Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Sprawdź, ile zarabia:

Specjalista ds. IT 6050 PLN
Grafik kreatywny 3740 PLN
Opiekunka dziecięca 2900 PLN
Administrator IT 7000 PLN
Kasjer 3030 PLN
Kontroler finansowy 10400 PLN
Windykator 4900 PLN
Stolarz meblowy 3700 PLN
Biochemik 5840 PLN
Elektroradiolog 3420 PLN
Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Płaca całkowita - jest to płaca zasadnicza (stała) plus składniki zmienne (premie, dodatki stażowe, dodatki funkcyjne).

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Ile można zarobić w Niemczech?

04.05.2011 Konrad Nawrot
Od 1 maja 2011 roku bez żadnych ograniczeń będzie można podjąć pracę w Niemczech, Austrii i Szwajcarii. W artykule skupiono się na pierwszym z tych krajów. Opracowanie zawiera opis minimalnych stawek godzinowych obowiązujących dla takich zawodów jak pracownik budowlany, elektryk, dekarz, malarz oraz pracowników gospodarki komunalnej. Scharakteryzowano również miesięczne i godzinowe pensje brutto Niemców zatrudnionych na pełne etaty oraz pracujących w niepełnym wymiarze godzin. Ponadto w opracowaniu można znaleźć informacje o wynagrodzeniach w różnych branżach oraz zawodach. Omówiono również wysokość zarobków pracowników fizycznych wykwalifikowanych oraz tych, którzy nie posiadają specjalistycznych kwalifikacji. Na zakończenie podano informacje o wynagrodzeniach m.in. inżynierów elektryków, budowy maszyn czy budownictwa. Opisano również zarobki osób z technicznym wykształceniem w 16 niemieckich landach. Artykuł zawiera 6 wykresów.
1 maja 2011 roku kończy się siedmioletni okres przejściowy wprowadzony przez Niemcy i Austrię w celu ochrony ich rynków pracy. Od tego dnia obywatele 10 krajów Europy Środkowo – Wschodniej (m.in. Polski, Czech, Słowacji i Estonii) będą mogli podjąć pracę bez żadnych ograniczeń. Jak kształtują się wynagrodzenia w poszczególnych zawodach w Niemczech?

Minimalne stawki godzinowe


W przeciwieństwie do Polski w Niemczech nie ma minimalnego wynagrodzenia obowiązującego wszystkich pracowników. Pensja minimalna w Niemczech jest ustawowo określona tylko dla niektórych branż. Od stycznia 2011 roku zostały one wprowadzone w branży budowlanej i obowiązywały dla m.in. następujących zawodów: malarzy i lakierników, elektryków, dekarzy, pracowników zajmujących się utylizacją odpadów i gospodarką komunalną. Wykwalifikowany pracownik budowlany otrzymywał w Niemczech zachodnich 12,95 EUR, a w wschodnich 9,5 EUR. Wynagrodzenia dekarzy i osób zajmujących się gospodarką komunalną były takie same w obu częściach Niemiec – odpowiednio ok. 10,80 EUR i 8,24 EUR. Malarze i lakiernicy w zachodniej części kraju zarabiali o 2 EUR więcej za każdą przepracowaną godzinę (11,5 EUR) niż na wschodzie. Mniejsze dysproporcje w minimalnych stawkach występowały w przypadku elektryków, którzy zarabiali ok. 8-10 EUR na godzinę.

Ustawowo określone stawki minimalne dla wybranych zawodów w Niemczech
(w EUR)

Wykres

Źródło: Opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie destatis.deIle przeciętnie zarabiają Niemcy pracujący na pełne etaty? W 2010 roku statystyczny Niemiec zarabiał średnio 3 227 EUR brutto miesięcznie. Należy dodać, iż kwota ta nie uwzględniała wartości dodatkowych świadczeń oraz bonusów okolicznościowych np. z okazji świąt Bożego Narodzenia. Według niemieckiego urzędu statystycznego najwyższe miesięczne zarobki brutto na poziomie prawie 4 300 EUR uzyskali pracownicy branży energetycznej, finansów i ubezpieczeń oraz szeroko rozumianych mediów. Za godzinę pracy otrzymywali oni 25,5 EUR. Zatrudnieni w pozostałych branżach otrzymywali dużo niższe pensje. Osoby pracujące w gastronomii zarabiały najmniej w ujęciu miesięcznym oraz godzinowym – odpowiednio 1 930 EUR i 11 EUR. Wynagrodzenia brutto w budownictwie, transporcie i handlu kształtowały się na poziomie od 2 700 EUR do 3 000 EUR. Podobne płace uzyskali pracownicy opieki zdrowotnej i społecznej (3 200 EUR), podczas gdy zatrudnieni w górnictwie i kopalnictwie uzyskiwali o prawie 400 EUR miesięcznie więcej.

W przypadku osób pracujących w niepełnym wymiarze godzin miesięczne wynagrodzenia brutto wyniosły średnio 1 664 EUR. Zarówno w usługach jak i w przemyśle zarobki kształtowały się na zbliżonym poziomie (około 1 600 EUR). Stawki godzinowe brutto osób pracujących 25 godzin tygodniowo wyniosły ok. 15,5 EUR (www.destatis.de).

Miesięczne i godzinowe zarobki brutto osób zatrudnionych na pełne etaty
według rodzaju aktywności ekonomicznej w Niemczech (w EUR)

Wykres

Źródło: Opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie destatis.deW jakich branżach i zawodach wynagrodzenia są najwyższe?


W przekroju branżowym najwięcej zarabiają zatrudnieni w firmach chemicznych i farmaceutycznych oraz konsultingowych (do 3 700 EUR) – wynika z danych ze strony internetowej gehaltsvergleich.com. Wynagrodzenia w bankowości, energetyce oraz IT kształtują się na średnim poziomie od 3 200 do 3 300 EUR. W branżach takich jak biotechnologia, górnictwo, medycyna, ubezpieczenia lub finanse pracownicy otrzymują ok. 3 000 EUR miesięcznie.

W jakich zawodach wynagrodzenia są najwyższe? Lekarze neurolodzy, pediatrzy i radiolodzy zaliczani sa do najlepiej zarabiającej grupy zawodowej – otrzymują od 7 000 EUR do 7 500 EUR. Na jeszcze wyższe pensje mogą liczyć dyrektorzy szpitali, którzy zarabiają ponad 8 800 EUR. Z kolei zarobki maklera giełdowego wynoszą ok. 6 800 EUR. Do czołówki najwyżej opłacanych zaliczają się również piloci i chirurdzy, których wynagrodzenie zawierają się w przedziale od 6 000 do 6 700 EUR. Niecałe 6 000 EUR otrzymują osoby zatrudnione na stanowisku kierownika działu sprzedaży lub rzecznika patentowego (www.gehaltsvergleich.com).

Płace w wybranych zawodach w Niemczech (w EUR)

Wykres

Źródło: Opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie gehaltsvergleich.comZarobki niewykwalifikowanych pracowników fizycznych nie przekraczają 2 000 EUR brutto na miesiąc. Najmniej zarabiają osoby pracujące w rolnictwie (ok. 1 100) oraz gastronomii (ok. 1 300 EUR). Od 200 do 300 EUR więcej zarabiają zatrudnieni w przemyśle samochodowym, odzieżowym oraz żelaznym i stalowym. Zręczność manualna jest doceniana u ślusarzy i drukarzy, którzy zarabiają od 1 700 do 2 000 EUR miesięcznie. Pracownicy budowlani najwięcej zarabiają w Niemczech Zachodnich (2 570-2 806 EUR), podczas gdy we wschodniej części kraju nawet o 500 EUR mniej. Szwaczki i krawcowe pracujące we włókiennictwie zarabiają ok. 1 900 EUR, a specjaliści w branży drukarskiej 400-500 EUR więcej. Wzrost kwalifikacji zawodowych najmniej na wynagrodzenie wpływa w przypadku osób pracujących w rolnictwie – w Bawarii zarabiają prawie 1 800 EUR, czyli o 700 EUR więcej niż niewykwalifikowani rolnicy.

Wynagrodzenia miesięczne niewykwalifikowanych pracowników fizycznych
w wybranych branżach

Wykres

Źródło: Opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie boeckler.deJak wysokie są wynagrodzenia osób posiadających dyplom wyższej uczelni technicznej? Jedne z najwyższych zarobków uzyskują inżynierowie ze specjalizacją elektronika lub telekomunikacja - 25% z nich zarabia powyżej 5 500 EUR. Mediana ich miesięcznych zarobków wynosi ponad 4 100 EUR. Na podobnym poziomie kształtują się pensje inżynierów ekonomii, którzy posiadają specjalistyczne wykształcenie z zakresu ekonomii i inżynierii. Zajmują się m.in. sposobami praktycznego wykorzystania technologii i ich wykorzystaniem w firmach. O 200 EUR mniej otrzymują absolwenci politechnik, którzy są specjalistami z zakresu elektrotechniki. Inżynierowie budowy maszyn oraz programiści zarabiają od 3 600 do 3 800 EUR. Co czwarty absolwent budownictwa w Niemczech zarabia przynajmniej 3 700 EUR, podczas gdy mediana ich wynagrodzeń wynosi 3 000 EUR. Zarobki inżynierów chemii kształtują się na poziomie 3 300 EUR miesięcznie (Bruttomonatseinkommen von Ingenieurinnen und Ingenieuren, lohnspiegel.de).

Mediana miesięcznych wynagrodzeń inżynierów różnych specjalizacji (w EUR)

Wykres

Źródło: Opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie lohnspiegel.deWynagrodzenia inżynierów nie zależą tylko od specjalizacji, ale również od miejsca pracy. W których landach niemieckich są najwyższe pensje? Do czołówki należy Bawaria, Badenia-Wirtembergia, Saara i Nadrenia Północna-Westfalia. Zarobki osób z wykształceniem technicznym kształtują się tam na poziomie od 4 200 EUR do około 4 400 EUR. Nieco mniej bo o 300-600 EUR zarabiają inżynierowie w Berlinie, Bremie i Hamburgu. Co czwarty z nich otrzymuje prawie 4 800 EUR. Zdecydowana większość (75%) w tym regionie zarabia ponad 3 000 EUR. W przypadku innych części kraju pensje są niższe. W Brandenburgii, Saksonii oraz Turyndze mediana zarobków nie przekracza 3 200 EUR. Z kolei w nadmorskim Szlezwiku-Holsztynie 25% inżynierów zarabiało powyżej 5 000 EUR, podczas gdy mediana wynosi prawie o 900 EUR mniej (www.lohnspiegel.de).

Mediana miesięcznych wynagrodzeń inżynierów w 16 landach niemieckich (w EUR)

Wykres

Źródło: Opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie lohnspiegel.deZ prognoz wynika, że w 2011 roku niemieckie firmy zamierzają zatrudnić 300 000 pracowników. Z badania DIHK (Zrzeszenia Niemieckich Izb Przemysłowo-Handlowych) wynika, że w samych przedsiębiorstwach przemysłowych zatrudnienie znajdzie ponad 80 000 pracowników.


Bibliografia
1. M. Rozlal, Poles in Germany May Force Rates Higher at Home 22 Years After Berlin Wall, dostępny w internecie: www.bloomberg.com
2. Dane niemieckiego urządu statystycznego (Statistisches Bundesamt Deutschland), dostępne w internecie: www.destatis.de.
3. Lohnspiegel.de, Bruttomonatseinkommen von Ingenieurinnen und Ingenieuren, dostępny w internecie: www.lohnspiegel.de
4. www.boeckler.de
5. www.gehaltsvergleich.com
Konrad Nawrot
Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".