Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Sprawdź, ile zarabia:

Asystent prezesa 5980 PLN
Operator maszyn 5270 PLN
Nauczyciel religii 5210 PLN
Ratownik medyczny 5760 PLN
Doradca podatkowy 6580 PLN
Płytkarz 5680 PLN
.NET Developer 15430 PLN
Doradca emerytalny 5430 PLN
Podreferendarz 5550 PLN
Analityk Big Data 9570 PLN
Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Profil kompetencyjny - posiadany przez pracownika lub wymagany na konkretnym stanowisku zestaw najistotniejszych kompetencji.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Który z polityków dysponuje największym majątkiem?

07.10.2019 Patrycja Małek
W związku ze zbliżającymi się wyborami każdy z polityków musiał złożyć swoje oświadczenie majątkowe. W niniejszym artykule prezentujemy jakim majątkiem dysponują wybrani posłowie i ministrowie w 2019 roku. Z artykułu dowiedzą się Państwo, ile wynosiła wartość uposażenia i diety poselskiej wybranych posłów, kto z rządzących miał najwięcej oszczędności, a kto najwięcej zobowiązań, a także jaka jest wartość nieruchomości polityków.
Wynagrodzenie z tytułu zatrudnienia lub prowadzenia innej działalności zarobkowej
Posłom, którzy zdecydują się poświęcić się pracy parlamentarnej i zrezygnują z dotychczasowej pracy zawodowej lub aktywności gospodarczej przysługuje uposażenie poselskie. Po podjęciu takiej decyzji stają się posłami zawodowymi i otrzymują uposażenie co miesiąc w całym okresie sprawowania mandatu. Świadczenie to podlega podatkowi dochodowemu od osób fizycznych oraz pobierane są również od niego składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Jednak żaden z posłów nie ma obowiązku rezygnacji ze swojej aktualnej pracy zawodowej, jeśli jest zdania, że jest w stanie łączyć pracę parlamentarną z obecną aktywnością zawodową. Wszystkim posłom (także niezawodowym) przysługuje dieta poselska. Wyrównuje ona koszty ponoszone przez posłów w związku z wykonywaniem mandatu na terenie kraju.

Bezdyskusyjnym liderem pod względem dochodów z tytułu pracy parlamentarzysty i innych przychodów jest Paweł Kukiz. Łączne dochody lidera ugrupowania Kukiz’15 od początku roku do końca sierpnia 2019 roku wyniosły 269 148 PLN. Na tę kwotę złożyły się: uposażenie (78 609 PLN), dieta parlamentarna (19 875 PLN). Dodatkowo Paweł Kukiz w związku z tym, że przed laty był muzykiem otrzymuje dochód z praw autorskich i wykonawczych (170 665 PLN). Minister Sprawiedliwości - Zbigniew Ziobro w tym okresie otrzymał dietę poselską wynoszącą 20 125 PLN oraz dochody z tytułu: pełnienia urzędu Ministra Sprawiedliwości (114 467 PLN), dodatku funkcyjnego dla Prokuratora Generalnego (48 566 PLN) oraz pełnienia funkcji w Krajowej Radzie Sądownictwa (10 851 PLN).
Dochody Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego – Piotra Glińskiego od początku roku do końca sierpnia wyniosły 170 458 PLN. Na tę kwotę złożyły się: dochód z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (150 000 PLN), dieta parlamentarna (19 958 PLN) oraz diety związane z podróżami zagranicznymi (500 PLN).
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego - Jarosław Gowin w ciągu 8 miesięcy otrzymał dochody wynoszące łącznie 139 974 PLN. W skład jego dochodu wchodzi: wynagrodzenie z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (119 932 PLN) i dieta poselska (20 042 PLN). Ten ostatni składnik w przypadku Ministra Obrony Narodowej - Mariusza Błaszczaka wynosił tyle samo, a z kolei jego wynagrodzenie z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów wynosiło 118 173 PLN.
Jarosław Kaczyński jest emerytem i z tego tytułu jego dochód od początku stycznia do końca sierpnia wyniósł 45 179 PLN. Dodatkowo były prezes Rady Ministrów otrzymał uposażenie wynoszące 63 244 PLN oraz dietę parlamentarną – 20 042 PLN.
Wynagrodzenie z KPRM dla Wiceprezesa Rady Ministrów - Jacka Sasina wyniosło 107 636 PLN, a jego dieta poselska 19 791 PLN.
Dochody Ministra Cyfryzacji - Marka Zagórskiego w analizowanym okresie to: wynagrodzenie z Ministerstwa Cyfryzacji – 97 883 PLN, dieta parlamentarna – 19 374 PLN oraz przychód z najmu mieszkania 8 800 PLN.
Łączny dochód Przewodniczącego Platformy Obywatelskiej - Grzegorza Schetyny od początku roku do końca sierpnia wyniósł 104 382 PLN. Złożyły się na to: uposażenie – 76 070 PLN, dieta poselska - 20 042 PLN, zwiększona dieta na podróże zagraniczne – 270 PLN oraz przychód z tytułu wynajmu nieruchomości 8 000 PLN. Najmniejsze dochody od początku roku do końca sierpnia otrzymał współzałożyciel partii Teraz! - Ryszard Petru – 69 437 PLN (w tym: uposażenie 49 729 PLN i dieta poselska – 19 708 PLN).

Dochody z tytułu zatrudnienia lub prowadzenia innej działalności zarobkowej w okresie od 1.01.2019 do 31.08.2019 (w PLN)

Wykres

źródło: opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie sejm.gov.plOszczędności
Spośród wybranych przez nas polityków najwięcej oszczędności posiada Ryszard Petru. Suma zgromadzonych przez niego pieniędzy na kontach w różnych walutach w przeliczeniu wynosi ponad 800 tys. PLN. Na tę kwotę składa się: 534 000 PLN, 56 280 USD, 4 631 EUR, 74 GBP oraz 50 akcji Wawel o łącznej wartości 32 000 PLN.
Paweł Kukiz, który zajmuje drugie miejsce w naszym zestawieniu, ma ponad pół miliona mniej oszczędności niż Ryszard Petru.
Z kolei Mariusz Błaszczak posiada 240 000 PLN, 100 EUR oraz papiery wartościowe o łącznej wartości 40 000 PLN, co w sumie po przeliczeniu daje kwotę 280 438 PLN.
Wiceprezes Rady Ministrów – Jacek Sasin posiada oszczędności o wartości 212 000 PLN (w tym: 85 000 PLN oraz polisę Nova Perspektywa AVIVA S.A. o wartości 127 000 PLN). Oszczędności Grzegorza Schetyny pod koniec sierpnia bieżącego roku wynosiły 200 000 PLN. Natomiast Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego – Piotr Gliński posiada ponad 120 000 PLN (119 112 PLN i 800 USD) oszczędności na własność, a 29 000 PLN dzieli z małżonką.
Z kolei na oszczędności Ministra Cyfryzacji – Marka Zagórskiego składa się: 88 000 PLN oraz polisa na życie z funduszem kapitałowym w Nationale Nederlanden o wartości 22 000 PLN. Jarosław Gowin dzieli 74 000 PLN oszczędności razem z małżonką.
Z kolei Jarosław Kaczyński na swoim koncie posiada 71 000 PLN.
Najmniej zaoszczędzonych środków pieniężnych ma Zbigniew Ziobro – 50 103 PLN.

Zgromadzone oszczędności na dzień 31.08.2019 (w PLN)

Wykres

źródło: opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie sejm.gov.pl


Nieruchomości
Ryszard Petru jest również liderem, jeśli chodzi o wartość posiadanych nieruchomości. Polityk posiada na własność nieruchomość o wartości 1 500 000 PLN, jest również współwłaścicielem domu i mieszkania, które wyceniono kolejno na: 870 000 PLN i 240 000 PLN.
Piotr Gliński jest współwłaścicielem domu wycenionego na 2 000 000 PLN oraz mieszkania o powierzchni 58m2 o wartości 450 000 PLN. Minister posiada na własność działkę rolną. Jej wartość to 15 000 PLN.
Grzegorz Schetyna wspólnie z małżonką posiada dom (wartość 1 200 000 PLN) oraz mieszkania o powierzchni 54m2, 33,6m2, 32,8m2, 36,3m2 (350 000 PLN, 239 000 PLN, 239 000 PLN, 275 880 PLN) oraz miejsce postojowe (29 000 PLN).
Dom Pawła Kukiza, który posiada na własność, jest wart 1 500 000 PLN. Dodatkowo Paweł Kukiz jest właścicielem łąki (wartość 15 000 PLN), a także posiada spółdzielcze prawo własności do mieszkania o powierzchni 36 m2 (350 000 PLN).
Jacek Sasin ma 1/3 udziału w domie o powierzchni 187 m2 oraz w dwóch działkach (790 m2, 1721 m2). Nieruchomości Wiceprezesa Rady Ministrów zostały wycenione łącznie na 1 850 000 PLN.
Zbigniew Ziobro jest właścicielem hipotecznym 1/3 domu o wartości równej 150 000 PLN, domu jednorodzinnego w trakcie budowy (wartość 586 000 PLN), mieszkania (540 000 PLN), niezabudowanej działki rolnej (135 000 PLN) oraz dwóch działek leśno-rolnych o łącznej wartości 275 000 PLN.
Jarosław Kaczyński jest jednym z trzech właścicieli domu wartego 1 500 000 PLN.
Z kolei dom Marka Zagórskiego o powierzchni 140m2 został wyceniony na 900 000 PLN. Ponadto Minister Cyfryzacji posiada na własność mieszkanie (wartość 230 000 PLN) oraz 3 działki o łącznej wartości 110 000 PLN.
Mariusz Błaszczak na własność posiada dom i działkę o łącznej wartości 600 000 PLN. Dodatkowo jest współwłaścicielem dwóch nieruchomości wartych 300 000 PLN.
Jarosław Gowin posiada 50% udziałów w dwóch mieszkaniach, które łącznie warte są 650 000 PLN.

Wartość posiadanych nieruchomości na dzień 31.08.2019 (w PLN)

Wykres

źródło: opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie sejm.gov.plMienie ruchome
W oświadczeniach majątkowych politycy podzielili się również informacją na temat posiadanego przez nich mienia ruchomego o wartości powyżej 10 tys. PLN. Pozycjami wymienianymi najczęściej były samochody. Przykładowo Paweł Kukiz posiada Audi Q7 z 2007 roku, a Mariusz Błaszczak Fiata 500L z 2013 roku. Natomiast Piotr Gliński zaznaczył, że oprócz dwóch samochodów posiada obraz E. Dwurnika o wartości 20 tys. PLN.

Zobowiązania
Część polityków oprócz sporego majątku posiada również duże zobowiązania. Ministrowi Cyfryzacji pozostało najwięcej do spłaty. Marek Zagórski ma kredyt hipoteczny na kwotę 106 000 CHF (ok. 426 120 PLN) oraz kredyt na zakup samochodu (118 000 PLN). Ryszard Petru posiada zobowiązanie wobec banku mBank. Na koniec sierpnia wynosiło ono 380 430 PLN. Kredyty lub pożyczki posiadają również: Paweł Kukiz, Jacek Sasin, Zbigniew Ziobro oraz Jarosław Kaczyński. Ich zobowiązania na 31.08.2019 wynosiły kolejno: 281 611 PLN, 264 729 PLN, 249 527 PLN oraz 112 000 PLN. Pozostali politycy nie posiadali zobowiązań.

Zobowiązania na dzień 31.08.2019 (w PLN)

Wykres

źródło: opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie sejm.gov.plPodsumowanie
Wykres 5. przedstawia wartość majątku polityków. Do stworzenia zestawienia posłużyły dane użyte wcześniej w artykule, które zostały pozyskane z oświadczeń majątkowych. Wartość majątku polityków na dzień 31.08.2019 to suma dochodów, oszczędności i nieruchomości pomniejszona o wartość zobowiązań. Liderem zestawienia został Ryszard Petru. Z oświadczenia majątkowego wynika, że jego majątek na dzień 31.08.2019 wynosił 3 111 392 PLN. Ponad 300 tys. PLN mniejszy majątek posiada Piotr Gliński. Na trzecim miejscu tego zestawienia znalazł się Grzegorz Schetyna z majątkiem wartym 2 637 182 PLN. Najmniejszy majątek posiadają Marek Zagórski oraz Jarosław Gowin. Ich suma dochodów, oszczędności i nieruchomości pomniejszona o zobowiązania wynosi kolejno: 931 981 PLN oraz 863 974 PLN.

Majątek polityków (suma dochodów, oszczędności i nieruchomości pomniejszona o zobowiązania) na dzień 31.08.2019 (w PLN)

Wykres

źródło: opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie sejm.gov.pl
Bibliografia
1. http://poznaj.sejm.gov.pl/sejm-i-poslowie/poslowie/uposazenie-i-dieta-poselska.html
2. Oświadczenie majątkowe - Jarosław Kaczyński: http://orka.sejm.gov.pl/osw8.nsf/0/114F11C7969874EFC125846D004F1061/%24File/OSW8K_146.pdf
3. Oświadczenie majątkowe - Grzegorz Schetyna: http://orka.sejm.gov.pl/osw8.nsf/0/2A77B695F30CE129C125846D004BF752/%24File/OSW8K_337.pdf
4. Oświadczenie majątkowe – Paweł Kukiz: http://orka.sejm.gov.pl/osw8.nsf/0/8847D102833ECA43C125846D0034E589/%24File/OSW8K_200.pdf
5. Oświadczenie majątkowe – Ryszard Petru: http://orka.sejm.gov.pl/osw8.nsf/0/A5E2B0161EAC05FCC12584690044E502/%24File/OSW8K_296.pdf
6. Oświadczenie majątkowe – Zbigniew Ziobro: http://orka.sejm.gov.pl/osw8.nsf/0/4E862EAD86924F53C125847000513C48/%24File/OSW8K_452.pdf
7. Oświadczenie majątkowe - Jarosław Gowin: http://orka.sejm.gov.pl/osw8.nsf/0/ED32861FD9409350C125847800440F9B/%24File/OSW8K_111.pdf
8. Oświadczenie majątkowe – Mariusz Błaszczak: http://orka.sejm.gov.pl/osw8.nsf/0/F1BA10F1246E789AC125846D002709C3/%24File/OSW8K_031.pdf
9. Oświadczenie majątkowe – Piotr Gliński: http://orka.sejm.gov.pl/osw8.nsf/0/0DF5B08C25693466C125847000615644/%24File/OSW8K_101.pdf
10. Oświadczenie majątkowe – Jacek Sasin: http://orka.sejm.gov.pl/osw8.nsf/0/3039B47096933A8EC1258473004C5DB5/%24File/OSW8K_335.pdf
11. Oświadczenie majątkowe – Marek Zagórski: http://orka.sejm.gov.pl/osw8.nsf/0/EB15C30579B7B993C12584700037B1B9/%24File/OSW8K_441.pdf
Patrycja Małek
Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".