Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Sprawdź, ile zarabia:

Inżynier serwisu 6240 PLN
Audytor wewnętrzny 7680 PLN
Logistics Specialist 5070 PLN
Lider magazynu 5340 PLN
Product manager 5320 PLN
Ogrodnik 3650 PLN
Kierownik sklepu 4700 PLN
Urbanista 4160 PLN
Maszynista chłodni 4900 PLN
Stolarz budowlany 3500 PLN
Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Bonus - zmienny składnik wynagrodzenia, otrzymywany jednorazowo, zależny od wydajności i efektywności pracy.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Likwidacja 30-krotności – konsekwencje dla pracodawców

19.11.2019 Robert Jezierski
Po wyborach wrócił temat zniesienia limitu podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, o którym mowa w art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych. Pracodawcy, przedsiębiorcy i pracownicy są straszeni ową „likwidacją 30-krotności” od dłuższego czasu. Niekiedy mówi się o wprowadzeniu „40-krotności”. O co tak naprawdę w tym wszystkim chodzi?
„30-krotność” to po prostu limit podstawy wymiaru składek, powyżej którego nie zostanie zapłacona składka ZUS. Obecnie podstawa nie może być wyższa od kwoty odpowiadającej trzydziestokrotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok kalendarzowy. Jeżeli z naszych zarobków wynika, że (w uproszczeniu) przychód jest wyższy niż „30-krotność” składek nie płacimy. Celem jest spłaszczenie emerytur i pozostawienie ubezpieczonym środków, którymi mogą oni samodzielnie decydować (M. Wilczyński [w:] B. Gudowska, J. Strusińska-Żukowska (red.), „Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych. Komentarz”. Wyd. 2, Warszawa 2014, Legalis).

To rozwiązanie ma oczywiście inne konsekwencje – mianowicie od wyższej kwoty należy zapłacić podatek. W praktyce będzie to jednak zawsze więcej „do ręki” dla pracownika. No i podatek może pracownik sobie odliczyć. Pracodawcy zaś spadają wyraźnie jego koszty. Ponad kwotę brutto pracownika zawartą w umowie o pracę pozostaje pracodawcy po przekroczeniu „30-krotności” opłacanie ubezpieczenia wypadkowego, funduszu pracy i FGŚP. A Rzeczpospolita Polska jako taka, nie będzie za wiele lat wypłacała ogromnych emerytur naliczonych od bardzo wysokich składek.

Jakie rozwiązania można podjąć w sytuacji, gdy podjęta zostanie decyzja o likwidacji lub podniesieniu „30-krotności”? Niestety rozwiązania tak na prawdę nie ma. Pracownik będzie mógł np. „uciec” we własną działalność. Należy jednak pamiętać o tym, że pomimo formalnego zaniechania wprowadzania słynnego „testu przedsiębiorcy”, z pewnością przypadki ucieczki w samozatrudnienie będą weryfikowane pod kątem omijania zasad i prowadzenia fikcyjnej działalności. Zwłaszcza jeżeli były pracodawca jest jedynym klientem, a dodatkowo wiąże go np. umowa o zakazie konkurencji.

Pozostaje mieć nadzieję, iż pomysł nie wejdzie w życie, gdyż obecne rozwiązanie jest po prostu dobre. Dla wszystkich. W tym dla Państwa, które nie będzie musiało stanąć przed wyborem wypłaty niezwykle wysokich emerytur lub uznaniem, iż pomimo wysokich składek wysoka emerytura i tak się nie należy. Innego rozwiązania po prostu nie ma.Robert Jezierski
Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".