Artykuły

Jak wynagradzani są operatorzy CNC w Polsce?

17.02.2020 Paweł Rusocki
W 2019 roku w Ogólnopolskim Badaniu Wynagrodzeń uczestniczyło 886 operatorów CNC. Niemal wszyscy (98%) to mężczyźni. Wśród ankietowanych znalazło się jedynie 17 kobiet zatrudnionych na tym stanowisku. W niniejszym artykule prezentujemy zarobki operatorów CNC w 2019 roku, wskazując jednocześnie na czynniki je różnicujące.
Mediana wynagrodzenia całkowitego operatorów CNC w 2019 roku wyniosła 4 000 PLN. Wyższe płace (o ponad 200 PLN) otrzymywali mężczyźni. Luka płacowa na tym stanowisku wyniosła natomiast 5,5%.

Wynagrodzenie całkowite operatorów CNC w 2019 roku (brutto w PLN)

Schemat

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2019 rokuPoniższy wykres przedstawia wynagrodzenia zatrudnionych na stanowisku operatora CNC we wszystkich 16 województwach. Najwyższe wynagrodzenia zanotowano w województwie dolnośląskim. Pensje powyżej 4 000 PLN otrzymali jeszcze zatrudnieni w 6 województwach. W większości jednak płace na tym stanowisku nie przekraczały 4 000 PLN. Najniższe pensje operatorzy CNC otrzymywali natomiast w województwie świętokrzyskim.

Mediana wynagrodzenia całkowitego operatorów CNC 
w województwach w 2019 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2019 rokuCo wpływa na wysokość zarobków operatorów CNC w województwie dolnośląskim?
Jak zauważono powyżej, w 2019 roku najwyższe pensje otrzymywali operatorzy CNC zatrudnieni w województwie dolnośląskim. Warto zatem przyjrzeć się jakie czynniki kształtują ich wynagrodzenia.

Staż pracy

Mediana wynagrodzenia całkowitego operatorów CNC z różnym stażem pracy,
pracujących w województwie dolnośląskim (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2019 rokuNiezależnie od posiadanego stażu pracy zarobki operatorów CNC w województwie dolnośląskim przekraczały 4 000 PLN. Najniższe pensje otrzymywali legitymujący się 2-3 letnim doświadczeniem. Sytuacja wygląda nieco inaczej w przypadku danych ogólnopolskich. Prócz operatorów z 4-5 letnim stażem pracy najwyższe wynagrodzenia (4 200 PLN) otrzymywali również pracownicy z co najmniej 11 letnim stażem pracy.

Kapitał i wielkość firmy
Porównano także wynagrodzenia operatorów CNC w firmach z przewagą kapitału polskiego i zagranicznego uwzględniając jednocześnie liczbę pracowników. Co ciekawe W województwie dolnośląskim najwyższe wynagrodzenia otrzymywali pracownicy dużych firm z przewagą kapitału polskiego. W pozostałych przypadkach operatorzy CNC otrzymywali wyższe wynagrodzenia w firmach z przewagą kapitału zagranicznego.

Mediana wynagrodzenia całkowitego operatorów CNC, pracujących w województwie dolnośląskim
w firmach różnej wielkości z przewagą kapitału polskiego i zagranicznego (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2019 rokuInformacje o badaniu: W 2019 roku w badaniu uczestniczyły 161 549 osoby. 62% uczestników badania ma nie więcej niż 35 lat, 72% mieszka w miastach powyżej 100 000 mieszkańców, 68% ma wykształcenie wyższe, 45% pracuje w dużych lub wielkich przedsiębiorstwach, zaś 80% jest zatrudnionych w firmach prywatnych.

Powyższy artykuł zawiera jedynie wybrane dane spośród tych, które posiadamy.
Jeśli są Państwo zainteresowani szczegółowym raportem na temat wynagrodzeń
zapraszamy do kontaktu.


Zapraszamy do uczestnictwa w tegorocznej edycji Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń.
Ankietę do badania można znaleźć tutaj.


Wyjaśnienie terminów użytych w artykule:

wynagrodzenie całkowite – miesięczne wynagrodzenie brutto przysługujące pracownikowi z uwzględnieniem wszystkich ruchomych dodatków pieniężnych, takich jak: premie, nagrody i inne;

mediana – wartość dzieląca wszystkie dane na pół. Poniżej i powyżej mediany znajduje się dokładnie po 50% danych. Innymi słowy, jeżeli mediana wynosi 3 000 PLN, to znaczy, że wynagrodzenie na danym stanowisku jest w połowie zakładów niższe, a w połowie wyższe od 3 000 PLN. Mediana jest miarą statystyczną, która lepiej niż średnia, oddaje tendencję centralną wyników, ponieważ średnia może być zaburzona przez wyniki skrajne;

górny kwartyl – wartość, powyżej której mieści się 25% danych. Innymi słowy, jeżeli górny kwartyl wynosi 5 500 PLN, to 75% osób zatrudnionych na danym stanowisku zarabia poniżej, a 25% powyżej 5 500 PLN;

dolny kwartyl – wartość, poniżej której mieści się 25% danych. Innymi słowy, jeżeli dolny kwartyl wynosi 2 000 PLN, to 25% osób zatrudnionych na danym stanowisku zarabia poniżej, a 75% powyżej 2 000 PLN.

Paweł Rusocki
Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".