Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Przedziały płacowe, widełki płacowe - wyznaczają maksymalną i minimalną wartość wynagrodzenia dla danego stanowiska lub dla grupy stanowisk.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Dlaczego Ukraińcy przyjeżdżają do Polski?
– zarobki i koszty życia na Ukrainie

17.12.2018 Patrycja Małek
Liczba obywateli Ukrainy przebywających w naszym kraju jest coraz wyższa. Przyjeżdżają oni do Polski, aby zdobyć lepsze wykształcenie, atrakcyjniejszą pracę czy wyższe zarobki. Według najnowszego raportu Międzynarodowego Funduszu Walutowego, opublikowanego w październiku 2018 roku, Ukraina jest najbiedniejszym państwem Europy. Kraj ten zajmuje 134. miejsce na świecie według rankingu PKB na mieszkańca. W niniejszym artykule przyjrzymy się bliżej zarobkom i kosztom życia na Ukrainie.
Ukraina to drugi co do wielkości kraj europejski pod względem wielkości zajmowanego terytorium. Według danych Państwowego Komitetu Statystycznego Ukrainy zamieszkuje go ok. 42,8 mln osób. Od kilkunastu lat liczba ludności z roku na rok zmniejsza się za sprawą ujemnego przyrostu naturalnego.
Od 1996 roku walutą obowiązującą w tym kraju jest hrywna ukraińska (UAH). Według kursu Narodowego Banku Polskiego 1 UAH można kupić za 0,13 PLN i sprzedać za 0,14 PLN (stan na 9 listopada 2018 roku). Zgodnie z informacją Państwowej Służby Statystycznej, poziom inflacji na Ukrainie w 2015 roku wynosił 43,3 %, w 2016 zmalał do poziomu 12,4%. W 2017 roku wskaźnik inflacji spadł poniżej 10%. Od tamtego momentu jego wartość zmienia się, ale nie przekracza 10%.

Cudzoziemcy w Polsce


Według danych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, 541 tys. cudzoziemców w Polsce płaci składki na ubezpieczenia społeczne. Około 403 tys. z nich to Ukraińcy, którzy stanowią 74% wszystkich zagranicznych płatników. Zgodnie z danymi Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, liczba oświadczeń o chęci powierzenia pracy Ukraińcom w Polsce od 2013 roku stale rośnie. W 2016 zarejestrowano 1,263 mln tego typu oświadczeń, a w I połowie 2017 już ponad 900 tys. Dodatkowo rośnie liczba wydawanych zezwoleń na pracę w naszym kraju dla obywateli zza wschodniej granicy. W 2016 roku 106 tys. Ukraińców uzyskało pozwolenie na pracę w Polsce. Było to ponad dwukrotnie więcej niż w roku poprzednim.

Liczba zarejestrowanych oświadczeń i wydanych zezwoleń na pracę dla obywateli Ukrainy w Polsce w okresie 2010 – I połowa 2017 roku (w tys. osób)

Wykres

Źródło: opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie danych Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej


Płaca minimalna


Obecnie płaca minimalna na Ukrainie wynosi 3 723 UAH, co odpowiada wartości ok. 443 PLN brutto. Aktualne wynagrodzenie minimalne obowiązujące na Ukrainie jest ponad 4 razy niższe niż w Polsce (2 100 PLN brutto). W ubiegłym roku wysokość pensji minimalnej osiągnęła wartość 3 200 UAH. Minimalne wynagrodzenie obowiązujące w 2017 roku było ponad trzy razy wyższe niż 10 lat wcześniej - w 2007 roku. Płaca minimalna na Ukrainie w ciągu ostatniej dekady rosła. Obecnie osiąga najwyższą wartość – 3 723 UAH brutto.

Wysokość płacy minimalnej na Ukrainie w latach 2007 – 2017 (w UAH brutto)

Wykres

Źródło: opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie danych pensia.ua


Średnie miesięczne wynagrodzenie


Mapa 1. przedstawia średnie miesięczne wynagrodzenie całkowite w wybranych obwodach Ukrainy w 2017 roku, przeliczone na złotówki wg średniego kursu UAH w 2017 roku. 1 UAH = 0,1343 PLN. Z danych Urzędu Statystycznego Ukrainy wynika, że najwyższe średnie miesięczne wynagrodzenie całkowite występowało w rejonie głównego ośrodka przemysłowego w Donieckim Zagłębiu Węglowym i wynosi ok. 1 043 PLN brutto (7 764 UAH). Wysokie średnie miesięczne pensje występują także w obwodach sąsiadujących z obwodem donieckim – dniepropetrowskim (ok. 932 PLN) oraz zaporoskim (ok. 922 PLN). Natomiast najniższe przeciętne zarobki osiągają mieszkańcy obwodu tarnopolskiego. Średnia pensja dla tego regionu to ok. 746 PLN brutto (5 554 UAH).

Średnie miesięczne wynagrodzenia całkowite w wybranych obwodach Ukrainy w 2017 roku (w PLN brutto)

Mapa

Źródło: opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie danych Urzędu Statystycznego Ukrainy


Z danych Urzędu Statystycznego Ukrainy wynika, że najlepiej opłacanymi pracownikami na Ukrainie w 2016 roku były osoby, które pracowały w branżach finansowej i ubezpieczeniowej. Ich przeciętne miesięczne wynagrodzenie wynosiło ok. 1 672 PLN brutto, przeliczone wg średniego kursu UAH w 2016 roku. 1 UAH = 0,1635 PLN. Osoby pracujące w tych branżach w Polsce zarabiały średnio o 322% więcej niż pracownicy na Ukrainie. Z kolei najsłabiej wynagradzaną działalnością za naszą wschodnią granicą w 2016 roku była ochrona zdrowia i pomoc społeczna. Średnie miesięczne wynagrodzenie w tym rodzaju działalności wynosiło ok. 556 PLN.

Porównanie średniego miesięcznego wynagrodzenia w wybranych rodzajach działalności społeczno-gospodarczej w 2016 roku (w PLN brutto)

klasyfikacja PKD

Ukraina

Polska

o ile % więcej

budownictwo

774

4 525

485%

handel, naprawa pojazdów samochodowych

950

3 899

310%

informacja i komunikacja

1 558

7 573

386%

działalność finansowa
i ubezpieczeniowa

1 672

7 061

322%

edukacja

616

4 197

581%

ochrona zdrowia i pomoc społeczna

556

3 820

587%

obsługa rynku nieruchomości

785

4 566

482%

transport i gospodarka magazynowa

950

3 962

317%

 

Źródło: opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie danych Urzędu Statystycznego Ukrainy i GUS


Koszty życia


Tabela 2. przedstawia porównanie cen wybranych artykułów na Ukrainie i w Polsce. Po przeanalizowaniu średnich wynagrodzeń za wschodnią granicą można się spodziewać, że koszty życia będą również kilkukrotnie niższe, jednak nie we wszystkich przypadkach. Przykładowo, cena kilograma jabłek w Polsce jest jedynie o 6,5% wyższa niż na Ukrainie. Różnica w kosztach utrzymania samochodu w naszym kraju, a na wschodzie również jest niewielka – koszt 1 litra benzyny to kolejno 4,91 PLN i 4,08 PLN.
Z drugiej strony, czynsz za mieszkanie z 1 sypialnią w centrum miasta jaki musimy zapłacić w Polsce jest o ponad 1 200% wyższy niż na Ukrainie. Comiesięczne rachunki za utrzymanie mieszkania są również znacząco wyższe, bo Polacy za media płacą prawie 2 razy tyle co Ukraińcy.

Porównanie cen wybranych artykułów na Ukrainie i w Polsce w 2018 roku (w PLN brutto)

produkt

Ukraina

Polska

o ile % drożej

 

jajka (12 sztuk)

4,11

7,61

85%

bochenek chleba (500 g)

1,45

2,77

91%

jabłka (1 kg)

2,76

2,94

6,5%

ziemniaki (1 kg)

1,11

1,75

58%

papierosy (20 sztuk, Marlboro)

4,67

15,5

232%

benzyna (1 litr)

4,08

4,91

20%

bilet autobusowy

(transport lokalny)

0,81

3,2

295%

bilet do kina

(dla 1 osoby dorosłej)

12,17

25

105%

media (prąd, ogrzewanie, woda, śmieci) na 85m2 mieszkania

329,42

627,63

90,5%

czynsz za miesiąc (mieszkanie z 1. sypialnią w centrum miasta)

134,39

1 771,06

1218%

 

Źródło: opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie numbeo.com


Rosnąca z roku na rok liczba obywateli Ukrainy w naszym kraju wskazuje na to, że wysokie koszty utrzymania nie odstraszają cudzoziemców przed przeprowadzką do Polski. Ponadto przytoczone powyżej analizy dowodzą, że wyższe wynagrodzenia rekompensują drogie koszty najmu nieruchomości czy wysokie ceny niektórych produktów. Z tego powodu Polska staje się atrakcyjnym celem emigracji zarobkowej dla przybywających zza wschodniej granicy Ukraińców.


Bibliografia
  1. https://www.numbeo.com/cost-of-living/country_result.jsp?country=Ukraine&displayCurrency=PLN [dostęp: 6.11.2018]

  2. https://www.numbeo.com/cost-of-living/country_result.jsp?country=Poland [dostęp: 6.11.2018]

  3. Narodowy Bank Polski, Raport Obywatele Ukrainy pracujący w Polsce, https://www.nbp.pl/aktualnosci/wiadomosci_2018/obywatele-Ukrainy-pracujacy-w-Polsce-raport.pdf

  4. https://pensia.ua/ua/baza-znan/statistichni-dani/item/913-minimalna-zarobitna-plata-v-ukraini, [dostęp: 7.11.2018]

  5. Urząd Statystyczny Ukrainy, http://ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2006/gdn/prc_rik/prc_rik_e/dszpR_e.htm

  6. Urząd Statystyczny Ukrainy, http://ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2014/gdn/prc_rik/prc_rik_e/dszpED_e.htm

  7. Raport GUS, Zatrudnienie i wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2016 roku, https://stat.gov.pl/download/gfx/portalinformacyjny/pl/defaultaktualnosci/5474/1/25/1/zatrudnienie_i_wynagrodzenia_w_gospodarce_narodowej_w_2016.pdf

  8. Aktualne kursy, Narodowy Bank Polski, https://www.nbp.pl/kursy/kursya.html

  9. http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2015/ds/kn/kn_u/kn0815_u.html

  10. Raport Międzynarodowego Funduszu Walutowego, https://www.imf.org/external/datamapper/datasets/WEO

Patrycja Małek
Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".