Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Sprawdź, ile zarabia:

Asystent prezesa 5030 PLN
Likwidator szkód 4340 PLN
Pracownik budowlany 3570 PLN
Konstruktor mechanik 4600 PLN
Konstruktor R&D 5990 PLN
Szef kuchni 5440 PLN
Serwisant IT 3750 PLN
Serwisant IT 4220 PLN
Kosmetolog 3500 PLN
Programista PHP 4810 PLN
Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Profil kompetencyjny - posiadany przez pracownika lub wymagany na konkretnym stanowisku zestaw najistotniejszych kompetencji.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Ile zarabiają kobiety i mężczyźni z różnym poziomem wykształcenia?

10.03.2020 Maria Hajec
Dysproporcje między wynagrodzeniami kobiet i mężczyzn są wciąż zauważalne. Jak wynika z Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń, w 2019 roku luka płacowa wyniosła 20%. Sprawdźmy zatem jak różniły się wynagrodzenia kobiet i mężczyzn z różnym poziomem wykształcenia.
Okazuje się, że podobnie jak w latach ubiegłych, w 2019 roku największe dysproporcje między wynagrodzeniami kobiet i mężczyzn wystąpiły w grupie osób z wykształceniem wyższym zawodowym oraz wyższy magisterskim. Luka płacowa wyniosła tam odpowiednio 26,6% i 26%.

Mediany miesięcznych wynagrodzeń całkowitych kobiet i mężczyzn
z różnym poziomem wykształcenia w 2019 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2019 rokuPatrząc na powyższe dane ciekawe jest porównanie wynagrodzeń kobiet i mężczyzn zatrudnionych na różnych szczeblach w hierarchii organizacyjnej, którzy posiadają wyższe wykształcenie z uwzględnieniem dodatkowych cech takich jak: kierunek skończonych studiów czy branża.
Jak wynika z Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń, luka płacowa wzrasta wraz z przechodzeniem na kolejne szczeble kariery. W 2019 roku najwyższa luka płacowa wystąpiła w przypadku dyrektorów z wyższym wykształceniem ekonomicznych. W grupie tych osób kobiety zarabiały o 32,8% mniej niż mężczyźni. Najmniejsze dysproporcje w wynagrodzeniach wystąpiły w przypadku pracowników szeregowych.

. Mediany miesięcznych wynagrodzeń całkowitych kobiet i mężczyzn z wyższym wykształceniem
po różnych kierunkach studiów (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2019 rokuCiekawych wniosków dostarczyła również analiza luki płacowej wśród osób z wyższym wykształceniem zatrudnionych w różnych branżach. Największe różnice w zarobkach zauważono w bankowości i handlu. Luka płacowa w tych branżach wyniosła odpowiednio 32,1% i 27,7%. Spośród wybranych branż najmniejsze dysproporcje zaobserwowano wśród osób pracujących w kulturze i sztuce, gdzie kobiety zarabiały tylko o 10% mniej niż mężczyźni.

Mediany miesięcznych wynagrodzeń całkowitych kobiet i mężczyzn
z wyższym wykształceniem w różnych branżach (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2019 rokuInformacje o badaniu: W 2019 roku w badaniu uczestniczyły 161 549 osoby. 62% uczestników badania ma nie więcej niż 35 lat, 72% mieszka w miastach powyżej 100 000 mieszkańców, 68% ma wykształcenie wyższe, 45% pracuje w dużych lub wielkich przedsiębiorstwach, zaś 80% jest zatrudnionych w firmach prywatnych.


Powyższy artykuł zawiera jedynie wybrane dane spośród tych, które posiadamy.
Jeśli są Państwo zainteresowani szczegółowym raportem na temat wynagrodzeń
zapraszamy do kontaktu.Zapraszamy do uczestnictwa w tegorocznej edycji Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń.
Ankietę do badania można znaleźć tutaj.


Maria Hajec
Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".