Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Sprawdź, ile zarabia:

Specjalista ds. BHP 5030 PLN
Programista CNC 5300 PLN
Handlowiec 6220 PLN
Account Executive 5270 PLN
Księgowy 4820 PLN
Analityk baz danych 8280 PLN
Architekt wnętrz 4840 PLN
Operator techniczny 4200 PLN
Technik rtg 3220 PLN
Wtryskarkowy 3430 PLN
Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Annuitet - wypłaty świadczeń pieniężnych o stałej lub zmiennej wartości, dokonywana okresowo w równych odstępach czasu.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Podsumowanie Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń w 2019 roku (OBW)

22.01.2020 Maria Hajec
Informacje o badaniu: W 2019 roku w badaniu uczestniczyły 161 549 osoby. 62% uczestników badania ma nie więcej niż 35 lat, 72% mieszka w miastach powyżej 100 000 mieszkańców, 68% ma wykształcenie wyższe, 45% pracuje w dużych lub wielkich przedsiębiorstwach, zaś 80% jest zatrudnionych w firmach prywatnych.
Podsumowanie badania
Mediana wynagrodzeń Polaków w 2019 roku wyniosła 4 785 PLN brutto i była wyższa o 285 PLN niż rok wcześniej. Nadal widoczne są duże dysproporcje między zarobkami kobiet i mężczyzn. Niezmiennie od kilku lat nasze dane pokazują, że mężczyźni zarabiają ponad 20% więcej niż kobiety.

Mediana miesięcznych wynagrodzeń całkowitych w 2018 i 2019 roku (brutto w PLN)

 

próba

2018

mediana

2018

próba

2019

mediana
2019

wszyscy badani

101 860

4 500

121 802

4 785

mężczyźni

58 470

5 000

67 408

5 265

kobiety

43 390

4 000

54 394

4 210

 

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2019 rokuNiestety wzrost płac w 2019 roku nie szedł w parze z poczuciem naszego zadowolenia z zarobków. Jak wynika z naszych badań, ponad 65% osób nie było usatysfakcjonowanych z otrzymywanego wynagrodzenia. Co więcej, blisko 51% respondentów stwierdziło, że system wynagrodzeń obowiązujący w ich firmie nie jest sprawiedliwy.

Odsetek osób zadowolonych ze swojego wynagrodzenia (w %)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2019 rokuTo, ile pracownik zarabia zależy od wielu różnych czynników, zarówno tych indywidualnych (np. płeć, wykształcenie, staż pracy itp.), jak i organizacyjnych (np. rodzaj kapitału firmy, jej wielkości, szczebla organizacji, branży itp.). W Ogólnopolskim Badaniu Wynagrodzeń uwzględniamy obie te grupy. Zobaczmy zatem jaki wpływ miały wybrane czynniki na wysokość wynagrodzenia w 2019 roku.

Od lat pokazujemy, że warto inwestować we własną edukację, bo wynagrodzenie znacząco wpływa na wysokość dochodów. Z badania za 2019 rok wynika, że osoby z wykształceniem wyższym magisterskim inżynierskim (6 300 PLN) zarabiały blisko dwa razy więcej niż osoby z wykształceniem podstawowym (3 250 PLN).

Mediana miesięcznych wynagrodzeń całkowitych osób
z różnym poziomem wykształcenia w 2019 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2019 rokuNie bez znaczenia jest również staż pracy, który zazwyczaj jest powiązany z wiekiem i doświadczeniem pracowników. W 2020 roku najwyższe wynagrodzenie otrzymywali pracownicy ze stażem pracy od 11 do 15 lat (5 500 PLN brutto), a najniższe osoby niedoświadczone ze stażem pracy poniżej roku (3 500 PLN brutto).

Mediana miesięcznych wynagrodzeń całkowitych osób
z różnym stażem pracy (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2019 rokuWysokość naszego wynagrodzenia zależy również od typu firmy. W 2019 roku nasze badanie kolejny raz pokazało, że wynagrodzenia w firmach zagranicznych (6 000 PLN) są znacznie wyższe niż w firmach polskich (4 300 PLN).

Miesięczne wynagrodzenia całkowite osób
pracujących w firmach polskich i zagranicznych w 2019 roku (brutto w PLN)

 kapitał firmy

próba

25% zarabiało mniej

mediana

25% zarabiało więcej

przewaga kapitału polskiego (powyżej 50%)

82 680

3 300

4 300

6 000

przewaga kapitału zagranicznego (powyżej 50%)

39 122

4 300

6 000

9 000

 

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2019 rokuIstotny wpływ na wysokość naszego wynagrodzenia ma również wielkość firmy, w której jesteśmy zatrudnieni. Generalnie im większa firma, tym pracownicy mogą liczyć na wyższe wynagrodzenie. Ta ogólna zasada potwierdziła się również w 2019 roku. Okazuje się, że osoby zatrudnione w wielkich firmach zarabiały prawie 50% więcej niż osoby pracujące w najmniejszych przedsiębiorstwach.

Miesięczne wynagrodzenia całkowite osób pracujących w firmach
różnej wielkości w 2019 roku (brutto w PLN)

 

próba

25% zarabiało mniej

mediana

25% zarabia łowięcej

mikroprzedsiębiorstwo (1–9)

12 720

2 800

3 636

4 927

małe przedsiębiorstwo (10–49)

23 142

3 300

4 250

5 985

średnie przedsiębiorstwo (50–249)

30 728

3 636

4 900

7 000

duże przedsiębiorstwo (250–999)

24 020

3 850

5 100

7 500

wielkie przedsiębiorstwo (1000 i więcej)

31 192

3 924

5 400

8 085

 

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2019 rokuKapitał i wielkość firmy to jednak nie wszystko. Zarobki zależą również od szczebla organizacji na którym jesteśmy zatrudnieni. Z zestawienia zaprezentowanego w poniższej tabeli wynika, że dyrektorzy (13 000 PLN) zarabiali prawie czterokrotnie więcej od pracowników szeregowych (3 493 PLN).

Miesięczne wynagrodzenia osób zatrudnionych na różnych
szczeblach organizacji w 2019 roku (brutto w PLN)

 

próba

25% zarabiało mniej

mediana

25% zarabiało więcej

pracownik szeregowy

30 747

2 800

3 493

4 354

specjalista

61 367

3 800

4 927

6 550

brygadzista/mistrz

2 089

3 700

4 500

5 645

team leader/koordynator

5 727

4 900

6 700

9 500

kierownik

17 643

5 000

7 081

10 021

dyrektor

3 589

 8 100

 13 000

 19 500

 

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2019 rokuWarto jednak pamiętać, że zdobywanie kolejnych szczebli organizacji nie wystarczy. Okazuje się, że istotny wpływ na wysokość wynagrodzenia ma branża oraz specyfika stanowiska. Pamiętajmy, że bycie dyrektorem nie zawsze wiąże się z wysoką pensją. Dla przykładu w 2019 roku dyrektor działu IT (19 500 PLN) zarabiał ponad dwukrotnie więcej niż dyrektor biura (8 973 PLN) oraz ponad trzykrotnie więcej niż dyrektor szkoły (6 054 PLN).

Jak wynika z poniższej tabeli, w 2019 roku najwyżej wynagradzani byli pracownicy branży IT (6 376 PLN), bankowości (6 000 PLN) i telekomunikacji (5 645 PLN). Na drugim krańcu znaleźli się z kolei pracownicy nauki i szkolnictwa (3 820 PLN) oraz kultury i sztuki (4 066 PLN).

Miesięczne wynagrodzenia całkowite w wybranych branżach w 2019 roku (brutto w PLN)

 

próba

25% zarabiało mniej

mediana

25% zarabiało więcej

technologie informatyczne

9 829

4 600

6 367

9 663

bankowość

5 759

4 200

6 000

9 300

telekomunikacja

2 229

4 000

5 645

8 500

energetyka

3 981

4 124

5 500

8 000

ubezpieczenia

1 691

3 780

5 290

8 200

 

 

 

 

handel

16 172

3 250

4 210

6 076

kultura i sztuka

1 187

3 172

4 066

5 500

nauka i szkolnictwo

4 322

3 000

3 820

5 100

 

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2019 rokuIstotnym czynnikiem różnicującym wynagrodzenia jest również miejsce zatrudnienia, np. województwo. Biorąc pod uwagę to kryterium, nie jest zaskoczeniem, że w 2019 roku najwyższe wynagrodzenia otrzymywały osoby pracujące w województwie mazowieckim. Mediana ich miesięcznych zarobków wyniosła 5 731 PLN. Na kolejnych miejscach znalazło się województwo dolnośląskie z medianą 5 000 PLN oraz województwo małopolskie z medianą 4 991 PLN. Z kolei najniższe wynagrodzenia uzyskiwały osoby pracujące w województwie świętokrzyskim (3 790 PLN) i lubelskim (3 800 PLN).

Warto również wspomnieć, że mediany wynagrodzeń dla stolic województw są znacznie wyższe niż mediany dla całych województw. Przykładowo zarobki w Katowicach są o 658 PLN wyższe niż w całym Śląsku, we Wrocławiu o 613 PLN wyższe niż na całym Dolnym Śląsku, a w Warszawie o 569 wyższe niż na całym Mazowszu.

Mediana miesięcznych wynagrodzeń całkowitych w województwach
i stolicach województw w 2019 roku (brutto w PLN)

województwo

mediana

miasto

mediana

różnica w wynagrodzeniach między stolicą województwa i całym województwem

 mazowieckie

5 731

Warszawa

6 300

569

 dolnośląskie

5 000

Wrocław

5 613

613

 małopolskie

4 991

Kraków

5 500

509

 pomorskie

4 750

Gdańsk

5 100

350

 wielkopolskie

4 640

Poznań

5 094

454

 śląskie

4 500

Katowice

5 158

658

 zachodnio-pomorskie

4 500

Szczecin

4 927

427

 łódzkie

4 457

Łódź

4 900

443

 lubuskie

4 230

Zielona Góra

4 600

370

 kujawsko-pomorskie

4 203

Bydgoszcz

4 500

297

 opolskie

4 200

Opole

4 263

63

 podkarpackie

4 000

Rzeszów

4 210

210

 podlaskie

3 923

Białystok

4 000

77

 warmińsko-mazurskie

3 850

Olsztyn

4 200

350

 lubelskie

3 800

Lublin

4 000

200

 świętokrzyskie

3 790

Kielce

4 050

260

 

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2019 rokuJak pracownicy ocenili otrzymywane przez siebie wynagrodzenie w porównaniu z 2018 rokiem? Ponad połowa respondentów (56%) uznała, że ich wynagrodzenia były wyższe niż w roku poprzednim. Blisko 40% osób stwierdziło, że ich zarobki nie zmieniły się w odniesieniu do 2018 roku. Co ciekawe, jedynie 6% oceniło je jako niższe.

Maria Hajec
Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".