Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Gratyfikacja - składnik dodatkowy wynagrodzenia, rozumiany jako świadczenie okolicznościowe.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Jak zmieniało się zatrudnienie i wynagrodzenia w Kancelarii Premiera?

06.06.2023
Przeciętne zatrudnienie w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w latach:
  • 2015-2021 (za rządów PiS, 6 lat) – zwiększyło się ↑ z 555 osób do 725 osób (wzrost o 170 osób, czyli o 31%)

  • 2007-2015 (za rządów PO-PSL, 8 lat) – spadło ↓ z 601 osób do 555 osób (spadek o 46 osób, czyli o 8%)

Przeciętne roczne zatrudnienie w Kancelarii Rady Ministrów

Wykres

Źródło: ciekaweliczby.pl na podstawie kontroli NIK z wykonania budżetu państwa


Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto na 1 pełnozatrudnionego w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w latach:
  • 2015-2021 (za rządów PiS, 6 lat) – zwiększyło się ↑ z 8 018 zł do 11 053 zł (wzrost o 3 035 zł, czyli o 38%)

  • 2007-2015 (za rządów PO-PSL, 8 lat) – zwiększyło się ↑ z 6115 zł do 8 018 zł (wzrost o 1 903 zł, czyli o 31%)

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto na 1 pełnozatrudnionego w Kancelarii Rady Ministrów (w PLN)

Wykres

Źródło: ciekaweliczby.pl na podstawie kontroli NIK z wykonania budżetu państwa


Alicja Defratyka
ciekaweliczby.pl


Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".