Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Sprawdź, ile zarabia:

Sekretarka 3820 PLN
Specjalista ds. HR 4280 PLN
Analityk rynku 6730 PLN
Pracownik kuchni 2900 PLN
Cieśla 4510 PLN
Accountant 4820 PLN
Programista Java 9120 PLN
Frezer CNC 4020 PLN
Programista plc 6500 PLN
Operator prasy 4000 PLN
Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Płaca zespołowa - wynagrodzenie grup pracowników wykonujących podobną pracę.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Ile zarabiają kobiety i mężczyźni z różnym poziomem wykształcenia?

10.03.2020 Maria Hajec
Dysproporcje między wynagrodzeniami kobiet i mężczyzn są wciąż zauważalne. Jak wynika z Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń, w 2019 roku luka płacowa wyniosła 20%. Sprawdźmy zatem jak różniły się wynagrodzenia kobiet i mężczyzn z różnym poziomem wykształcenia.
Okazuje się, że podobnie jak w latach ubiegłych, w 2019 roku największe dysproporcje między wynagrodzeniami kobiet i mężczyzn wystąpiły w grupie osób z wykształceniem wyższym zawodowym oraz wyższy magisterskim. Luka płacowa wyniosła tam odpowiednio 26,6% i 26%.

Mediany miesięcznych wynagrodzeń całkowitych kobiet i mężczyzn
z różnym poziomem wykształcenia w 2019 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2019 rokuPatrząc na powyższe dane ciekawe jest porównanie wynagrodzeń kobiet i mężczyzn zatrudnionych na różnych szczeblach w hierarchii organizacyjnej, którzy posiadają wyższe wykształcenie z uwzględnieniem dodatkowych cech takich jak: kierunek skończonych studiów czy branża.
Jak wynika z Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń, luka płacowa wzrasta wraz z przechodzeniem na kolejne szczeble kariery. W 2019 roku najwyższa luka płacowa wystąpiła w przypadku dyrektorów z wyższym wykształceniem ekonomicznych. W grupie tych osób kobiety zarabiały o 32,8% mniej niż mężczyźni. Najmniejsze dysproporcje w wynagrodzeniach wystąpiły w przypadku pracowników szeregowych.

. Mediany miesięcznych wynagrodzeń całkowitych kobiet i mężczyzn z wyższym wykształceniem
po różnych kierunkach studiów (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2019 rokuCiekawych wniosków dostarczyła również analiza luki płacowej wśród osób z wyższym wykształceniem zatrudnionych w różnych branżach. Największe różnice w zarobkach zauważono w bankowości i handlu. Luka płacowa w tych branżach wyniosła odpowiednio 32,1% i 27,7%. Spośród wybranych branż najmniejsze dysproporcje zaobserwowano wśród osób pracujących w kulturze i sztuce, gdzie kobiety zarabiały tylko o 10% mniej niż mężczyźni.

Mediany miesięcznych wynagrodzeń całkowitych kobiet i mężczyzn
z wyższym wykształceniem w różnych branżach (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2019 rokuInformacje o badaniu: W 2019 roku w badaniu uczestniczyły 161 549 osoby. 62% uczestników badania ma nie więcej niż 35 lat, 72% mieszka w miastach powyżej 100 000 mieszkańców, 68% ma wykształcenie wyższe, 45% pracuje w dużych lub wielkich przedsiębiorstwach, zaś 80% jest zatrudnionych w firmach prywatnych.


Powyższy artykuł zawiera jedynie wybrane dane spośród tych, które posiadamy.
Jeśli są Państwo zainteresowani szczegółowym raportem na temat wynagrodzeń
zapraszamy do kontaktu.Zapraszamy do uczestnictwa w tegorocznej edycji Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń.
Ankietę do badania można znaleźć tutaj.


Maria Hajec
Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".