Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Sprawdź, ile zarabia:

HR generalist 5360 PLN
Bibliotekarz 2940 PLN
Nauczyciel psycholog 4820 PLN
Ratownik WOPR 3130 PLN
Fryzjer damski 3400 PLN
Kontroler finansowy 9260 PLN
Księgowa 4820 PLN
Żałobnik 3600 PLN
UI/UX Designer 7080 PLN
Monter mebli 3840 PLN
Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Przedziały płacowe, widełki płacowe - wyznaczają maksymalną i minimalną wartość wynagrodzenia dla danego stanowiska lub dla grupy stanowisk.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Ile zarabiają dyrektorzy Pfizer?

28.12.2021 Bartłomiej Mielniczek
CEO Albert Bourla zarobił w 2020 roku 21,03 mln USD, z czego tylko 1,65 mln USD stanowiła pensja zasadnicza. Wynagrodzenie CEO wzrosło o ponad 17% względem 2019 roku. CFO Frank D’Amelio otrzymał wynagrodzenie w wysokości 11,38 mln USD. Wynagrodzenia pozostałych dyrektorów wynosiły od blisko 9 mln USD do nieco ponad 10 mln USD oraz nieznacznie wzrosły względem poprzedniego roku.
Pfizer to międzynarodowa amerykańska korporacja farmaceutyczna. Została założona w 1849 roku w Nowym Jorku, gdzie do teraz znajduje się siedziba firmy. Zatrudnia ponad 88 tys. osób, jej przychód w 2020 roku wyniósł blisko 42 mld USD, a zysk netto 9,6 mld USD. Jest notowana na giełdzie NYSE oraz wchodzi w skład indeksu S&P 100.
Działalność firmy jest podzielona na dwie kategorie: leki pierwszej potrzeby oraz leki innowacyjne, w tym szczepionki. To z tego wywodzi się znana szczepionka przeciw koronawirusowi przygotowana we współpracy z BioNTech. Czy taki rozgłos mógł wpłynąć na wynagrodzenia dyrektorów za 2020 rok?

Zasady wynagradzania
Corocznie komitet ds. wynagrodzeń przeprowadza ocenę programu wynagrodzeń dyrektorów wykonawczych i sprawdza, czy pokrywa się z długoterminowymi celami firmy, wpływa na zwiększenie jej efektywności oraz działa zgodnie z interesem akcjonariuszy. Dodatkowo, przy użyciu grup porównawczych, komitet ustala konkurencyjne wynagrodzenia, które będą w stanie przyciągnąć oraz zatrzymać specjalistów na stanowiskach dyrektorskich.
Zgodnie z tymi wymaganiami Pfizer znaczną część wynagrodzenia opiera na wynikach, tj. na TSR (Total Shareholder Return – całkowita stopa zwrotu dla akcjonariuszy) oraz innych wskaźnikach.

Porównanie wynagrodzeń ze stawkami rynkowymi
Komitet ds. wynagrodzeń korzysta z dwóch grup porównawczych, do których porównuje się mediany przychodu, zysku netto oraz kapitalizacji rynkowej.

Pierwszą grupę porównawczą stanowią spółki farmaceutyczne będące bezpośrednimi konkurentami spółki. W 2020 roku do tej grupy wybrano 12 spółek: AbbVie, Amgen, AstraZeneca, Bristol-Myers Squibb, Eli Lilly, Gilead Sciences, GlaxoSmithKline, Johnson & Johnson, Merck, Novartis, Roche oraz Sanofi.

Druga grupa porównawcza to spółki z szeroko pojętego przemysłu. W 2020 roku było to 19 spółek: 3M, AT&T, Boeing, Caterpillar, Chevron, Coca-Cola, Comcast, ConocoPhillips, General Electric, Honeywell, IBM, Lockheed Martin, Mondelez, PepsiCo, Procter & Gamble, Raytheon Technologies, United Parcel Service, UnitedHealth Group oraz Verizon.

Pensja zasadnicza
To założony z góry, niezmienny element całości wynagrodzenia, którego celem jest przyciąganie oraz zatrzymywanie dyrektorów. Za ustalanie jej wysokości odpowiada komitet ds. wynagrodzeń. Podlega corocznej ocenie która, jeśli to potrzebne, prowadzi do korekty wysokości pensji. Przy ocenie bierze się pod uwagę dane rynkowe, doświadczenie oraz obowiązki poszczególnych dyrektorów.
W 2020 roku pensja zasadnicza stanowiła 9% wynagrodzenia CEO oraz 19% wynagrodzenia pozostałych dyrektorów wykonawczych.

Premie motywacyjne
Premie motywacyjne stanowią zmienną, obarczoną ryzykiem część wynagrodzenia. Są wypłacane w gotówce, a do jej obliczania brane są pod uwagę następujące wskaźniki:
  • Przychody brutto (40%);

  • Skorygowany rozwodniony zysk na akcję (40%) – oznacza zysk na akcję biorący pod uwagę wszystkie przyznane akcję, w tym akcje w opcjach;

  • Przepływy pieniężne z operacji (20%);

  • Wskaźnik korygujący, biorący pod uwagę rozwój działu R&D (do +/- 25%).

Premie motywacyjne zostały ujęte w tabeli podsumowującej wynagrodzenia dyrektorów w kolumnie „plany motywacyjne nieoparte na wartości akcji”.

Długoterminowe nagrody kapitałowe
Dzielone są na:
  • 5- i 7-letnie TSRU (Total Shareholder Return Units) – jednostki udziałowe, do których przydzielania bierze się pod uwagę całkowitą stopę zwrotu z okresu odpowiednio 5 i 7 lat;

  • PSA (Performance Share Awards) – jednostki udziałowe, do których obliczania bierze się pod uwagę zysk netto oraz całkowitą stopę zwrotu z okresu 3 lat w porównaniu do spółek z indeksu DRG (NYSE Arca Pharmaceutical Index).

Długoterminowe nagrody kapitałowe są wypłacane przez okres 3 lat od daty ich przyznania.

Zgodnie z zasadami panującymi w koncernie CEO powinien posiadać akcje o wartości sześciokrotności jego rocznej pensji zasadniczej, a pozostali dyrektorzy wykonawczy – czterokrotności. Ma to lepiej powiązać ich interesy z interesami akcjonariuszy. Wszyscy opisani w proxy top menedżerowie spełniają te wymogi.

Benefity i inne formy wynagrodzenia
Dyrektorzy koncernu korzystają z dodatkowych planów emerytalnych, oszczędnościowych i ubezpieczeń zdrowotnych oraz na życie. Każdy z nich korzysta ze służbowego odrzutowca oraz doradztwa podatkowego, a CEO również ze służbowego auta z kierowcą. Dodatkowo prawie każdy z dyrektorów korzystał z usług ochrony swojej posiadłości. Wartość tych benefitów dla CEO – Alberta Bourla wyniosła w 2020 roku ponad 130 tys. USD. Nieco mniej warte były łączne benefity CFO – Franka D’Amelio – 64,3 tys. USD. Top menedżerom firma pokrywa również koszty ich ewentualnej relokacji.

Ile zarabiają dyrektorzy Pfizer?
CEO Albert Bourla zarobił w 2020 roku 21,03 mln USD, z czego tylko 1,65 mln USD stanowiła pensja zasadnicza. Wynagrodzenie CEO wzrosło o ponad 17% względem 2019 roku. CFO Frank D’Amelio otrzymał wynagrodzenie w wysokości 11,38 mln USD. Wynagrodzenia pozostałych dyrektorów wynosiły od blisko 9 mln USD do nieco ponad 10 mln USD oraz nieznacznie wzrosły względem poprzedniego roku.

Wynagrodzenia i ich wysokości dla najwyżej opłacanych dyrektorów Pfizer w latach 2018-2020 (w USD)

 

rok

wynagr. podstawowe

wartość akcji

wartość opcji na akcje

plany motywacyjne nieoparte na wartości akcji

zmiany wartości planu emerytalnego i dochody z wynagr. odroczonego niepodlegającego ulgom podatkowym

wszystkie inne formy wynagrodzenia niewymienione wcześniej

łączna wartość dochodów

A. Bourla

2020

1 650 000

4 897 817

6 782 951

5 491 800

1 367 780

843 222

21 033 570

Chairman and Chief Executive Officer

2019

1 600 000

4 290 956

6 075 290

3 630 000

1 726 448

606 269

17 928 963

2018

1 400 000

2 592 079

3 954 369

1 533 000

0

375 109

9 854 557

F. D’Amelio

2020

1 533 750

2 406 437

3 130 596

2 470 000

1 318 297

517 016

11 376 096

Chief Financial Officer and EVP, Global Supply

2019

1 500 000

2 582 446

3 037 649

1 820 000

1 612 163

523 472

11 075 730

2018

1 407 917

2 013 091

2 108 995

1 310 000

0

299 826

7 139 829

M. Dolsten

2020

1 433 750

2 110 585

2 608 832

2 600 000

928 638

467 819

10 149 624

Chief Scientific Officer, President, Worldwide Research, Development and Medical

2019

1 400 000

2 414 725

2 531 376

1 820 000

987 243

444 701

9 598 045

2018

1 306 250

2 013 091

2 108 995

1 326 000

0

315 863

7 070 199

A. Hwang

2020

1 142 500

1 420 129

2 087 062

2 387 800

405 242

440 714

7 883 447

Group President, Pfizer Biopharmaceuticals Group

 

 

 

 

 

 

 

 

J. Young

2020

1 285 000

1 814 734

2 087 062

1 800 000

1 551 403

450 994

8 989 193

Chief Business Officer, Group President

2019

1 245 000

2 247 004

2 025 093

1 675 000

1 325 847

441 439

8 959 383

2018

1 206 250

2 013 091

2 108 995

1 385 000

0

408 379

7 121 715

 

Opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie Pfizer Proxy StatementBartłomiej Mielniczek
Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".