Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Sprawdź, ile zarabia:

Inżynier budowy 5680 PLN
Inżynier produkcji 9950 PLN
Inżynier elektronik 6920 PLN
Demand planner 5810 PLN
Formierz 4910 PLN
Księgowy 7530 PLN
Szklarz 4830 PLN
Tester automatyczny 14790 PLN
Programista Android 15180 PLN
Kierownik referatu 8300 PLN
Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Mediana - wartość dzieląca wszystkie dane na pół. Poniżej i powyżej mediany znajduje się dokładnie po 50% danych.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Dlaczego warto uczestniczyć w klubowych raportach płacowych i jakie dają one korzyści?

02.01.2017 Konrad Akowacz
Raporty o wynagrodzeniach tworzone są na podstawie danych pozyskanych od uczestników badań płacowych. Osoba korzystająca z raportu ma możliwość analizy danych według różnych kryteriów, takich jak wynagrodzenia w danym województwie, branży, czy też w firmach o różnej wielkości przychodów lub zatrudnienia. Jednak dokładność każdego raportu płacowego ograniczona jest liczbą i strukturą uczestników. Czasami dane płacowe zawarte w raporcie nie są wystarczające dla naszego przedsiębiorstwa. Na przykład potrzebujemy informacji nie co do samej wysokości oferowanych stawek, lecz co do praktyki wynagradzania. Raport klubowy może stanowić najprostsza drogę do pozyskania informacji, których nie znajdziemy w powszechnie dostępnych badaniach płacowych.

Czym jest raport klubowy?


Raport klubowy to raport płacowy, który powstaje w wyniku badania określonej grupy firm, zrzeszonych w tzw. klubie płacowym. Klub tworzą firmy z tej samej branży, regionu, czy posiadające podobną specyfikę działalności. Czasami zdarzają się bardziej zawężone kryteria przynależności klubowej, które zazwyczaj łączą określoną lokalizację i branżę, co pozwala porównać się firmom bezpośrednio konkurującym ze sobą.

Ogromną zaletą raportu klubowego jest fakt, że uczestnicy sami określają pod jakim względem chcą się porównać. Nie muszą być to tylko stawki wynagrodzenia zasadniczego i zmiennego, czy benefity. Uczestnicy mogą określić, że chcą przebadać wartość określonego składnika, np. dodatku dla brygadzistów, który wypłacają przedsiębiorstwa zrzeszone w klubie. Raport klubowy może dotyczyć praktycznie dowolnego zagadnienia. Może on badać na przykład zasady przyznawania samochodów służbowych, czy inne aspekty polityki płacowej w firmie.

Jak powstaje raport klubowy?


Nieco przekornie można powiedzieć, że raport klubowy powstaje ‘z potrzeby’. Potrzebą tą jest konieczność pozyskania szczegółowych i wyjątkowych danych płacowych, które są niezbędne dla poprawnego funkcjonowania firmy, a nie są one dostępne na rynku. Potrzeba ta może powstać jeżeli np. wynagrodzenia w danej strefie ekonomicznej są znacząco wyższe niż w pozostałej części województwa, w którym strefa jest umieszczona.

Etapy realizacji klubowego raportu płacowego

Schemat

Opracowanie własne Sedlak & SedlakDo powstania raportu klubowego nie wystarczy jednak jedna firma. Problem, który się pojawia nie dotyczy zazwyczaj pojedynczego przedsiębiorstwa. W takiej sytuacji przedsiębiorstwo, które dostrzega zapotrzebowanie na szczególny, niedostępny na rynku, rodzaj danych może poprosić firmę zewnętrzną o organizację klubu płacowego.

Kluby płacowe mogą także powstawać w sposób spontaniczny, z inicjatywy grupy spółek, które dostrzegają wspólne wyzwania dotyczące wynagrodzeń. Spółki te mogą zdecydować się na samodzielne wykonanie badania płacowego. Jednak taki sposób przeprowadzania badania może faworyzować firmę przeprowadzającą analizy. Dlatego też dobrze zdecydować się na wybór niezależnej firmy zewnętrznej. Zapewni to pełną obiektywność wykonania analiz, jak i umożliwi zachowanie pełnej poufności danych.

Po wyborze wykonawcy usług następuje faza badania. W trakcie tej fazy wykonawca pozyskuje dane, na które firmy wyraziły zapotrzebowanie, od uczestników klubu płacowego. Etap ten trwa zazwyczaj około jednego do dwóch miesięcy, w zależności od ilości firm biorących udział w badaniu i stopnia do jakiego mają one uporządkowane dane na temat wynagrodzeń. Gdy dane zostaną już zebrane, a ich poprawność zweryfikowana z uczestnikami, wykonawca przeprowadza zlecone analizy. Ten etap trwa około miesiąca. Na koniec gotowy raport z badania zostaje udostępniony uczestnikom. Całość od zlecenia badania do przekazania raportu trwa więc około dwóch do trzech miesięcy.

Raport klubowy, a sponsorowany


Raport sponsorowany to szczególny typ raportu klubowego. Różni się on tym, że całe badanie zleca i opłaca najcześciej jedna firma (w badaniu klubowym kosztami dzielą się między sobą uczestnicy badania). Ustala ona listę spółek, które zostaną zaproszone do badania, a także zakres analiz, które powinny zostać wykonane. Taki typ badania jest bardzo trudny do przeprowadzenia. Przeprowadzając analizy dla klubu płacowego wykonawca badania pracuje z grupą firm, które pozostają ze sobą w kontakcie, mają wspólny cel i są zdecydowane na udział w badaniu. W przypadku raportu sponsorowanego pierwszym etapem jest zaproszenie firm wyszczególnionych przez zlecającego badanie.

Badanie takie ma jednak duże zalety. Pozwala ono uzyskać dane „szyte na miarę”, co umożliwia zdobycie przewagi konkurencyjnej nad innymi firmami. Zlecający w końcu sam ustala jakie dane są mu potrzebne. W badaniu klubowym zakres analiz ustalany jest wspólnie przez klubowiczów, co powoduje, że zaspokojone zostają potrzeby wszystkich uczestników.

Jakie korzyści niesie uczestnictwo w raporcie klubowym?


Największą korzyścią z uczestnictwa w raporcie klubowym jest możliwość pozyskania unikalnych danych płacowych niedostępnych na rynku. Raport klubowy daje uczestnikom możliwość samodzielnego określenia próby badania, a także zakresu danych, które podlegają analizie. Dzięki temu uczestnicy mogą przebadać politykę płacową dotyczącą bądź to wypłaty poszczególnych elementów wynagrodzenia, czy też przyznawania szczególnych benefitów. W końcu uczestnictwo w raporcie klubowym pozwala na precyzyjne dopasowanie stanowisk pomiędzy firmami, co zapewnia niespotykaną w powszechnie dostępnych raportach rzetelność danych.

Korzyści z uczestnictwa w klubowym badaniu płacowym

Schemat

Opracowanie własne Sedlak & SedlakPodsumowanie


Zarządzanie wynagrodzeniami w przedsiębiorstwie nie jest zadaniem łatwym. Kierownicy ds. wynagrodzeń muszą mierzyć się z szeregiem trudności jakie stawiają przed nimi potrzeby firmy. Każde przedsiębiorstwo chce przecież pozyskać najlepszych dostępnych specjalistów na rynku i zatrzymać ich u siebie jak najdłużej. Korzystanie z raportów płacowych pozwala udoskonalić ten proces.


Bibliografia
1. McMahon, J.R., Hand, J.S. Designing & Conducting a Salary Survey. WorldatWork: Scottsdale 2006.
2. Survey Handbook & Directory: a Guide to Finding and Using Salary Surveys, praca zbiorowa. WorldatWork: Scottsdale 2006.
Konrad Akowacz
Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".