Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Płaca zespołowa - wynagrodzenie grup pracowników wykonujących podobną pracę.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Podsumowanie Ogólnopolskiego
Badania Wynagrodzeń w 2021 roku (OBW)

17.01.2022 Maria Hajec
Informacje o badaniu: W 2021 roku w badaniu uczestniczyły 93 527 osoby. 64% uczestników badania ma nie więcej niż 35 lat, 75% mieszka w miastach powyżej 100 000 mieszkańców, 73% ma wykształcenie wyższe, 47% pracuje w dużych i wielkich przedsiębiorstwach, zaś 83% jest zatrudnionych w firmach prywatnych.

Podsumowanie badania


Mediana osób zatrudnionych w Polsce w 2021 roku wyniosła 5 700 PLN brutto i była wyższa o 600 PLN niż rok wcześniej. Nadal widoczne są ogromne dysproporcje między zarobkami kobiet i mężczyzn. Nieprzerwanie od kilku lat nasze dane pokazują, że mężczyźni zarabiają ponad 20% więcej niż kobiety.

Mediana miesięcznych wynagrodzeń całkowitych w 2020 i 2021 roku (brutto w PLN)

 

próba 2020

mediana 2020

próba 2021

mediana 2021

wszyscy badani

118 767

5 100

93 527

5 700

mężczyźni

70 011

5 731

42 194

6 300

kobiety

48 756

4 500

51 333

5 100

 

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2021 rokuWynagrodzenie pracownika zależy od wielu różnych czynników, zarówno tych indywidulanych (np. płeć, wykształcenie, staż pracy itp.) jak i organizacyjnych (np. rodzaj kapitału firmy, jej wielkości, szczebel organizacji, branża itp.) W Ogólnopolskim Badaniu Wynagrodzeń wyszczególniamy obie te grupy. Sprawdźmy zatem jaki wpływ miały wybrane czynniki na wynagrodzenia w 2021 roku.

Jednym z istotniejszych czynników różnicujących wynagrodzenie jest województwo, w którym zatrudniony jest pracownik. Nie jest zaskoczeniem, że w 2021 roku najwyższe wynagrodzenie otrzymywały osoby zatrudnione w województwie mazowieckim. Mediana ich miesięcznych zarobków wyniosła 6 945 PLN, a więc o 1 245 PLN więcej niż ogólnopolska mediana. Na kolejnych miejscach znalazło się województwo dolnośląskie z medianą na poziomie 6 050 PLN oraz województwo małopolskie z medianą 6 000 PLN. Z kolei najniższe wynagrodzenia uzyskiwały osoby pracujące w województwie podkarpackim (4 650 PLN) i świętokrzyskim (4 500 PLN).

Mediany miesięcznych wynagrodzeń całkowitych w różnych województwach w 2021 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2021 rokuWysokość naszego wynagrodzenia zależy także od typu firmy. W 2021 roku nasze badanie kolejny raz pokazało, że wynagrodzenia w firmach zagranicznych (7 080 PLN) są znacznie wyższe (o prawie 2 000 PLN!) niż w firmach polskich (5 123 PLN).

Miesięczne wynagrodzenia całkowite w firmach o różnym pochodzeniu kapitału w 2021 roku (brutto w PLN)

 kapitał firmy

próba

25% zarabiało mniej

mediana

25% zarabiało więcej

przewaga kapitału polskiego (powyżej 50%)

60 766

4 000

5 123

7 150

przewaga kapitału zagranicznego (powyżej 50%)

32 761

5 140

7 080

10 800

 

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2021 rokuDuży wpływ na wysokość naszego wynagrodzenia ma również wielkość firmy, w której jesteśmy zatrudnieni - większa firma tym pracownicy otrzymują wyższe wynagrodzenie.

Miesięczne wynagrodzenia całkowite
osób zatrudnionych w firmach o różnej wielkości w 2021 roku (brutto w PLN)

 

próba

25% zarabiało mniej

mediana

25% zarabiało więcej

mikroprzedsiębiorstwo (1–9)

8 677

3 500

4 400

5 800

małe przedsiębiorstwo (10–49)

16 936

4 000

5 123

7 000

średnie przedsiębiorstwo (50–249)

23 876

4 273

5 678

8 099

duże przedsiębiorstwo (250–999)

19 426

4 600

6 247

9 093

wielkie przedsiębiorstwo (1000 i więcej)

24 612

4 768

6 541

10 000

 

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2021 rokuWarto jednak pamiętać, że kapitał i wielkość firmy to nie wszystko. Nasze zarobki zależą także od szczebla organizacji, na którym jesteśmy zatrudnieni. Z poniższego zestawienia wynika, że dyrektorzy (15 000 PLN) zarabiali prawie czterokrotnie więcej niż pracownicy szeregowi (4 000 PLN).

Miesięczne wynagrodzenia całkowite
osób zatrudnionych na różnych szczeblach organizacji w 2021 roku (brutto w PLN)

 

próba

25% zarabiało mniej

mediana

25% zarabiało więcej

dyrektor

3 661

9 500

15 000

21 141

kierownik

14 334

6 115

8 400

12 000

team leader/koordynator

4 968

5 600

7 674

10 900

specjalista

51 417

4 414

5 600

7 674

brygadzista/mistrz

1 397

4 400

5 223

6 400

pracownik szeregowy

17 750

3 360

4 000

5 000

 

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2021 rokuPrzechodzenie na kolejne szczeble organizacji nie wystarczy. Wyniki badania pokazały, że istotny wpływ na wysokość wynagrodzenia ma branża oraz specyfika stanowiska. Pamiętajmy, że nie wszyscy dyrektorzy mogą liczyć na wysokie pensje. Przykładowo dyrektor działu IT (19 800 PLN) zarabiał prawie czterokrotnie więcej niż dyrektor szkoły (7 400 PLN) w 2021 roku.

Mediany miesięcznych wynagrodzeń całkowitych
osób zatrudnionych w wybranych branżach w 2021 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2021 rokuNasze wynagrodzenie w dużym stopniu zależy też od stażu pracy. W 2021 roku najwyższe zarobki otrzymywały osoby ze stażem pracy powyżej 16 lat (6 900 PLN), a najniższe osoby niedoświadczone ze stażem pracy poniżej roku (4 130 PLN).

Mediany miesięcznych wynagrodzeń całkowitych osób z różnym stażem pracy w 2021 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2021 rokuNa koniec zobaczmy, jak pracownicy ocenili otrzymywane przez siebie wynagrodzenie w porównaniu z 2021 rokiem? Dokładnie połowa respondentów uznała, że ich wynagrodzenie było wyższe niż w roku ubiegłym. Blisko 40% przyznała, że ich zarobki nie zmieniły się w odniesieniu do 2020 roku. Co ciekawe, jedynie 7% oceniło je jako niższe.

Maria Hajec
Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".