Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Sprawdź, ile zarabia:

Specjalista BHP 5870 PLN
Opiekun finansowy 3770 PLN
Inżynier produkcji 6620 PLN
Programista CNC 4500 PLN
Mechanik autobusów 3990 PLN
Product manager 9300 PLN
Doradca personalny 4220 PLN
Płytkarz 4100 PLN
Lekarz laryngolog 4820 PLN
Audytor IT 9550 PLN
Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Mediana - wartość dzieląca wszystkie dane na pół. Poniżej i powyżej mediany znajduje się dokładnie po 50% danych.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Podsumowanie raportu "Pensje dyrektorów wystrzeliły o 1 322% od 1978 roku"

05.10.2021 Bartłomiej Mielniczek
Niniejszy artykuł stanowi podsumowanie publikacji „CEO pay has skyrocketed 1,322% since 1978” wydanego w sierpniu 2021 roku przez Economic Policy Institute.
Dyrektorzy generalni (CEO) największych firm w Stanach Zjednoczonych zarabiają obecnie znacznie więcej niż jeszcze w połowie lat 90, ich wynagrodzenie rośnie szybciej niż wynagrodzenie pracowników szeregowych, co z kolei znacząco przyczynia się do wzrostu nierówności.

Po spadku wynagrodzeń w 2000 roku, płace całkowite dyrektorów generalnych (kryterium realizacji otrzymanych przez nich opcji na akcje) stopniowo rosły, osiągając w 2007 roku poziom równy temu z końcówki ubiegłego wieku. W wyniku kryzysu w latach 2008 i 2009 wynagrodzenia dyrektorów ponownie spadły, by w następnych latach zacząć rosnąć.

Podczas pandemii w 2020 roku prezesi 350 największych firm zarobili średnio ponad 6 razy więcej niż 0,1% najlepiej zarabiających. Od 1978 do 2020 roku wynagrodzenia CEO przy zastosowaniu kryterium zrealizowanych opcji na akcje wzrosło o 1 322% - znacznie przewyższając wzrost wartości indeksu S&P (817%) oraz wynagrodzeń 0,1% najlepiej zarabiających (341% od 1978 do 2019 roku). Dla porównania, wynagrodzenia szeregowych pracowników między 1978 a 2020 rokiem wzrosły o zaledwie 18%.

Podawane niżej dane skupiają się na wynagrodzeniach dyrektorów 350 największych spółek w Stanach Zjednoczonych.

Główne wnioski:
 • Średnie wynagrodzenie całkowite dyrektorów pracujących w 350 największych amerykańskich firmach w 2020 roku to:

  • 24,2 mln USD (kryterium zrealizowanych opcji na akcje), o ponad 3,8 mln USD więcej niż rok wcześniej. Oznacza to wzrost o 18,9% względem 2019 roku, który był spowodowany przede wszystkim nagłym podniesieniem wartości akcji spółek.

  • 13,9 mln USD (kryterium przyznanych opcji na akcje), o 30 tys. USD mniej niż w 2019 roku.

 • Między 1978 a 2020 rokiem pensje dyrektorów (uwzględniając inflację) w oparciu o kryterium zrealizowanych opcji na akcje wzrosły o 1 322,2% - w 1978 roku według tego samego kryterium dyrektor jednej z 350 największych amerykańskich spółek zarabiał średnio 1,7 mln USD. Ich wynagrodzenia rosły około 60% szybciej niż giełda oraz przyćmiły zaledwie 18-procentowy wzrost wynagrodzeń pracowników szeregowych. Pensje dyrektorów w oparciu o kryterium przyznanych opcji wzrosły w tym samym okresie o 970,2%.

 • Wzrost wynagrodzeń w okresie pandemii (2019 – 2020). Podczas gdy miliony ludzi nie otrzymało podwyżki w czasie pandemii, średnie wynagrodzenie dyrektorów generalnych największych spółek wzrosło o 18,9% w zaledwie rok.

 • Stosując kryterium zrealizowanych opcji na akcje, relacja wynagrodzeń dyrektorów generalnych do szeregowych pracowników w 1965 roku wyniosła 21:1, a swój szczyt osiągnęła w 2000 roku – 366:1, co znacznie przewyższało tą samą relację z lat 60, 70, 80 i 90. W 2020 roku ta relacja wyniosła 351:1.


Relacja wynagrodzeń dyrektorów generalnych do szeregowych pracowników w latach 1965-2018

Wykres

*prognoza
Źródło: CEO pay has skyrocketed 1,322% since 1978 • Korzystając z kryterium przyznanych opcji na akcje, relacja wynagrodzeń dyrektorów generalnych do szeregowych pracowników w 2020 roku wyniosła 203:1 (15:4 w 1965 roku, 45:1 w 1989 roku, 386:1 w 2000 roku).

 • Coraz częściej odchodzi się od opcji na akcje na rzecz nagród, których wartość jest oparta o akcje. Wartość wypłaconych nagród oraz zrealizowanych opcji na akcje wyniosła w 2020 roku przeciętnie 20,1 mln USD, co przekłada się na 83,1% całkowitego wynagrodzenia dyrektorów generalnych.

 • Przez ostatnie 30 lat wynagrodzenia dyrektorów rosły znacznie szybciej niż 0,1% najlepiej zarabiających pracowników. W 2019 roku dyrektorzy zarabiali 6,44 razy więcej niż druga grupa, podczas gdy w okresie od 1947 do 1979 roku ta relacja wynosiła zaledwie 3,18:1.

 • W ciągu ostatnich 30 lat wynagrodzenia dyrektorów generalnych w stosunku do 0,1% najwyżej zarabiających wzrosło bardziej niż wynagrodzenia absolwentów szkół wyższych w stosunku do wynagrodzeń absolwentów szkół średnich.


Porównanie relacji wynagrodzeń dyrektorów generalnych do 0,1% najwyższej zarabiających z relacją wynagrodzeń absolwentów szkół wyższych do absolwentów szkół średnich w latach 1979-2017

Wykres

Źródło: CEO pay has skyrocketed 1,322% since 1978Jak rozwiązać problem rosnącej nierówności?
Autorzy raportu sugerują kilka rozwiązań mogących pomóc w zmniejszaniu tak znacznych różnic przy wynagrodzeniach dyrektorów w stosunku do pozostałych pracowników. To między innymi:
 • Wprowadzenie kolejnego progu podatku dochodowego dla najlepiej zarabiających, co zniechęciłoby do dążenia do jak najwyższych wynagrodzeń i jak największych nagród przyznawanych dyrektorom.

 • Ustalenie wyższego podatku CIT dla firm, w których relacja wynagrodzeń dyrektora generalnego do szeregowego pracownika jest najwyższa.

Inne zaproponowane sposoby rozwiązania problemu nierówności płacowej to między innymi przyznanie akcjonariuszom prawa do decydowania o wysokości wynagrodzeń dyrektorów oraz zapewnienie przedstawicielstwa szeregowych pracowników w zarządach spółek.


Bibliografia
https://www.epi.org/publication/ceo-pay-in-2020/
Bartłomiej Mielniczek
Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".