Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Sprawdź, ile zarabia:

Dyrektor finansowy 19240 PLN
Marketing Specialist 4890 PLN
Nauczyciel etyki 4820 PLN
Prawnik 5680 PLN
Drwal 3400 PLN
Promotor marki 4780 PLN
Funkcjonariusz celny 6130 PLN
Ekonomista 5620 PLN
Technik metrolog 4610 PLN
Monter bram 5090 PLN
Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Bonus - zmienny składnik wynagrodzenia, otrzymywany jednorazowo, zależny od wydajności i efektywności pracy.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Czy programy emerytalne zyskały na popularności?

03.11.2020 Karolina Jurczak
Wymogi ustawodawcy, edukacja i idąca za tym wyższa świadomość co do wysokości przyszłych emerytur powoduje, że programy emerytalne na dobre zagościły w firmach, a pracownicy coraz chętniej z nich korzystają. W Raporcie Benefity w oczach pracowników 2020 prezentujemy jaka jest popularność Pracowniczych Programów Emerytalnych (PPE) oraz Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK).
Z uwagi na to, że PPE są dobrowolne dla pracodawcy, traktujemy je w całości jako benefit. Ponieważ PPK są obowiązkowe, traktujemy je jako benefit tylko wtedy, gdy pracodawca opłaca składkę pracownika.
W przypadku PPE pracodawcy przysługuje dowolność w ustaleniu wysokości składki podstawowej (maksimum 7 proc.). Natomiast w przypadku PPK pracodawca zobowiązany jest dopłacić co najmniej 1,5 proc. wynagrodzenia. Niewątpliwie, w przypadku większego wkładu pracodawcy znacznie łatwiej przekonać pracowników do pozostania w programie. Pracodawca ma również możliwość powiązania dopłat do PPK z efektami pracy, tworząc z PPK element systemu motywowania pracowników (Kulikowski, 2019).
Według Raportu Benefity w oczach pracowników 2020 praktycznie ten sam odsetek osób korzysta z PPK (traktowanego jako benefit) lub PPE (15,5 proc. i 15,4 proc.). W poprzedniej edycji badania jedynie 9 proc. pracowników korzystało z Pracowniczego Planu Emerytalnego. Do niedawna programy emerytalne były niedoceniany przez pracowników. W tegorocznym badaniu pracownicy po raz pierwszy deklarowali, że PPK lub PPE są benefitami, których oczekują i z których chcą korzystać.

Kto najchętniej korzysta z programów emerytalnych?


Płeć
W 2020 roku z PPK częściej korzystali mężczyźni niż kobiety. Według badania 17 proc. mężczyzn i tylko 14 proc. kobiet korzysta z Pracowniczego Programu Kapitałowego, w którym pracodawca opłaca także składkę pracownika lub dodatkową składkę pracodawcy. W przypadku PPE różnice płci nie występują.

Odsetek kobiet i mężczyzn korzystających z PPK i PPE w 2020 roku

Schemat

Źródło: Raport Benefity w oczach pracowników 2020, Sedlak & SedlakWiek
Co ciekawe, osoby w wieku 18-25 lat najczęściej deklarują, że korzystają z PPK, w sytuacji gdy firma opłaca także składkę pracownika lub dodatkową składkę pracodawcy (21 proc.). Natomiast z Pracowniczego Programu Emerytalnego najchętniej korzystają osoby w wieku 51-60 lat.

Odsetek osób w różnym wieku korzystających
z PPK i PPE w 2020 roku

Wykres

Źródło: Raport Benefity w oczach pracowników 2020, Sedlak & SedlakSzczebel zatrudnienia
Z badania wynika, że najrzadziej z programów emerytalnych korzystają osoby na najwyższych szczeblach zatrudnienia.

Odsetek pracowników na poszczególnych szczeblach korzystających
z PPK i PPE w 2020 roku

Wykres

Źródło: Raport Benefity w oczach pracowników 2020, Sedlak & SedlakDział
Najczęściej dodatkowe programy emerytalne pracodawcy oferują pracownikom produkcji. Odpowiednio 20 proc. i 18 proc. z nich przystąpiło do PPK, w którym pracodawca opłaca także składkę pracownika lub dodatkową składkę pracodawcy i PPE.

Odsetek pracowników zatrudnionych
w poszczególnych działach korzystających z PPK i PPE w 2020 roku

Wykres

Źródło: Raport Benefity w oczach pracowników 2020, Sedlak & SedlakPochodzenie kapitału firmy
Firmy z kapitałem zagranicznym, które zazwyczaj generują wyższe przychody i oferują wyższe wynagrodzenia od firm rodzimych, częściej dopłacają do programu. Zatrudnieni w firmach z kapitałem zagranicznym zdecydowanie częściej mieli możliwość korzystania z dodatkowych programów emerytalnych.

Odsetek pracowników zatrudnionych
w firmach o różnym pochodzeniu kapitału korzystających
z PPK (pracodawca opłaca także składkę pracownika lub dodatkową składkę pracodawcy) i PPE w 2020 roku

Schemat

Źródło: Raport Benefity w oczach pracowników 2020, Sedlak & SedlakPrzypuszczalnie w najbliższych latach popularność dodatkowych świadczeń emerytalnych będzie rosła – przed nami obowiązek wprowadzenia PPK w małych i mikro firmach.

Karolina Jurczak
Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.

Sprawdź również: Kalkulator PPK Pracowniczych Planów Kapitałowych

Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".