Artykuły

Ile zarabiają prawnicy?

12.10.2020 Agnieszka Sutor
W Ogólnopolskim Badaniu Wynagrodzeń wzięło udział 1 268 prawników zatrudnionych na etatach, z czego 57% stanowiły kobiety. 25% prawników zarabia mniej niż 4 160 PLN brutto, natomiast 25% zarabia powyżej 7 760 PLN. Prawnikiem można nazwać osobę, która ukończyła studia prawnicze, niezależnie od tego czy uzyskała prawo do wykonywania konkretnego zawodu prawniczego np. radcy prawnego, adwokata czy sędziego, czy też nie. Osoba nieposiadająca dodatkowego tytułu zawodowego może sporządzać umowy czy udzielać porad prawniczych.
Prawnicy zatrudnieni w przedsiębiorstwach z przewagą kapitału zagranicznego zarabiają więcej niż pracujący w polskich firmach. Największa różnica jest zauważalna w przypadku starszych specjalistów. Co czwarty prawnik będących starszym specjalistą zatrudnionym w firmie z przewagą kapitału zagranicznego zarabia więcej niż 13 460 PLN brutto, w polskich firmach – o prawie 5 000 PLN mniej. Jeśli jesteś ciekaw jakie są stawki płac na Twoim stanowisku, uzupełnij ankietę i odbierz raport.

Wynagrodzenia całkowite prawników
w firmach o różnym pochodzeniu kapitału (brutto w PLN)

poziom stanowiska

kapitał firmy

25% zarabia poniżej

25% zarabia powyżej

młodszy specjalista

przewaga kapitału polskiego (powyżej 50%)

3 220

5 400

przewaga kapitału zagranicznego (powyżej 50%)

5 140

7 960

doświadczony specjalista

przewaga kapitału polskiego (powyżej 50%)

4 280

6 850

przewaga kapitału zagranicznego (powyżej 50%)

5 380

9 510

starszy specjalista

przewaga kapitału polskiego (powyżej 50%)

5 150

8 520

przewaga kapitału zagranicznego (powyżej 50%)

7 580

13 460

 

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2020 rokuWynagrodzenia prawników różnią się w zależności od miasta, w którym pracują. Najwyższe zarobki otrzymują prawnicy pracujący w Warszawie. 25% starszych specjalistów zatrudnionych w stolicy otrzymuje powyżej 11 350 PLN. Najniższe zarobki otrzymują młodsi specjaliści zatrudnieni w Poznaniu.

Wynagrodzenia całkowite prawników w wybranych miastach (brutto w PLN)

miasto

poziom stanowiska

25% zarabia poniżej

25% zarabia powyżej

Poznań

młodszy specjalista

3 270

4 870

doświadczony specjalista

3 990

6 850

starszy specjalista

5 480

9 850

Wrocław

młodszy specjalista

3 470

5 240

doświadczony specjalista

4 600

6 130

starszy specjalista

4 870

8 090

Warszawa

młodszy specjalista

4 820

8 030

doświadczony specjalista

5 340

9 010

starszy specjalista

6 430

11 350

 

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2020 rokuWedług Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń najwyższe wynagrodzenia otrzymują prawnicy zatrudnieni w konsultingu finansowym (podatki, inwestycje, audyt, doradztwo). Co czwarty prawnik pracujący w tej branży zarabia powyżej 9 700 PLN. Co ciekawe najniższe zarobki otrzymują prawnicy pracujący w branży prawniczej świadczącej usługi dla ludności. 25% z nich zarabia mniej niż 3 070 PLN.

Wynagrodzenia całkowite prawników
w różnych branżach w 2020 roku (brutto w PLN)

branża

25% zarabia poniżej

25% zarabia powyżej

konsulting finansowy (podatki, inwestycje, audyt, doradztwo)

6 640

9 700

energetyka

5 450

9 670

administracja rządowa

5 180

7 390

ubezpieczenia

4 400

8 730

prawnicze (usługi dla biznesu)

3 850

6 980

prawnicze (usługi dla ludności)

3 070

5 550

 

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2020 roku

Wyjaśnienie terminów użytych w artykule:


wynagrodzenie całkowite – miesięczne wynagrodzenie brutto przysługujące pracownikowi z uwzględnieniem wszystkich ruchomych dodatków pieniężnych, takich jak: premie, nagrody i inne;

Agnieszka Sutor
Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".