Artykuły

Ile można zarobić
w dużych przedsiębiorstwach w 2020 roku?

31.08.2020 Agnieszka Sutor
Według Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń w I połowie 2020 roku mediana wynagrodzenia całkowitego w dużych przedsiębiostwach wyniosła 6 946 PLN brutto. Duże przedsiębiorstwa wg przyjętej metodyki to te, które zatrudniają od 250 do 999 pracowników.
Dane z Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń wskazywały na to, że osoby zatrudnione w firmach z przewagą kapitału zagranicznego zarabiały w I półroczu więcej niż w pracownicy w polskich firmach. Największa różnica była zauważalna w przypadku dyrektorów. W firmach zagranicznych dyrektorzy zarabiali o 43% więcej niż w dyrektorzy polskich przedsiębiorstw.

Wynagrodzenia w dużych przedsiębiorstwach w 2020 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń w 2020 rokuSPRAWDŹ STAWKI PŁAC NA WYBRANYCH STANOWISKACH


Według Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń najwyższe zarobki otrzymywały osoby pracujące w dużych firmach działających w branży IT. Mediana wynagrodzenia całkowitego w takich firmach wyniosła 7 906 PLN brutto. Najniższe zarobki otrzymywały osoby pracujące w handlu. Mediana ich wynagrodzenia całkowitego wyniosła 4 900 PLN brutto.

Wynagrodzenia w wybranych branżach
w dużych przedsiębiorstwach w 2020 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń w 2020 rokuWedług Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń najwyższe zarobki wśród wybranych stanowisk otrzymywali kierownicy działu IT. Mediana ich wynagrodzenia całkowitego wynosiła 11 887 PLN.

Wynagrodzenia na wybranych stanowiskach
w dużych przedsiębiorstwach w 2020 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń w 2020 rokuJeżeli są Państwo zainteresowani zamówieniem szczegółowego raportu na temat wynagrodzeń na konkretnym stanowisku, zapraszamy do złożenia zamówienia.

Agnieszka Sutor
Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".