Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Annuitet - wypłaty świadczeń pieniężnych o stałej lub zmiennej wartości, dokonywana okresowo w równych odstępach czasu.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Podsumowanie raportu "Pensje dyrektorów wystrzeliły o 1 322% od 1978 roku"

05.10.2021 Bartłomiej Mielniczek
Niniejszy artykuł stanowi podsumowanie publikacji „CEO pay has skyrocketed 1,322% since 1978” wydanego w sierpniu 2021 roku przez Economic Policy Institute.
Dyrektorzy generalni (CEO) największych firm w Stanach Zjednoczonych zarabiają obecnie znacznie więcej niż jeszcze w połowie lat 90, ich wynagrodzenie rośnie szybciej niż wynagrodzenie pracowników szeregowych, co z kolei znacząco przyczynia się do wzrostu nierówności.

Po spadku wynagrodzeń w 2000 roku, płace całkowite dyrektorów generalnych (kryterium realizacji otrzymanych przez nich opcji na akcje) stopniowo rosły, osiągając w 2007 roku poziom równy temu z końcówki ubiegłego wieku. W wyniku kryzysu w latach 2008 i 2009 wynagrodzenia dyrektorów ponownie spadły, by w następnych latach zacząć rosnąć.

Podczas pandemii w 2020 roku prezesi 350 największych firm zarobili średnio ponad 6 razy więcej niż 0,1% najlepiej zarabiających. Od 1978 do 2020 roku wynagrodzenia CEO przy zastosowaniu kryterium zrealizowanych opcji na akcje wzrosło o 1 322% - znacznie przewyższając wzrost wartości indeksu S&P (817%) oraz wynagrodzeń 0,1% najlepiej zarabiających (341% od 1978 do 2019 roku). Dla porównania, wynagrodzenia szeregowych pracowników między 1978 a 2020 rokiem wzrosły o zaledwie 18%.

Podawane niżej dane skupiają się na wynagrodzeniach dyrektorów 350 największych spółek w Stanach Zjednoczonych.

Główne wnioski:
 • Średnie wynagrodzenie całkowite dyrektorów pracujących w 350 największych amerykańskich firmach w 2020 roku to:

  • 24,2 mln USD (kryterium zrealizowanych opcji na akcje), o ponad 3,8 mln USD więcej niż rok wcześniej. Oznacza to wzrost o 18,9% względem 2019 roku, który był spowodowany przede wszystkim nagłym podniesieniem wartości akcji spółek.

  • 13,9 mln USD (kryterium przyznanych opcji na akcje), o 30 tys. USD mniej niż w 2019 roku.

 • Między 1978 a 2020 rokiem pensje dyrektorów (uwzględniając inflację) w oparciu o kryterium zrealizowanych opcji na akcje wzrosły o 1 322,2% - w 1978 roku według tego samego kryterium dyrektor jednej z 350 największych amerykańskich spółek zarabiał średnio 1,7 mln USD. Ich wynagrodzenia rosły około 60% szybciej niż giełda oraz przyćmiły zaledwie 18-procentowy wzrost wynagrodzeń pracowników szeregowych. Pensje dyrektorów w oparciu o kryterium przyznanych opcji wzrosły w tym samym okresie o 970,2%.

 • Wzrost wynagrodzeń w okresie pandemii (2019 – 2020). Podczas gdy miliony ludzi nie otrzymało podwyżki w czasie pandemii, średnie wynagrodzenie dyrektorów generalnych największych spółek wzrosło o 18,9% w zaledwie rok.

 • Stosując kryterium zrealizowanych opcji na akcje, relacja wynagrodzeń dyrektorów generalnych do szeregowych pracowników w 1965 roku wyniosła 21:1, a swój szczyt osiągnęła w 2000 roku – 366:1, co znacznie przewyższało tą samą relację z lat 60, 70, 80 i 90. W 2020 roku ta relacja wyniosła 351:1.


Relacja wynagrodzeń dyrektorów generalnych do szeregowych pracowników w latach 1965-2018

Wykres

*prognoza
Źródło: CEO pay has skyrocketed 1,322% since 1978 • Korzystając z kryterium przyznanych opcji na akcje, relacja wynagrodzeń dyrektorów generalnych do szeregowych pracowników w 2020 roku wyniosła 203:1 (15:4 w 1965 roku, 45:1 w 1989 roku, 386:1 w 2000 roku).

 • Coraz częściej odchodzi się od opcji na akcje na rzecz nagród, których wartość jest oparta o akcje. Wartość wypłaconych nagród oraz zrealizowanych opcji na akcje wyniosła w 2020 roku przeciętnie 20,1 mln USD, co przekłada się na 83,1% całkowitego wynagrodzenia dyrektorów generalnych.

 • Przez ostatnie 30 lat wynagrodzenia dyrektorów rosły znacznie szybciej niż 0,1% najlepiej zarabiających pracowników. W 2019 roku dyrektorzy zarabiali 6,44 razy więcej niż druga grupa, podczas gdy w okresie od 1947 do 1979 roku ta relacja wynosiła zaledwie 3,18:1.

 • W ciągu ostatnich 30 lat wynagrodzenia dyrektorów generalnych w stosunku do 0,1% najwyżej zarabiających wzrosło bardziej niż wynagrodzenia absolwentów szkół wyższych w stosunku do wynagrodzeń absolwentów szkół średnich.


Porównanie relacji wynagrodzeń dyrektorów generalnych do 0,1% najwyższej zarabiających z relacją wynagrodzeń absolwentów szkół wyższych do absolwentów szkół średnich w latach 1979-2017

Wykres

Źródło: CEO pay has skyrocketed 1,322% since 1978Jak rozwiązać problem rosnącej nierówności?
Autorzy raportu sugerują kilka rozwiązań mogących pomóc w zmniejszaniu tak znacznych różnic przy wynagrodzeniach dyrektorów w stosunku do pozostałych pracowników. To między innymi:
 • Wprowadzenie kolejnego progu podatku dochodowego dla najlepiej zarabiających, co zniechęciłoby do dążenia do jak najwyższych wynagrodzeń i jak największych nagród przyznawanych dyrektorom.

 • Ustalenie wyższego podatku CIT dla firm, w których relacja wynagrodzeń dyrektora generalnego do szeregowego pracownika jest najwyższa.

Inne zaproponowane sposoby rozwiązania problemu nierówności płacowej to między innymi przyznanie akcjonariuszom prawa do decydowania o wysokości wynagrodzeń dyrektorów oraz zapewnienie przedstawicielstwa szeregowych pracowników w zarządach spółek.


Bibliografia
https://www.epi.org/publication/ceo-pay-in-2020/
Bartłomiej Mielniczek
Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".