”. Przedstawiono w nim wysokość wynagrodzeń osób zasiadających w organach nadzorczych spółek notowanych w ramach różnych indeksów giełdowych, o różnych przychodach i wielkości aktywów. W raporcie czytelnik znajdzie informacje o wielkości płac najlepiej wynagradzanych przewodniczących, wiceprzewodniczących i członków rad nadzorczych. Artykuł zawiera wykres i 2 tabele.
Niniejszy artykuł stanowi podsumowanie raportu „Wynagrodzenia członków rad nadzorczych spółek notowanych na GPW w 2013 roku” opracowanego przez Sedlak & Sedlak. W tegorocznej, czwartej edycji badania analizie poddaliśmy wynagrodzenia 1 411 osób zasiadających w radach nadzorczych spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Dane ogólne


Z raportu wynika, iż mediana rocznego wynagrodzenia osób zasiadających w radach nadzorczych wyniosła 42 100 PLN. Co ciekawe w stosunku do roku poprzedniego wartość ta wzrosła jedynie o 100 PLN. Płaca co czwartej osoby pełniącej funkcję w organach nadzorczych spółek notowanych na GPW przekraczała 92 000 PLN. Z kolei jedna czwarta osób otrzymywała wynagrodzenie niższe niż 18 000 PLN.

Roczne wynagrodzenia całkowite osób zasiadających w radach nadzorczych
spółek notowanych na GPW w 2013 i 2012 roku (w PLN)

rok

próba

25% zarabia poniżej

mediana

25% zarabia powyżej

2013

 1 411

18 000

42 100

92 000

2012

1 347

18 000

42 000

80 000

Raport „Wynagrodzenia członków rad nadzorczych spółek notowanych na GPW w 2013 roku”, Sedlak & Sedlak, 2014Wynagrodzenia w spółkach notowanych w ramach różnych indeksów


W 2013 roku najwyższe pensje otrzymywały osoby zasiadające w radach nadzorczych spółek notowanych w ramach indeksu WIG20. Mediana ich rocznych wynagrodzeń wyniosła 120 000 PLN i była o 32% wyższa od pensji osób pełniących funkcję w radach przedsiębiorstw należących do indeksu mWIG40. W spółkach notowanych w ramach indeksu sWIG80 mediana wynagrodzeń osób zasiadających w radach nadzorczych wynosiła 60 000 PLN. Najniższe płace otrzymywały osoby pełniące funkcje w radach nadzorczych przedsiębiorstw spoza głównych indeksów giełdowych. Połowa z nich zarobiła w 2013 roku od 12 000 PLN do 54 000 PLN.

Roczne wynagrodzenia osób zasiadających w radach nadzorczych spółek
należących do różnych indeksów giełdowych (w PLN)

Indeks

próba

25% zarabia poniżej

mediana

25% zarabia powyżej

WIG20

110

60 000

120 000

168 000

mWIG40

171

46 000

91 000

120 000

sWIG80

274

34 000

60 000

108 705

pozostałe spółki

856

12 000

27 136

54 000

Raport „Wynagrodzenia członków rad nadzorczych spółek notowanych na GPW w 2013 roku”, Sedlak & Sedlak, 2014W 2013 roku żadna z osób zasiadających w radach nadzorczych spółek notowanych w ramach indeksu WIG20 nie otrzymywała wynagrodzenia niższego niż 25 000 PLN. Płaca 30% osób pełniących funkcję w organach nadzorczych tych przedsiębiorstw wynosiła od 25 000 PLN do 75 000 PLN. Wynagrodzenie przekraczające 200 000 PLN otrzymywało 14,6% osób zasiadających w radach spółek z indeksu WIG20.

W spółkach notowanych w ramach indeksu mWIG40 wynagrodzenie niższe niż 50 000 PLN otrzymywało 28,7% osób zasiadających w radach nadzorczych. Płaca kolejnych 31% osób wynosiła od 50 000 PLN do 100 000 PLN. Natomiast zaledwie 5,9% członków rad nadzorczych zarabiało więcej niż 200 000 PLN.

Prawie 60% osób zasiadających w radach nadzorczych spółek notowanych w ramach indeksu sWIG80 otrzymywało wynagrodzenie niższe niż 75 000 PLN. Płaca kolejnych 19,7% osób wynosiła od 75 000 PLN do 125 000 PLN. Zdecydowanie wyższy niż w spółkach z indeksu mWIG40 odsetek osób zasiadających w radach nadzorczych otrzymywał płacę przekraczającą 200 000 PLN. Wynosił on aż 11,3%.

W pozostałych spółkach notowanych na GPW w Warszawie wynagrodzenia niższe niż 50 000 PLN otrzymywało aż 71,9% osób zasiadających w radach nadzorczych. Z kolei płaca 11,4% osób pełniących funkcję w radach nadzorczych była wyższa niż 100 000 PLN.

Procentowy rozkład wynagrodzeń osób zasiadających
w radach nadzorczych spółek należących do różnych indeksów giełdowych (w PLN)

Wykres

Raport „Wynagrodzenia członków rad nadzorczych spółek notowanych na GPW w 2013 roku” Sedlak & Sedlak, 2014O raporcie


Raport "Wynagrodzenia członków rad nadzorczych spółek notowanych na GPW w 2013 roku" ukazuje się po raz czwarty. Analizie poddano roczne wynagrodzenia 1 411 osób. Raport składa się z pięciu części:

Część I zawiera analizę wynagrodzeń osób pełniących funkcję w radach nadzorczych. Zarobki przedstawiono zachowując podział na płace w spółkach z indeksu WIG20, mWIG40, sWIG80 oraz pozostałych spółkach. Zestawiono wynagrodzenia osób pełniących różne funkcje w organach nadzorczych przedsiębiorstw w 2013 roku.

W części II zaprezentowano wynagrodzenia osób zasiadających w radach nadzorczych w spółkach o różnych przychodach, zysku netto, wielkości aktywów oraz zatrudnienia.

Część III zawiera analizę wynagrodzeń osób pełniących funkcję w radach nadzorczych w spółkach o różnym poziomie akcji znajdujących się w wolnym obrocie (free float).

W części IV przedstawiono informacje o funkcjonowaniu w radach nadzorczych komitetów ds. wynagrodzeń.

Część V zawiera rankingi wynagrodzeń przewodniczących, wiceprzewodniczących i członków rad nadzorczych otrzymujących najwyższe wynagrodzenie.

Marcin Niedużak
Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".