Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Sprawdź, ile zarabia:

Planista 5500 PLN
Fotograf 5490 PLN
Magazynier 4820 PLN
Marketing Specialist 5270 PLN
Stylistka fryzur 4950 PLN
Lekarz rodzinny 11580 PLN
Pracownica sklepu 4490 PLN
Montażysta 5050 PLN
Pedagog 5030 PLN
Technik analityk 5710 PLN
Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Płaca zespołowa - wynagrodzenie grup pracowników wykonujących podobną pracę.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Najwyżej i najniżej opłacane branże w 2022 roku

23.01.2023 Weronika Wróbel
Według Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń (OBW) w 2022 roku po raz kolejny najlepiej opłacaną branżą okazała się branża IT. Mediana płac wynosiła 8 317 PLN brutto. Na drugim miejscu znalazła się bankowość, gdzie mediana wynagrodzeń całkowitych wyniosła 8 000 PLN.
Jak wynika z badania, najniżej opłacanymi branżami były kultura i sztuka oraz nauka i szkolnictwo. Mediana wynagrodzeń całkowitych w tych branżach wyniosła ok. 4 900 PLN i była o 41% niższa niż w najlepiej opłacanej branży.

Mediana miesięcznych wynagrodzeń całkowitych w wybranych branżach w 2022 roku (brutto PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2022 roku


Największe różnice w wysokości wynagrodzenia pomiędzy najlepiej i najgorzej opłacanymi branżami widać na szczeblu dyrektora i kierownika. Dyrektorzy w IT i bankowości zarabiali ponad dwa razy więcej niż dyrektorzy zatrudnieni w kulturze i nauce. Dysproporcje między zarobkami na stanowiskach kierowniczych również są znaczne. Dodatkowo wynagrodzenia kierowników w bankowości są wyższe niż kierowników w IT. W przypadku pracowników szeregowych zarobki są zbliżone niezależnie od branży.

Mediany wynagrodzeń całkowitych na różnych szczeblach zatrudnienia w najwyżej i najniżej opłacanych branżach (brutto PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2022 roku


We wszystkich branżach przedstawionych na wykresie 3 mężczyźni zarabiali więcej niż kobiety. Największe różnice widać w bankowość, gdzie zarobki mężczyzn są o ok. 20% wyższe niż kobiet. Z kolei najmniejsze różnice są w kulturze i sztuce, gdzie wynagrodzenia kobiet są niższe o 5% niż mężczyzn.

Mediana wynagrodzeń całkowitych kobiet i mężczyzn w najwyżej i najniżej opłacanych branżach (brutto PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2022 rokuInformacje o badaniu: W 2022 roku w badaniu uczestniczyło ponad 101 tys. osób. Wśród uczestników 59% to osoby poniżej 35 lat, 72% to osoby o wykształceniu wyższym, 74% mieszka w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców, 84% jest zatrudnionych w firmach prywatnych, a 48% pracuje w dużych i wielkich przedsiębiorstwach.

Zapraszamy do uczestnictwa w aktualnej edycji Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń. Link do badania znajduje się tutaj.

Jeśli chcesz wiedzieć, jakich narzędzi używają profesjonalne firmy, by ustalić wynagrodzenia pracowników – sprawdź nasze Raporty płacowe.


Weronika Wróbel
Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".