Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Profil kompetencyjny - posiadany przez pracownika lub wymagany na konkretnym stanowisku zestaw najistotniejszych kompetencji.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Najwyżej i najniżej opłacane branże w 2022 roku

23.01.2023 Weronika Wróbel
Według Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń (OBW) w 2022 roku po raz kolejny najlepiej opłacaną branżą okazała się branża IT. Mediana płac wynosiła 8 317 PLN brutto. Na drugim miejscu znalazła się bankowość, gdzie mediana wynagrodzeń całkowitych wyniosła 8 000 PLN.
Jak wynika z badania, najniżej opłacanymi branżami były kultura i sztuka oraz nauka i szkolnictwo. Mediana wynagrodzeń całkowitych w tych branżach wyniosła ok. 4 900 PLN i była o 41% niższa niż w najlepiej opłacanej branży.

Mediana miesięcznych wynagrodzeń całkowitych w wybranych branżach w 2022 roku (brutto PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2022 roku


Największe różnice w wysokości wynagrodzenia pomiędzy najlepiej i najgorzej opłacanymi branżami widać na szczeblu dyrektora i kierownika. Dyrektorzy w IT i bankowości zarabiali ponad dwa razy więcej niż dyrektorzy zatrudnieni w kulturze i nauce. Dysproporcje między zarobkami na stanowiskach kierowniczych również są znaczne. Dodatkowo wynagrodzenia kierowników w bankowości są wyższe niż kierowników w IT. W przypadku pracowników szeregowych zarobki są zbliżone niezależnie od branży.

Mediany wynagrodzeń całkowitych na różnych szczeblach zatrudnienia w najwyżej i najniżej opłacanych branżach (brutto PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2022 roku


We wszystkich branżach przedstawionych na wykresie 3 mężczyźni zarabiali więcej niż kobiety. Największe różnice widać w bankowość, gdzie zarobki mężczyzn są o ok. 20% wyższe niż kobiet. Z kolei najmniejsze różnice są w kulturze i sztuce, gdzie wynagrodzenia kobiet są niższe o 5% niż mężczyzn.

Mediana wynagrodzeń całkowitych kobiet i mężczyzn w najwyżej i najniżej opłacanych branżach (brutto PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2022 rokuInformacje o badaniu: W 2022 roku w badaniu uczestniczyło ponad 101 tys. osób. Wśród uczestników 59% to osoby poniżej 35 lat, 72% to osoby o wykształceniu wyższym, 74% mieszka w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców, 84% jest zatrudnionych w firmach prywatnych, a 48% pracuje w dużych i wielkich przedsiębiorstwach.

Zapraszamy do uczestnictwa w aktualnej edycji Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń. Link do badania znajduje się tutaj.

Jeśli chcesz wiedzieć, jakich narzędzi używają profesjonalne firmy, by ustalić wynagrodzenia pracowników – sprawdź nasze Raporty płacowe.


Weronika Wróbel
Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".