Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Mediana - wartość dzieląca wszystkie dane na pół. Poniżej i powyżej mediany znajduje się dokładnie po 50% danych.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Budowa siatki płac

25.07.2022 Paweł Szaradowski
Siatka płac w ogólnym rozumieniu wskazuje przedziały zarobków, w jakich powinny mieścić się wynagrodzenia zasadnicze pracowników zatrudnionych na danych stanowiskach w organizacji. Siatka płac wprowadza strukturę, reguły, transparentność w wynagrodzenia w organizacji. Generalnie, mówi ile powinien zarabiać pracownik na danym stanowisku.
Siatka ma wygląd tabeli. W wierszach są numery lub nazwy kategorii zaszeregowania, a w kolumnach minimalne i maksymalne wynagrodzenia zasadnicze dla każdej z nich. Ile powinno być kategorii zaszeregowania ? Nie ma jednoznacznej odpowiedzi, ponieważ ilość kategorii zaszeregowania zależy głównie od:
Zróżnicowania stanowisk pod względem wynagrodzeń. Istnienie w organizacji stanowisk od produkcyjnych, przez specjalistyczne, inżynieryjne, kierownicze, dyrektorskie wymagają zazwyczaj większej ilości kategorii
Przyjętej polityki płacowej. Elastyczność dają szerokie widełki płacowe przy mniejszej ilości kategorii. Mniejszą elastyczność a zarazem większą transparentność daje większa liczba kategorii.

Widełki płacowe czyli przestrzeń pomiędzy minimum a maksimum kategorii zaszeregowania można również podzielić na poziomy płacowe. Jak je podzielić i dlaczego ? Żeby wiedzieć w którym miejscu kategorii znajduje się wynagrodzenie pracownica, dlatego że miejsce w kategorii w połączeniu z wynikiem rozmowy rocznej i poziomem umiejętności (kompetencji) zazwyczaj przekłada się na wysokość podwyżki wynagrodzenia zasadniczego. W zależności od organizacji podzielona jest zazwyczaj według jednej z trzech wariantów:
brak podziału na części, ale występuje wskaźnik % wyliczany zgodnie z wzorem:
 • (płaca zasadnicza – minimum kategorii) / (maksimum kategorii – minimum kategorii)
  wartość wskaźnik 50% oznacza, że wynagrodzenie pracownika jest dokładnie w połowie pomiędzy minimum a maksimum kategorii.

 • ćwiartki, kategoria podzielona jest na cztery równie części

 • trzy progresywne części, każda kolejna część ma większą wartość od poprzedniej


Jak stworzyć siatkę płac ? (plik Siatka płac.xlsx )

„Lista pracowników”

Tu każdy pracownik jest przypisany funkcją do określonej kategorii zaszeregowania ustalonej w arkuszu ”Zestawienie stanowisk” – kolumna E. Dla każdego pracownika jest przyporządkowany funkcją miejsce w kategorii zaszeregowania.

„Zestawienie stanowisk”

Lista wszystkich stanowisk do których w tym miejscu przypisać należy numer kategorii z arkusza „Siatka płac” – kolumna B.
Do każdego stanowiska w arkuszu przypisane są
 • najniższe i najwyższe wynagrodzenia występujące w organizacji na tym stanowisku – kolumny F i G

 • minimalne i maksymalne wynagrodzenie w kategorii przypisanej do stanowiska – kolumny H i I

 • ilość pracowników na danym stanowisku – kolumna J procentowe i ilościowe rozłożenie pracowników w kategorii zaszeregowania – kolumny K –T na przykład dla stanowiska ”Spawacz” - widać, że 9 pracowników (kolumna O) ma wynagrodzenie powyżej maksimum kategorii. To oznacza, że prawdopodobnie przypisana do stanowiska „Spawacz” kategoria 2 (kolumna E) jest na niska i należy przypisać kategorię 3 lub 4.


„Siatka płac”

W tym arkuszu znajduje się tabela z widełkami płacowymi dla każdej kategorii zaszeregowania. W kolumnie C i F wpisuje się odpowiednio minimalne i maksymalne wartości dla poszczególnych kategorii.
Druga tabela w tej zakładce zawiera podział kategorii na 3 progresywne poziomy. Progresywne, to znaczy że każda część jest większa od poprzedniej.
W przyjętym progresywnym podziale widełek płacowych na 3 poziomy jest założenie, że miejsce pracownika w siatce (jego wynagrodzenie) zależy od poziomu umiejętności (kompetencji) a nabywanie umiejętności(kompetencji) nie następuje w sposób liniowy. Założeniem jest, że pracownik nabywa szybko umiejętności na początku pracy w organizacji (przejście na poziom 2) a na następnie przyrosty umiejętności maleją. Można przyjąć, że

poziom I jest dla „młodszych”

poziom II dla „doświadczonych”

poziom III dla „starszych”

Nie jest konieczne uwzględnianie powyższych określeń w nazwach stanowisk.

Jak korzystać z tego prostego narzędzia?
 • Zasilić zakładkę danymi zakładkę „Lista pracowników”

 • Wpisać wszystkie stanowiska w zakładce „Zestawienie stanowisk”

 • Wpisać wartości minimalne w maksymalne w „Siatce płac”

 • Przypisać kategorie zaszeregowania w zakładce „Zestawienie stanowisk” w oparciu o obecne wynagrodzenia i rynek zewnętrzny na podstawie raportów płacowych.


Paweł Szaradowski
Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".