Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Sprawdź, ile zarabia:

Asystent sprzedaży 4200 PLN
Specjalista helpdesk 4390 PLN
Grafik 2D 5560 PLN
Pracownik recepcji 3280 PLN
Toromistrz 5140 PLN
Muzyk orkiestrowy 4050 PLN
iOS developer 9100 PLN
Programista plc 6820 PLN
Technik analityk 4500 PLN
Stolarz budowlany 3500 PLN
Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Bonus - zmienny składnik wynagrodzenia, otrzymywany jednorazowo, zależny od wydajności i efektywności pracy.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Budowa siatki płac

25.07.2022 Paweł Szaradowski
Siatka płac w ogólnym rozumieniu wskazuje przedziały zarobków, w jakich powinny mieścić się wynagrodzenia zasadnicze pracowników zatrudnionych na danych stanowiskach w organizacji. Siatka płac wprowadza strukturę, reguły, transparentność w wynagrodzenia w organizacji. Generalnie, mówi ile powinien zarabiać pracownik na danym stanowisku.
Siatka ma wygląd tabeli. W wierszach są numery lub nazwy kategorii zaszeregowania, a w kolumnach minimalne i maksymalne wynagrodzenia zasadnicze dla każdej z nich. Ile powinno być kategorii zaszeregowania ? Nie ma jednoznacznej odpowiedzi, ponieważ ilość kategorii zaszeregowania zależy głównie od:
Zróżnicowania stanowisk pod względem wynagrodzeń. Istnienie w organizacji stanowisk od produkcyjnych, przez specjalistyczne, inżynieryjne, kierownicze, dyrektorskie wymagają zazwyczaj większej ilości kategorii
Przyjętej polityki płacowej. Elastyczność dają szerokie widełki płacowe przy mniejszej ilości kategorii. Mniejszą elastyczność a zarazem większą transparentność daje większa liczba kategorii.

Widełki płacowe czyli przestrzeń pomiędzy minimum a maksimum kategorii zaszeregowania można również podzielić na poziomy płacowe. Jak je podzielić i dlaczego ? Żeby wiedzieć w którym miejscu kategorii znajduje się wynagrodzenie pracownica, dlatego że miejsce w kategorii w połączeniu z wynikiem rozmowy rocznej i poziomem umiejętności (kompetencji) zazwyczaj przekłada się na wysokość podwyżki wynagrodzenia zasadniczego. W zależności od organizacji podzielona jest zazwyczaj według jednej z trzech wariantów:
brak podziału na części, ale występuje wskaźnik % wyliczany zgodnie z wzorem:
 • (płaca zasadnicza – minimum kategorii) / (maksimum kategorii – minimum kategorii)
  wartość wskaźnik 50% oznacza, że wynagrodzenie pracownika jest dokładnie w połowie pomiędzy minimum a maksimum kategorii.

 • ćwiartki, kategoria podzielona jest na cztery równie części

 • trzy progresywne części, każda kolejna część ma większą wartość od poprzedniej


Jak stworzyć siatkę płac ? (plik Siatka płac.xlsx )

„Lista pracowników”

Tu każdy pracownik jest przypisany funkcją do określonej kategorii zaszeregowania ustalonej w arkuszu ”Zestawienie stanowisk” – kolumna E. Dla każdego pracownika jest przyporządkowany funkcją miejsce w kategorii zaszeregowania.

„Zestawienie stanowisk”

Lista wszystkich stanowisk do których w tym miejscu przypisać należy numer kategorii z arkusza „Siatka płac” – kolumna B.
Do każdego stanowiska w arkuszu przypisane są
 • najniższe i najwyższe wynagrodzenia występujące w organizacji na tym stanowisku – kolumny F i G

 • minimalne i maksymalne wynagrodzenie w kategorii przypisanej do stanowiska – kolumny H i I

 • ilość pracowników na danym stanowisku – kolumna J procentowe i ilościowe rozłożenie pracowników w kategorii zaszeregowania – kolumny K –T na przykład dla stanowiska ”Spawacz” - widać, że 9 pracowników (kolumna O) ma wynagrodzenie powyżej maksimum kategorii. To oznacza, że prawdopodobnie przypisana do stanowiska „Spawacz” kategoria 2 (kolumna E) jest na niska i należy przypisać kategorię 3 lub 4.


„Siatka płac”

W tym arkuszu znajduje się tabela z widełkami płacowymi dla każdej kategorii zaszeregowania. W kolumnie C i F wpisuje się odpowiednio minimalne i maksymalne wartości dla poszczególnych kategorii.
Druga tabela w tej zakładce zawiera podział kategorii na 3 progresywne poziomy. Progresywne, to znaczy że każda część jest większa od poprzedniej.
W przyjętym progresywnym podziale widełek płacowych na 3 poziomy jest założenie, że miejsce pracownika w siatce (jego wynagrodzenie) zależy od poziomu umiejętności (kompetencji) a nabywanie umiejętności(kompetencji) nie następuje w sposób liniowy. Założeniem jest, że pracownik nabywa szybko umiejętności na początku pracy w organizacji (przejście na poziom 2) a na następnie przyrosty umiejętności maleją. Można przyjąć, że

poziom I jest dla „młodszych”

poziom II dla „doświadczonych”

poziom III dla „starszych”

Nie jest konieczne uwzględnianie powyższych określeń w nazwach stanowisk.

Jak korzystać z tego prostego narzędzia?
 • Zasilić zakładkę danymi zakładkę „Lista pracowników”

 • Wpisać wszystkie stanowiska w zakładce „Zestawienie stanowisk”

 • Wpisać wartości minimalne w maksymalne w „Siatce płac”

 • Przypisać kategorie zaszeregowania w zakładce „Zestawienie stanowisk” w oparciu o obecne wynagrodzenia i rynek zewnętrzny na podstawie raportów płacowych.


Paweł Szaradowski
Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".