Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Sprawdź, ile zarabia:

Elektromechanik 5320 PLN
Magister farmacji 5500 PLN
Dekorator 3510 PLN
Doradca zawodowy 3590 PLN
Kierownik drogerii 4700 PLN
Trener sportowy 4070 PLN
Sap consultant 9810 PLN
Salowa 2630 PLN
Programista Embedded 8560 PLN
Negocjator biznesowy 6320 PLN
Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Profil kompetencyjny - posiadany przez pracownika lub wymagany na konkretnym stanowisku zestaw najistotniejszych kompetencji.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Czy w 2021 roku rynek wymaga przepłacania nowo zatrudnianych pracowników?

24.09.2021 Piotr Jurczak
Odpowiemy na to pytanie korzystając z danych Raportu płacowego Sedlak & Sedlak 2021, zawierającego informacje o wynagrodzeniach na 845 stanowiskach w 761 zakładach. Więcej informacji na temat samego raportu znajdą Państwo tutaj.
Rynek pracy w ostatnim okresie przeżywał poważny zawrót głowy (a nasi HR-owcy wraz z nim). Z rynku pracownika w 2019 roku wpadł w niepewność związaną z pandemią i unieruchomieniem wielu dziedzin życia, skutkującą między innymi wzrostem wskaźnika zwolnień aż o 56%, czy spadkiem wskaźnika przyjęć o 26% (dane z Raportu wskaźnikiHR 2021). Obecnie, w 2021 roku rynek wydaje się w większości branż powracać do „normalności” podobnej do tej z roku 2019. Za wcześnie jednak by się cieszyć, gdyż nie znamy jeszcze końcowych wyników efektywności HR i danych z rynku pracy, którymi zakończy się ten rok. Wiemy natomiast, jakie stawki wynagrodzeń są aktualnie oferowane pracownikom.

Zwykle większość firm stara się płacić w okolicach mediany rynkowej. W artykule postaramy się odpowiedzieć na pytania, czy takie stawki wystarczają w obecnych warunkach, aby pozyskać z rynku nowe osoby, a jeśli trzeba „przepłacać”, to jakie stanowiska. A może jednak wciąż zatrudnienie jest niepewne i na budżecie dla nowo zatrudnianych osób można nieco zaoszczędzić bez negatywnych skutków dla efektywności rekrutacji?

Metoda obliczeń
W analizach będziemy się posługiwać wskaźnikiem zróżnicowania wynagrodzeń, w naszym przypadku porównującym mediany płac na stanowiskach obsadzonych w ciągu ostatniego roku do median na stanowiskach obsadzanych przez osoby pracujące na podobnych stanowiskach powyżej roku. Bazujemy przy tym na wynagrodzeniu zasadniczym, a więc określonym umową o pracę, bez uwzględnienia stałych dodatków (np. stażowych). Podawane wartości pokazują, jaki odsetek wynagrodzenia zasadniczego osób zatrudnionych dłużej niż 1 rok stanowią wynagrodzenia osób zatrudnionych w ciągu ostatniego roku. Z obliczeń wyłączone zostały stanowiska „młodsze” i „początkujące”, a więc te o z definicji krótkim stażu pracy.

Specjalistyczne doświadczenie jest w cenie
Pewne różnice w wynagrodzeniach nowych i „starych” pracowników widać już w danych na poziomie ogólnym, a więc szczebli i poziomów stanowisk. Jak obrazuje Tabela 1., zatrudniając pracowników na wyższych stanowiskach zarządzających, kierowniczych i specjalistycznych firmy podpisują z nimi umowy opiewające na kwoty istotnie wyższe (od 5% do 35%), niż otrzymują pracownicy aktualnie zatrudniani na podobnych stanowiskach. Wynika stąd, że okres niepewności i spowolnienia nie odbił się, jak dotychczas, na ogólnym zapotrzebowaniu firm na osoby o wysokich kompetencjach, dużym doświadczeniu eksperckim i zarządczym. Wciąż są one bardzo poszukiwane, a aby pozyskać ich w swoje szeregi firmy są gotowe zapłacić istotnie więcej, niż płacą własnym pracownikom. Badania realizowane za pośrednictwem platformy badaniaHR.pl wskazują że takie działania, mimo, że niezbędne z punktu widzenia HR, często nie są dobrze postrzegane przez „starych” członków zespołu i mogą prowadzić do spadku satysfakcji z zatrudnienia i motywacji. Jest tak zwłaszcza, jeśli nowe osoby wymagają przyuczenia przez pracowników pobierających niższe pensje. Podczas ustalania stawek rekrutacyjnych sugerujemy zatem brać pod uwagę również i tę perspektywę.

Odmienna sytuacja dotyczy pracowników fizycznych i technicznych. Osoby nowo zatrudnione na tych stanowiskach otrzymują umowy z wynagrodzeniem przeciętnie od 6% do 13% niższym, niż wynagrodzenie zasadnicze otrzymywane przez kolegów będących w organizacji dłużej. Może być to zjawiskiem naturalnym, wynikającym przede wszystkim z uzyskiwania podwyżek wynagrodzenia wraz z nabywaniem doświadczenia w obrębie swojego stanowiska. Dzięki temu pracownicy z długim stażem sytuują się w górnych widełkach płac przewidzianych dla danego stanowiska, a osoby nowe naturalnie rozpoczynają karierę z płacą lokującą się w ich dolnym zakresie. Z drugiej strony, może też jednocześnie istnieć silniejsza presja na zwiększanie retencji pracowników produkcyjnych, niż na pozyskiwanie nowych. Taka presja również objawiałaby się w obszarze wynagrodzeń w zaobserwowany sposób.

Różnice wynagrodzeń zasadniczych pomiędzy nowo zatrudnianymi pracownikami i pracownikami o stażu dłuższym niż 1 rok na różnych szczeblach i poziomach zatrudnienia

Schemat

Źródło: Raport płacowy Sedlak & Sedlak 2021
*Wzór obliczania: (mediana wynagrodzeń nowo zatrudnionych pracowników / mediana wynagrodzeń
pracowników o stażu dłuższym niż 1 rok) * 100%Jednakowa płaca za jednakową pracę?
Schodząc do bardziej szczegółowych danych, analizie poddano wskaźniki zróżnicowania płac pomiędzy nowymi i dłużej zatrudnianymi pracownikami na tych samych stanowiskach. W poniższych zestawieniach przedstawione zostały wybrane stanowiska, o znacznych różnicach wynagrodzeń.

Największe różnice wynagrodzeń zasadniczych pomiędzy nowo zatrudnianymi pracownikami i pracownikami o stażu dłuższym niż 1 rok – stawki wyższe dla pracowników nowo zatrudnianych

Schemat

Źródło: Raport płacowy Sedlak & Sedlak 2021
*Wzór obliczania: (mediana wynagrodzeń nowo zatrudnionych pracowników / mediana wynagrodzeń
pracowników o stażu dłuższym niż 1 rok) * 100%Największe różnice wynagrodzeń zasadniczych pomiędzy nowo zatrudnianymi pracownikami i pracownikami o stażu dłuższym niż 1 rok – stawki wyższe dla pracowników o dłuższym stażu

Schemat

Źródło: Raport płacowy Sedlak & Sedlak 2021
*Wzór obliczania: (mediana wynagrodzeń nowo zatrudnionych pracowników / mediana wynagrodzeń
pracowników o stażu dłuższym niż 1 rok) * 100%Z powyższych zestawień wynika, że najczęściej znacznie powyżej mediany rynkowej trzeba obecnie zapłacić przede wszystkim nowo zatrudnianym pracownikom pionów IT, m.in. programistom, inżynierom i koordynatorom projektów. Potwierdza to ogólne wnioski, ze problemy pandemiczne nie dotknęły generalnie branży nowych technologii, a być może nawet zaostrzyły rywalizację o pracownika. Często istotnie „przepłacani” w stosunku do zatrudnionych już w firmie kolegów bywają również nowi pracownicy pionów finansowych, a także osoby rekrutowane na wyższe stanowiska w pionach sprzedaży. Wśród profesji, których reprezentantom płaci się więcej na start niż już pracującym znajduje się też szereg stanowisk z różnych innych pionów, z ogólną zasadą, że im wyższy poziom kompetencji wymaganych od pracownika, tym wyższą kwotę zatrudniające firmy są w stanie zaoferować.

Umowy z kwotami wynagrodzeń „na start” znacznie niższymi, niż przeciętne w firmach otrzymują głównie pracownicy pionów produkcyjnych, zarówno podstawowi, jak i liderzy. Jak wspomniano wcześniej, jest to zjawisko bardziej naturalne ze względu na zróżnicowanie kompetencji pracowników o różnym stażu, o ile różnice w płacy są proporcjonalne do różnic w ogólnie rozumianych efektach pracy. Mechanik, automatyk czy kontroler jakości nawet zatrudniany na stanowisko wymagające już sporego doświadczenia zwykle dostaje jedynie około 75-80% podstawy wynagrodzenia kolegi na tym samym stanowisku pracującego w danej firmie dłuższy czas.

Jeśli interesują Państwa bardziej szczegółowe analizy stawek wynagrodzeń ustalanych obecnie z nowo zatrudnianymi pracownikami na różnych stanowiskach, to prosimy o kontakt. Jednocześnie zachęcamy Państwa do udziału w trwającej, kolejnej edycji Raportu Płacowego.

Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".