Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Sprawdź, ile zarabia:

Dziennikarz 5610 PLN
Psycholog kliniczny 6480 PLN
Analityk biznesowy 9880 PLN
Spawacz 5800 PLN
Specjalista ds. kadr 6040 PLN
Geoinformatyk 5230 PLN
HR biznes partner 7750 PLN
Celnik 7390 PLN
Inżynier systemowy 6790 PLN
Laminiarz 5480 PLN
Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Przedziały płacowe, widełki płacowe - wyznaczają maksymalną i minimalną wartość wynagrodzenia dla danego stanowiska lub dla grupy stanowisk.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Czy Polacy to oszczędny naród?

17.12.2018 Jagoda Jurczak
W ostatnim czasie oszczędzanie na emeryturę zrobiło się gorącym tematem za sprawą podpisanej niedawno ustawy o Pracowniczych Planach Kapitałowych. Zgodnie z nią, od 1 lipca 2019 największe firmy, zatrudniające powyżej 250 pracowników, będą musiały wdrożyć obowiązkowy program oszczędzania na emeryturę dla swoich pracowników.
Jak pokazują badania, jedynie część Polaków oszczędza pieniądze, ale mało kto oszczędza z myślą o dłuższej perspektywie czasowej jaką jest właśnie emerytura. Częstym argumentem wyjaśniającym brak oszczędności są wciąż stosunkowo niskie zarobki Polaków w porównaniu do obywateli innych krajów.

Oszczędzanie w teorii


Oszczędzanie to nic innego jak umiejętność rezygnacji z bieżącej konsumpcji na rzecz przyszłej konsumpcji. Jego miarą jest stopa oszczędzania, czyli udział oszczędności w dochodzie rozporządzalnym gospodarstwa domowego (Kłopocka, 2018). Dochód rozporządzalny możemy zdefiniować jako sumę bieżących dochodów gospodarstw domowych z poszczególnych źródeł, pomniejszoną o:
  • zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych,

  • podatki od dochodów z własności,

  • podatki płacone przez osoby pracujące na własny rachunek,

  • składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.

Na przestrzeni ostatnich lat poprawiła się sytuacja materialna gospodarstw domowych. W roku 2004 wydatki pochłaniały prawie cały dochód rozporządzalny, natomiast w 2017 roku stanowiły 73,6% dochodu gospodarstwa przeliczonego na 1 osobę. Oznacza to realny wzrost dochodu rozporządzalnego o 6,3% w stosunku do roku poprzedniego. Dzięki temu gospodarstwa domowe mogą przeznaczyć coraz większą część budżetu na oszczędności. Najmniejszą możliwość zaoszczędzenia mieli renciści, których wydatki pochłaniały 87,4% dochodów. Najwięcej zaoszczędzić mogli natomiast rolnicy z uwagi na stosunkowo niskie wydatki, na które przeznaczali 55,1% dochodów (GUS, 2017).

Poziom miesięcznych dochodów i wydatków na 1 osobę w gospodarstwach
domowych oraz udział wydatków w dochodzie rozporządzalnym w latach 2004-2017 (w PLN)

Wykres

Źródło: opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie Sytuacja gospodarstw domowych w 2017 r. w świetle
wyników badania budżetów gospodarstw domowych, GUS


Jak Polacy oszczędzają na tle Europy?


Jak pokazują dane Eurostatu, najbardziej oszczędną nacją są mieszkańcy Luksemburga, gdzie stopa oszczędności wyniosła 21,98% oraz Szwajcarii, gdzie w 2016 roku oszczędności wyniosły 22,85%. Polska niestety znajduje się na końcu tego zestawienia. W 2016 roku nasze oszczędności wynosiły jedynie 4,36%, przy średniej krajów Unii wynoszącej 10,79%. Co ciekawe, lepiej powodzi się również krajom bliskim nam pod względem kulturowym. W Czechach, Estonii, Słowenii oraz na Słowacji stopa oszczędności jest bliższa 10%. W najgorszej sytuacji są mieszkańcy Cypru, gdzie stopa oszczędności przyjmuje wartości ujemne.

Stopa oszczędności gospodarstw domowych
w Europie w latach 2008-2017 (w %)

kraj

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Unia Europejska

11,09

12,91

12,05

11,28

11,04

11,13

11,02

10,94

10,79

9,72

Strefa Euro

12,88

14,12

12,94

12,55

12,31

12,41

12,64

12,49

12,39

11,93

Belgia

16,43

17,70

14,87

13,52

12,91

12,51

12,49

11,81

11,30

11,47

Bułgaria

-8,16

-1,68

-3,90

-2,97

-9,21

-1,53

-4,51

-0,94

4,86

:

Czechy

11,38

13,38

12,71

11,19

11,14

10,86

11,77

11,99

11,60

9,45

Niemcy

17,06

16,79

16,81

16,52

16,38

16,25

16,82

17,03

17,17

17,30

Estonia

7,52

12,87

9,84

9,89

9,80

9,11

10,67

10,88

10,44

11,58

Irlandia

9,43

12,85

10,52

8,03

10,71

9,12

7,31

6,80

6,65

:

Hiszpania

8,25

13,39

10,09

10,77

8,56

9,65

9,25

8,70

7,83

5,53

Francja

14,58

15,78

15,63

15,22

15,28

13,90

14,25

13,80

13,57

13,88

Włochy

13,88

13,49

11,09

10,77

9,53

11,04

11,30

10,62

10,53

9,63

Cypr

4,99

9,22

6,45

6,37

3,72

-1,77

-6,20

-4,49

-3,15

-3,07

Łotwa

11,98

13,61

6,85

-4,65

-3,38

-3,82

-1,88

1,75

5,18

3,25

Litwa

-0,51

5,11

7,79

4,55

1,78

2,39

0,16

0,37

0,16

-1,48

Luksemburg

17,94

19,01

20,96

19,10

20,26

19,94

20,60

19,61

19,44

21,98

Węgry

8,93

10,97

11,54

12,21

10,58

12,18

12,94

11,25

12,83

12,12

Holandia

10,95

14,77

13,33

13,78

15,12

15,30

16,34

15,95

16,27

15,42

Polska

3,34

5,48

4,95

1,52

1,49

2,54

2,26

2,30

4,36

:

Portugalia

6,81

10,43

9,16

7,45

7,68

7,80

5,19

5,27

4,98

4,71

Słowenia

15,55

14,40

12,89

12,38

10,23

12,75

12,44

12,37

12,99

13,94

Słowacja

5,96

7,49

7,59

6,22

6,19

5,91

7,21

8,72

8,71

8,24

Szwecja

14,55

13,95

14,63

15,27

16,97

17,46

18,81

17,55

18,47

17,61

Wielka Brytania

7,62

10,83

10,94

9,17

9,20

8,60

8,60

9,40

6,74

4,49

Islandia

9,73

4,71

-4,04

-0,90

-1,67

-0,94

0,74

:

:

:

Norwegia

9,47

10,85

9,74

11,56

12,73

13,03

13,89

15,75

13,10

12,96

Szwajcaria

20,28

20,64

20,49

21,46

21,91

22,02

23,18

21,89

22,85

:

 

Źródło: opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie danych Eurostatu


Ile możemy odłożyć?


Ciekawe dane na temat oszczędności w europejskich stolicach przestawiła w roku 2017 firma Open Finance. Jej analitycy porównali dochody trzyosobowej rodziny o przeciętych zarobkach z kosztami życia w wybranych metropoliach. Na dochody składały się dwie przeciętne pensje, natomiast do wydatków zaliczono: ratę kredytu za mieszkanie, cenę wyżywienia, koszt utrzymania samochodu, wakacji, a także koszty umiarkowanego życia kulturalnego i towarzyskiego. Według tych szacunków przeciętna trzyosobowa rodzina zamieszkująca w Warszawie może miesięcznie zaoszczędzić 139 PLN. Okazuje się, że mniej zaoszczędzi rodzina z Londynu, bo jedynie 84 PLN. Jest to spowodowane wysokimi kosztami życia w tym mieście. Całkiem dużo mogą natomiast odłożyć rodziny mieszkające w Zurychu – 21 915 PLN i Luksemburgu – 10 909 PLN (Turek, 2017).

Potencjalne oszczędności trzyosobowej rodziny (netto w PLN)

Wykres

Źródło: opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie Turek (2017)


Jednak warto podkreślić, że struktura majątku polskich gospodarstw jest inna niż w pozostałych krajach Europy. Dzieje się tak ponieważ Polacy przeważnie wybierają inwestycje o niskim poziomie ryzyka, a także dużej płynności, czyli przede wszystkim gotówkę i depozyty krótkoterminowe, a także nieruchomości. Własne mieszkanie posiada około 79% Polaków. Dla porównania własnym lokum może się pochwalić jedynie 44,3% niemieckich gospodarstw. Również w zadłużeniu Polaków dominują (60%) kredyty hipoteczne. Jednak w ostatnich latach coraz większą popularnością cieszą się kredyty konsumpcyjne (NBP, 2017).

Sam kapitał nie wystarczy


Niestety, sama poprawa sytuacji ekonomicznej Polaków może nie być dostatecznym bodźcem do oszczędzania. Badania pokazują, że skłonność do gromadzenia oszczędności jest w dużej mierze powiązana z wiedzą finansową głowy rodziny (Kłopocka, 2018). Dlatego edukacja w zakresie finansów i metod oszczędzania oraz doradztwo finansowe mogą być ważnymi elementami, na których powinni skupić się pracodawcy jeszcze przed wdrożeniem Pracowniczych Planów Kapitałowych.


Bibliografia
  1. Eurostat

  2. GUS (2017) Sytuacja gospodarstw domowych w 2017 r. w świetle wyników badania budżetów gospodarstw domowych

  3. Kłopocka A. (2018) Skłonność gospodarstw domowych do oszczędzania w wiedza finansowa, Bak i Kredyt 49 (5), 2018.

  4. Narodowy Bank Polski (2017) Raport o stabilności systemu finansowego, dostęp: https://www.nbp.pl/systemfinansowy/rsf062017.pdf

  5. Turek B. (2017) Łatwiej oszczędzać w Warszawie niż w Londynie, dostęp: https://www.open.pl/analizy/latwiej-oszczedzac-w-warszawie-niz-w-londynie.html
Jagoda Jurczak
Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.

Sprawdź również: Kalkulator PPK Pracowniczych Planów Kapitałowych

Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".