Artykuły

Ile można zarobić w Niemczech?

04.05.2011 Konrad Nawrot
Od 1 maja 2011 roku bez żadnych ograniczeń będzie można podjąć pracę w Niemczech, Austrii i Szwajcarii. W artykule skupiono się na pierwszym z tych krajów. Opracowanie zawiera opis minimalnych stawek godzinowych obowiązujących dla takich zawodów jak pracownik budowlany, elektryk, dekarz, malarz oraz pracowników gospodarki komunalnej. Scharakteryzowano również miesięczne i godzinowe pensje brutto Niemców zatrudnionych na pełne etaty oraz pracujących w niepełnym wymiarze godzin. Ponadto w opracowaniu można znaleźć informacje o wynagrodzeniach w różnych branżach oraz zawodach. Omówiono również wysokość zarobków pracowników fizycznych wykwalifikowanych oraz tych, którzy nie posiadają specjalistycznych kwalifikacji. Na zakończenie podano informacje o wynagrodzeniach m.in. inżynierów elektryków, budowy maszyn czy budownictwa. Opisano również zarobki osób z technicznym wykształceniem w 16 niemieckich landach. Artykuł zawiera 6 wykresów.
1 maja 2011 roku kończy się siedmioletni okres przejściowy wprowadzony przez Niemcy i Austrię w celu ochrony ich rynków pracy. Od tego dnia obywatele 10 krajów Europy Środkowo – Wschodniej (m.in. Polski, Czech, Słowacji i Estonii) będą mogli podjąć pracę bez żadnych ograniczeń. Jak kształtują się wynagrodzenia w poszczególnych zawodach w Niemczech?

Minimalne stawki godzinowe


W przeciwieństwie do Polski w Niemczech nie ma minimalnego wynagrodzenia obowiązującego wszystkich pracowników. Pensja minimalna w Niemczech jest ustawowo określona tylko dla niektórych branż. Od stycznia 2011 roku zostały one wprowadzone w branży budowlanej i obowiązywały dla m.in. następujących zawodów: malarzy i lakierników, elektryków, dekarzy, pracowników zajmujących się utylizacją odpadów i gospodarką komunalną. Wykwalifikowany pracownik budowlany otrzymywał w Niemczech zachodnich 12,95 EUR, a w wschodnich 9,5 EUR. Wynagrodzenia dekarzy i osób zajmujących się gospodarką komunalną były takie same w obu częściach Niemiec – odpowiednio ok. 10,80 EUR i 8,24 EUR. Malarze i lakiernicy w zachodniej części kraju zarabiali o 2 EUR więcej za każdą przepracowaną godzinę (11,5 EUR) niż na wschodzie. Mniejsze dysproporcje w minimalnych stawkach występowały w przypadku elektryków, którzy zarabiali ok. 8-10 EUR na godzinę.

Ustawowo określone stawki minimalne dla wybranych zawodów w Niemczech
(w EUR)

Wykres

Źródło: Opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie destatis.deIle przeciętnie zarabiają Niemcy pracujący na pełne etaty? W 2010 roku statystyczny Niemiec zarabiał średnio 3 227 EUR brutto miesięcznie. Należy dodać, iż kwota ta nie uwzględniała wartości dodatkowych świadczeń oraz bonusów okolicznościowych np. z okazji świąt Bożego Narodzenia. Według niemieckiego urzędu statystycznego najwyższe miesięczne zarobki brutto na poziomie prawie 4 300 EUR uzyskali pracownicy branży energetycznej, finansów i ubezpieczeń oraz szeroko rozumianych mediów. Za godzinę pracy otrzymywali oni 25,5 EUR. Zatrudnieni w pozostałych branżach otrzymywali dużo niższe pensje. Osoby pracujące w gastronomii zarabiały najmniej w ujęciu miesięcznym oraz godzinowym – odpowiednio 1 930 EUR i 11 EUR. Wynagrodzenia brutto w budownictwie, transporcie i handlu kształtowały się na poziomie od 2 700 EUR do 3 000 EUR. Podobne płace uzyskali pracownicy opieki zdrowotnej i społecznej (3 200 EUR), podczas gdy zatrudnieni w górnictwie i kopalnictwie uzyskiwali o prawie 400 EUR miesięcznie więcej.

W przypadku osób pracujących w niepełnym wymiarze godzin miesięczne wynagrodzenia brutto wyniosły średnio 1 664 EUR. Zarówno w usługach jak i w przemyśle zarobki kształtowały się na zbliżonym poziomie (około 1 600 EUR). Stawki godzinowe brutto osób pracujących 25 godzin tygodniowo wyniosły ok. 15,5 EUR (www.destatis.de).

Miesięczne i godzinowe zarobki brutto osób zatrudnionych na pełne etaty
według rodzaju aktywności ekonomicznej w Niemczech (w EUR)

Wykres

Źródło: Opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie destatis.deW jakich branżach i zawodach wynagrodzenia są najwyższe?


W przekroju branżowym najwięcej zarabiają zatrudnieni w firmach chemicznych i farmaceutycznych oraz konsultingowych (do 3 700 EUR) – wynika z danych ze strony internetowej gehaltsvergleich.com. Wynagrodzenia w bankowości, energetyce oraz IT kształtują się na średnim poziomie od 3 200 do 3 300 EUR. W branżach takich jak biotechnologia, górnictwo, medycyna, ubezpieczenia lub finanse pracownicy otrzymują ok. 3 000 EUR miesięcznie.

W jakich zawodach wynagrodzenia są najwyższe? Lekarze neurolodzy, pediatrzy i radiolodzy zaliczani sa do najlepiej zarabiającej grupy zawodowej – otrzymują od 7 000 EUR do 7 500 EUR. Na jeszcze wyższe pensje mogą liczyć dyrektorzy szpitali, którzy zarabiają ponad 8 800 EUR. Z kolei zarobki maklera giełdowego wynoszą ok. 6 800 EUR. Do czołówki najwyżej opłacanych zaliczają się również piloci i chirurdzy, których wynagrodzenie zawierają się w przedziale od 6 000 do 6 700 EUR. Niecałe 6 000 EUR otrzymują osoby zatrudnione na stanowisku kierownika działu sprzedaży lub rzecznika patentowego (www.gehaltsvergleich.com).

Płace w wybranych zawodach w Niemczech (w EUR)

Wykres

Źródło: Opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie gehaltsvergleich.comZarobki niewykwalifikowanych pracowników fizycznych nie przekraczają 2 000 EUR brutto na miesiąc. Najmniej zarabiają osoby pracujące w rolnictwie (ok. 1 100) oraz gastronomii (ok. 1 300 EUR). Od 200 do 300 EUR więcej zarabiają zatrudnieni w przemyśle samochodowym, odzieżowym oraz żelaznym i stalowym. Zręczność manualna jest doceniana u ślusarzy i drukarzy, którzy zarabiają od 1 700 do 2 000 EUR miesięcznie. Pracownicy budowlani najwięcej zarabiają w Niemczech Zachodnich (2 570-2 806 EUR), podczas gdy we wschodniej części kraju nawet o 500 EUR mniej. Szwaczki i krawcowe pracujące we włókiennictwie zarabiają ok. 1 900 EUR, a specjaliści w branży drukarskiej 400-500 EUR więcej. Wzrost kwalifikacji zawodowych najmniej na wynagrodzenie wpływa w przypadku osób pracujących w rolnictwie – w Bawarii zarabiają prawie 1 800 EUR, czyli o 700 EUR więcej niż niewykwalifikowani rolnicy.

Wynagrodzenia miesięczne niewykwalifikowanych pracowników fizycznych
w wybranych branżach

Wykres

Źródło: Opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie boeckler.deJak wysokie są wynagrodzenia osób posiadających dyplom wyższej uczelni technicznej? Jedne z najwyższych zarobków uzyskują inżynierowie ze specjalizacją elektronika lub telekomunikacja - 25% z nich zarabia powyżej 5 500 EUR. Mediana ich miesięcznych zarobków wynosi ponad 4 100 EUR. Na podobnym poziomie kształtują się pensje inżynierów ekonomii, którzy posiadają specjalistyczne wykształcenie z zakresu ekonomii i inżynierii. Zajmują się m.in. sposobami praktycznego wykorzystania technologii i ich wykorzystaniem w firmach. O 200 EUR mniej otrzymują absolwenci politechnik, którzy są specjalistami z zakresu elektrotechniki. Inżynierowie budowy maszyn oraz programiści zarabiają od 3 600 do 3 800 EUR. Co czwarty absolwent budownictwa w Niemczech zarabia przynajmniej 3 700 EUR, podczas gdy mediana ich wynagrodzeń wynosi 3 000 EUR. Zarobki inżynierów chemii kształtują się na poziomie 3 300 EUR miesięcznie (Bruttomonatseinkommen von Ingenieurinnen und Ingenieuren, lohnspiegel.de).

Mediana miesięcznych wynagrodzeń inżynierów różnych specjalizacji (w EUR)

Wykres

Źródło: Opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie lohnspiegel.deWynagrodzenia inżynierów nie zależą tylko od specjalizacji, ale również od miejsca pracy. W których landach niemieckich są najwyższe pensje? Do czołówki należy Bawaria, Badenia-Wirtembergia, Saara i Nadrenia Północna-Westfalia. Zarobki osób z wykształceniem technicznym kształtują się tam na poziomie od 4 200 EUR do około 4 400 EUR. Nieco mniej bo o 300-600 EUR zarabiają inżynierowie w Berlinie, Bremie i Hamburgu. Co czwarty z nich otrzymuje prawie 4 800 EUR. Zdecydowana większość (75%) w tym regionie zarabia ponad 3 000 EUR. W przypadku innych części kraju pensje są niższe. W Brandenburgii, Saksonii oraz Turyndze mediana zarobków nie przekracza 3 200 EUR. Z kolei w nadmorskim Szlezwiku-Holsztynie 25% inżynierów zarabiało powyżej 5 000 EUR, podczas gdy mediana wynosi prawie o 900 EUR mniej (www.lohnspiegel.de).

Mediana miesięcznych wynagrodzeń inżynierów w 16 landach niemieckich (w EUR)

Wykres

Źródło: Opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie lohnspiegel.deZ prognoz wynika, że w 2011 roku niemieckie firmy zamierzają zatrudnić 300 000 pracowników. Z badania DIHK (Zrzeszenia Niemieckich Izb Przemysłowo-Handlowych) wynika, że w samych przedsiębiorstwach przemysłowych zatrudnienie znajdzie ponad 80 000 pracowników.


Bibliografia
1. M. Rozlal, Poles in Germany May Force Rates Higher at Home 22 Years After Berlin Wall, dostępny w internecie: www.bloomberg.com
2. Dane niemieckiego urządu statystycznego (Statistisches Bundesamt Deutschland), dostępne w internecie: www.destatis.de.
3. Lohnspiegel.de, Bruttomonatseinkommen von Ingenieurinnen und Ingenieuren, dostępny w internecie: www.lohnspiegel.de
4. www.boeckler.de
5. www.gehaltsvergleich.com
Konrad Nawrot
Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".