Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Sprawdź, ile zarabia:

Planista 5300 PLN
Elektromechanik 4770 PLN
Główna księgowa 7500 PLN
Kierownik marki 8920 PLN
Analityk biznesowy 8000 PLN
Rzeźnik 3920 PLN
Architekt krajobrazu 3750 PLN
Kreślarz 4980 PLN
Associate 5220 PLN
Legalizator 3750 PLN
Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Broadbanding - struktura wynagrodzeń z szerokimi przedziałami płac.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Jak wynagradzani są operatorzy CNC w Polsce?

17.02.2020 Paweł Rusocki
W 2019 roku w Ogólnopolskim Badaniu Wynagrodzeń uczestniczyło 886 operatorów CNC. Niemal wszyscy (98%) to mężczyźni. Wśród ankietowanych znalazło się jedynie 17 kobiet zatrudnionych na tym stanowisku. W niniejszym artykule prezentujemy zarobki operatorów CNC w 2019 roku, wskazując jednocześnie na czynniki je różnicujące.
Mediana wynagrodzenia całkowitego operatorów CNC w 2019 roku wyniosła 4 000 PLN. Wyższe płace (o ponad 200 PLN) otrzymywali mężczyźni. Luka płacowa na tym stanowisku wyniosła natomiast 5,5%.

Wynagrodzenie całkowite operatorów CNC w 2019 roku (brutto w PLN)

Schemat

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2019 rokuPoniższy wykres przedstawia wynagrodzenia zatrudnionych na stanowisku operatora CNC we wszystkich 16 województwach. Najwyższe wynagrodzenia zanotowano w województwie dolnośląskim. Pensje powyżej 4 000 PLN otrzymali jeszcze zatrudnieni w 6 województwach. W większości jednak płace na tym stanowisku nie przekraczały 4 000 PLN. Najniższe pensje operatorzy CNC otrzymywali natomiast w województwie świętokrzyskim.

Mediana wynagrodzenia całkowitego operatorów CNC 
w województwach w 2019 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2019 rokuCo wpływa na wysokość zarobków operatorów CNC w województwie dolnośląskim?
Jak zauważono powyżej, w 2019 roku najwyższe pensje otrzymywali operatorzy CNC zatrudnieni w województwie dolnośląskim. Warto zatem przyjrzeć się jakie czynniki kształtują ich wynagrodzenia.

Staż pracy

Mediana wynagrodzenia całkowitego operatorów CNC z różnym stażem pracy,
pracujących w województwie dolnośląskim (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2019 rokuNiezależnie od posiadanego stażu pracy zarobki operatorów CNC w województwie dolnośląskim przekraczały 4 000 PLN. Najniższe pensje otrzymywali legitymujący się 2-3 letnim doświadczeniem. Sytuacja wygląda nieco inaczej w przypadku danych ogólnopolskich. Prócz operatorów z 4-5 letnim stażem pracy najwyższe wynagrodzenia (4 200 PLN) otrzymywali również pracownicy z co najmniej 11 letnim stażem pracy.

Kapitał i wielkość firmy
Porównano także wynagrodzenia operatorów CNC w firmach z przewagą kapitału polskiego i zagranicznego uwzględniając jednocześnie liczbę pracowników. Co ciekawe W województwie dolnośląskim najwyższe wynagrodzenia otrzymywali pracownicy dużych firm z przewagą kapitału polskiego. W pozostałych przypadkach operatorzy CNC otrzymywali wyższe wynagrodzenia w firmach z przewagą kapitału zagranicznego.

Mediana wynagrodzenia całkowitego operatorów CNC, pracujących w województwie dolnośląskim
w firmach różnej wielkości z przewagą kapitału polskiego i zagranicznego (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2019 rokuInformacje o badaniu: W 2019 roku w badaniu uczestniczyły 161 549 osoby. 62% uczestników badania ma nie więcej niż 35 lat, 72% mieszka w miastach powyżej 100 000 mieszkańców, 68% ma wykształcenie wyższe, 45% pracuje w dużych lub wielkich przedsiębiorstwach, zaś 80% jest zatrudnionych w firmach prywatnych.

Powyższy artykuł zawiera jedynie wybrane dane spośród tych, które posiadamy.
Jeśli są Państwo zainteresowani szczegółowym raportem na temat wynagrodzeń
zapraszamy do kontaktu.


Zapraszamy do uczestnictwa w tegorocznej edycji Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń.
Ankietę do badania można znaleźć tutaj.


Wyjaśnienie terminów użytych w artykule:

wynagrodzenie całkowite – miesięczne wynagrodzenie brutto przysługujące pracownikowi z uwzględnieniem wszystkich ruchomych dodatków pieniężnych, takich jak: premie, nagrody i inne;

mediana – wartość dzieląca wszystkie dane na pół. Poniżej i powyżej mediany znajduje się dokładnie po 50% danych. Innymi słowy, jeżeli mediana wynosi 3 000 PLN, to znaczy, że wynagrodzenie na danym stanowisku jest w połowie zakładów niższe, a w połowie wyższe od 3 000 PLN. Mediana jest miarą statystyczną, która lepiej niż średnia, oddaje tendencję centralną wyników, ponieważ średnia może być zaburzona przez wyniki skrajne;

górny kwartyl – wartość, powyżej której mieści się 25% danych. Innymi słowy, jeżeli górny kwartyl wynosi 5 500 PLN, to 75% osób zatrudnionych na danym stanowisku zarabia poniżej, a 25% powyżej 5 500 PLN;

dolny kwartyl – wartość, poniżej której mieści się 25% danych. Innymi słowy, jeżeli dolny kwartyl wynosi 2 000 PLN, to 25% osób zatrudnionych na danym stanowisku zarabia poniżej, a 75% powyżej 2 000 PLN.

Paweł Rusocki
Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".