Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Sprawdź, ile zarabia:

Geodeta 4030 PLN
Mechanik ciągników 3990 PLN
HR Specialist 4280 PLN
Redaktor naczelny 5770 PLN
Nauczyciel plastyki 3930 PLN
Manager hotelu 5280 PLN
Programista PHP 4810 PLN
PHP developer 9710 PLN
Programista .NET 5620 PLN
Prokurator 10680 PLN
Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Partycypacja - jest to współuczestniczenie pracowników w podejmowaniu istotnych dla organizacji decyzji.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Jak menedżerowie HR widzą przyszłość swoich firm?

06.03.2023 Piotr Sedlak
Sprawdziliśmy czy medialne doniesienia i komentarze dot. sytuacji firm są zgodne z opinią menedżerów HR. Zweryfikowaliśmy również czy i jakie działania antykryzysowe podejmowane są przez badane organizacje. Poniżej przedstawiamy najważniejsze wyniki badania, które zrealizowaliśmy w lutym 2023 roku na próbie 150 przedsiębiorstw.
Zacznijmy od pozytywów. Większość firm określiło swoją sytuację finansową jako dobrą lub bardzo dobrą. Łącznie w dobrej sytuacji jest 60% przedsiębiorstw.

Sytuacja ekonomiczna badanych firm

Wykres

Źródło: badanie Sedlak & Sedlak, luty 2023, N=151


Choć powyższe dane wyglądają na optymistyczną przesłankę, należy od razu powiedzieć, że 73% badanych firm już odczuwa pogorszającą się sytuację ekonomiczno-gospodarczą. Innymi słowy, jesteśmy jeszcze w obiektywnie dobrej sytuacji, jednak czujemy niesprzyjającą koniunkturę.

Czy jako firma odczuwają Państwo pogarszającą się sytuację ekonomiczno- gospodarczą

Wykres

Źródło: badanie Sedlak & Sedlak, luty 2023, N=151


Niepokojący jest również pesymizm co do kolejnych miesięcy 2023 roku. Ponad połowa badanych uważa, że sytuacja gospodarcza w kraju będzie się pogorszać. Z pewnością obawy te są uzasadnione. Poziom inflacji w 2022 roku wyniósł 14,4% (GUS), a realna wartość wynagrodzeń spadła o 2,1%. Innymi słowy jako społeczeństwo biedniejemy. Z drugiej strony należy dodać, że pewnym zaskoczeniem jest wciąż stabilny poziom bezrobocia, który w styczniu 2023 wyniósł 5,5% (GUS).

Jak prognozują Państwo, że zmieni się sytuacja ekonomiczno-gospodarcza Polski w 2023 roku?

Wykres

Źródło: badanie Sedlak & Sedlak, luty 2023, N=151


Ocena sytuacji to jedno, ważne jednak jak przełożyła się ona na faktyczne działania podjęte przez firmy oraz działania, które firmy dopiero planują. O te kwestie również zapytaliśmy naszych respondentów.

Wdrożone w ciągu ostatnich 6 miesięcy działania antykryzysowe w obszarze HR

Działania wdrożone w ciągu ostatnich 6 miesięcy

Odsetek firm

zmniejszenie liczby nowych przyjęć

32%

zmniejszenie budżetu na podwyżki (podwyżki są, jednak w niewielkim wymiarze)

30%

wstrzymanie nowych rekrutacji i zatrudnienia

19%

ograniczenie systemów premiowych i nagród

13%

wdrożenie pracy zdalnej ze względu na oszczędności na energii/ogrzewaniu

11%

rezygnacja lub zmniejszenie zakresu benefitów

9%

redukcja zatrudnienia o ok. 10%

8%

zamrożenie wynagrodzeń (brak podwyżek)

3%

redukcja zatrudnienia o 11–25%

3%

całkowite zawieszenie systemów premiowych i nagród

1%

zmniejszenie poziomu wynagrodzeń (mniej pieniędzy za ten sam wymiar pracy)

1%

zmniejszenie wymiaru czasu pracy (np. z 1 na 3 etatu)

1%

redukcja zatrudnienia powyżej 25%

0%

 

 

Źródło: badanie Sedlak & Sedlak, luty 2023, N=151


Jak widać 19% firm całkowicie zrezygnowało z zatrudnienia nowych pracowników a 32% firm zmniejszyła wskaźnik nowych przyjęć. Dodatkowo prawie 30% zmniejszyła budżet na podwyżki. Na najbardziej drastyczne kroki takie jak redukcja zatrudnienia zdecydowało się 12% badanych, zamrożenie podwyżek wynagrodzeń wybrało 3% (co przy wspomnianym poziomie inflacji obniża realny dochód pracownika o blisko 15% rocznie). Pojedyncze podmioty decydują się na zmniejszenie wymiaru czasu pracy, zawieszenie systemów premiowych czy nawet zmniejszenie poziomu wynagrodzeń.

Równocześnie, do tego co już się stało firmy planują dalsze cięcia kosztów. Podsumowanie planów w tej kwestii przedstawiono w tabeli poniżej.

Działania antykryzysowe planowane na 2023 roku

Planowane działania

Odsetek firm

zmniejszenie liczby nowych przyjęć

27%

zmniejszenie budżetu na podwyżki (są, jednak w niewielkim wymiarze)

21%

wstrzymanie nowych rekrutacji i zatrudnienia

15%

ograniczenie systemów premiowych i nagród

12%

redukcja zatrudnienia o ok. 10%

9%

rezygnacja lub zmniejszenie zakresu benefitów

8%

zamrożenie wynagrodzeń (brak podwyżek)

7%

wdrożenie pracy zdalnej ze względu na oszczędności na energii/ogrzewaniu

5%

zmniejszenie wymiaru czasu pracy (np. z 1 na 3/4 etatu)

2%

zmniejszenie poziomu wynagrodzeń (mniej pieniędzy za ten sam wymiar pracy)

1%

całkowite zawieszenie systemów premiowych i nagród

1%

redukcja zatrudnienia o 11–25%

0%

redukcja zatrudnienia powyżej 25%

0%

 

Źródło: badanie Sedlak & Sedlak, luty 2023, N=151Choć podwyżki przez sytuację gospodarczą na pewno są skromniejsze to jednak w blisko ¾ firm są obecne.

Czy firma planuje podwyżki (poza wynikającymi ze zmian płacy minimalnej)

Wykres

Źródło: badanie Sedlak & Sedlak, luty 2023, N=151


W naszym badaniu 69% firm zdecydowało się na wdrożenie przynajmniej jednego z działań antykryzysowych.
Na koniec życzymy Państwu, aby to Państwa organizacje były tymi, które nie muszą zmagać się z kryzysem. A jeżeli do niego faktycznie dojdzie to życzymy dużo odwagi i mądrości w zmaganiu się z czekającymi nas problemami.

Notka metodologiczna:
Badanie realizowano od 30.01 do 14.02.2023 za pośrednictwem ankiety internetowej rozesłanej do osób pracujących w działach personalnych średnich i dużych firm. W badaniu wzięło udział 151 podmiotów. 14% z nich to firmy handlowe, 22% usługowe. 54% próby stanowiły firmy produkcyjne.


Bibliografia
Główny Urząd Statystyczny: https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ceny-handel/wskazniki-cen/wskazniki-cen-towarow-i-uslug-konsumpcyjnych-w-grudniu-2022-roku,2,134.html
https://stat.gov.pl/sygnalne/komunikaty-i-obwieszczenia/lista-komunikatow-i-obwieszczen/komunikat-w-sprawie-realnego-wzrostu-przecietnego-wynagrodzenia-w-2022-roku-w-stosunku-do-2021-roku,274,10.html
Piotr Sedlak
Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".