Czy system premiowania w Państwa firmie jest sprawiedliwy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Raport płacowy Sedlak & Sedlak dla branży IT 2019
Newsletter

Zapisz się na newsletter portalu wynagrodzenia.pl

Benefity w oczach pracowników w 2020 roku

Sprawdź, ile zarabia:

Kierownik sprzedaży 6828 PLN
Nauczyciel plastyki 3251 PLN
Ratownik wodny 2615 PLN
Recepcjonista 2600 PLN
Asystent kupca 3495 PLN
Technik weterynarii 2488 PLN
Suwnicowy 3100 PLN
Rozbieracz 3134 PLN
Fototechnik 3707 PLN
Technik masażysta 2600 PLN
Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Profil kompetencyjny - posiadany przez pracownika lub wymagany na konkretnym stanowisku zestaw najistotniejszych kompetencji.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Brytyjskie Workplace Pension inspiracją dla PPK

13.01.2020 Monika Czepiel
Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) są wzorowane na rozwiązaniach przyjętych w innych krajach m.in. w Wielkiej Brytanii. Wydłużająca się długość życia, niski poziom emerytury państwowej, niska stopa zastąpienia, spadek skłonności to oszczędzania – to znajome problemy, które dotknęły również Brytyjczyków.
Wysokość emerytury państwowej tzw. New State Pension wynosi obecnie 168,60 GBP tygodniowo (ok. 3 609 PLN miesięcznie), w porównaniu do minimalnej tygodniówki wynoszącej 328,40 GBP (dla osób powyżej 25 roku życia i przy założeniu 40 godz. tygodniowego wymiaru czasu pracy). Nie jest to poziom szczególnie wysoki. Jak wynika z raportu OECD „Pensions at a Glance 2017” stopa zastąpienia netto w 2016 r. wynosiła w Wielkiej Brytanii zaledwie 29%. To jeden z najniższych wskaźników wśród wszystkich państw OECD. Dla porównania na podstawie tego samego raportu stopa zastąpienia w Polsce wynosiła 39%, ale prognozuje się jej duży spadek. W roku 2060 r. może ona wynosić ok. 24%. Nic więc dziwnego, że zarówno polski jak i brytyjski rząd zdecydował się wprowadzić zmiany do systemu emerytalnego. W Wielkiej Brytanii nie wprowadzono całkiem nowego programu, ale zmodyfikowano już istniejące pracownicze programy emerytalne (tzw. Workplace Pension). W celu zwiększenia oszczędności emerytalnych w 2012 r. wprowadzono obowiązek automatycznego zapisu pracowników do programu emerytalnego. Proces wdrożenia został rozłożony na kilka lat (rozpoczynając od największych pracodawców) i zakończył się w lutym 2018 r. 

Obowiązek automatycznego zapisu dotyczy pracowników, którzy spełnili następujące kryteria:
 • są w wieku od 22 do 65 lat,

 • zarabiają powyżej 10 000 GBP rocznie (ok. 49 400 PLN),

 • pracują na terytorium Wielkiej Brytanii.

Osoba, która nie spełnia w/w kryteriów może zostać przez pracodawcę zapisana do programu, ale musi złożyć stosowny wniosek.
Podobnie jak w przypadku PPK pracownik może zrezygnować z uczestnictwa w programie składając odpowiednią deklarację. Po upływie 3 lat jest ponownie zapisywany do programu, chyba, że złoży kolejną deklarację o rezygnacji.

Analogicznie jak w przypadku PPK składki do programu wpłaca zarówno pracodawca jak i pracownik. Różnica polega jednak na tym, że w Wielkiej Brytanii procentowa wysokość składek była stopniowo podnoszona, począwszy od 2% (po 1 % od pracownika i pracodawcy). Aktualny poziom minimalnych składek jest dużo wyższy i wynosi ok. 8%. Dla porównania w Polsce, minimalne składki pracodawcy i pracownika w PPK wynoszą 3,5%.

Minimalny poziom składek pracodawcy i pracownika

data

minimalna składka pracodawcy

minimalna

składka pracownika

całkowita minimalna składka

do 5 kwietnia 2018 r.

1%

1%

2%

od 6 kwietnia 2018 r.
do 5 kwietnia 2019 r.

2%

3%

5%

od 6 kwietnia 2019 r.

3%

5%

8%

 

Źródło: Department for Work and Pensions, Automatic Enrolment evaluation report 2018Z wypowiedzi ekspertów wynika, że podwyższenie składki do 8% powinno przyczynić się do zwiększenia stopy zastąpienia w przyszłości do poziomu ok. 40%. Aby jednak osiągnąć optymalny poziom stopy zastąpienia tj. 60%, składki powinny wzrosnąć nawet do 12%.

W Wielkiej Brytanii pracodawcy mają również możliwość opłacania składek za pracownika. Często też wnoszą wyższe składki niż wymagane dla nich minimum. Badania przeprowadzone po pierwszej podwyżce składek w kwietniu 2018 r., wykazały, że 21% mikro, 19% małych i 34% średnich pracodawców płaciło więcej niż minimalny ówcześnie wkład wynoszący 2% dla wszystkich swoich pracowników. Z badań wynika, że część pracodawców postrzega wyższe składki jako dodatkowy benefit dla pracownika.

Składki w Wielkiej Brytanii naliczane są od tzw. wynagrodzenia kwalifikowanego, które obejmuje również nadgodziny, premie, zasiłki chorobowe i macierzyńskie. Ustalony jest też dolny i górny roczny limit zarobków kwalifikowanych, od których odprowadzana jest składka. Obecnie wynosi on odpowiednio 6 136 GBP i 50 000 GBP.

Co jeszcze różni polski system od brytyjskiego? W Polsce zachętą finansową do oszczędzania są dopłaty od państwa. W Wielkiej Brytanii natomiast jest to ulga podatkowa.
Uczestnicy programu mogą uzyskać ulgę podatkową na dwa sposoby:
 • pracodawca pobiera składkę od wynagrodzenia przed opodatkowaniem, w ten sposób zostaje pomniejszona podstawa opodatkowania;

 • pracodawca pobiera składkę od wynagrodzenia po odjęciu podatku, który wynosi obecnie 20%. Pracodawca wpłaca więc 80% należnej składki a pozostałe 20% składki zwraca państwo.

Przykład: Załóżmy, że wynagrodzenie wynosi 1 000 GBP, składka 1% a podatek 20%. W pierwszym przypadku składka w kwocie 10 GBP w całości od razu jest przekazywana do programu emerytalnego. W drugim przypadku najpierw pobierany jest podatek od wynagrodzenia (20%) czyli 200 GBP, od pozostałej kwoty 800 GBP pracodawca pobiera składkę w kwocie 8 GBP, a dodatkowo z kwoty pobranego podatku do programu emerytalnego trafia 2 GBP.

Nieco inna jest również polityka inwestycyjna. Nie jest ona aż tak restrykcyjna jak w Polsce. Nie ma w zasadzie ograniczeń co do funduszy w które można inwestować (ani geograficznych, ani podmiotowych). Na rynku jest wiele instytucji finansowych, które oferują pracownicze programy emerytalne. Pracodawcy mogą również sami zakładać i prowadzić programy emerytalne dla swoich pracowników. Aby ułatwić pracodawcom wdrożenie mechanizmu automatycznego zapisu utworzony został NEST (National Employment Savings Trust). Jest to organizacja non-profit powołana przez rząd. To otwarty dla wszystkich pracodawców fundusz, który oferuje niskie koszty obsługi. Jest prosty i przyjazny w obsłudze. Oferuje głównie fundusze zdefiniowanej daty, które dopasowane są do wieku uczestnika.
NEST cieszy się dużym zaufaniem społecznym. Na koniec marca 2018 r. korzystało z niego 616 tys. pracodawców i 6,4 mln pracowników, co stanowi ok. 30% wszystkich osób, które oszczędzają na emeryturę w Wielkiej Brytanii.

Wypłata zgromadzonych oszczędności następuje po osiągnięciu określonego wieku. Jest on różnie ustalany przez różne programy emerytalne. Z reguły jest on pomiędzy 60 a 65 rokiem życia. Najniższy dopuszczalny wiek umożliwiający wypłatę świadczeń to 55 lat. Istnieje możliwość wcześniejszej wypłaty zgromadzonych środków w przypadku przejścia na emeryturę z powodu złego stanu zdrowia. Zasady wypłaty środków zależą od konkretnego programu emerytalnego. Jeśli zgromadzona kwota środków jest niewielka to zazwyczaj można ją wypłacić jednorazowo. 25% jest wypłacane bez obciążeń podatkowych, ale od reszty trzeba zapłacić podatek dochodowy.

W 2018 r. w pracowniczych programach emerytalnych uczestniczyło 87% uprawnionych pracowników. Liczba osób oszczędzających w tych programach zwiększyła się znacząco (o ok. 70%) po wprowadzeniu w 2012 r. obowiązku automatycznego zapisu.

Udział pracowników w pracowniczych programach emerytalnych w Wielkiej Brytanii w latach 2008-2018 (w mln)

Wykres

Źródło: Department for Work and PensionsWskaźnik rezygnacji z programu jest na niższym poziomie niż wstępnie zakładano. W latach 2013-2016 kształtował się na poziomie 8-17%.

Jak widać na wykresie 2 największy udział w pracowniczych programach emerytalnych mają duże firmy zatrudniające powyżej 250 osób. Po wprowadzeniu reformy zdecydowanie zwiększyła się liczba uczestników programu w mikro i małych przedsiębiorstwach.

Udział pracodawców wg wielkości zatrudnienia w pracowniczych programach emerytalnych w Wielkiej Brytanii w 2012 i 2018 roku

Wykres

Źródło: Department for Work and PensionsUdział pracowników w programach emerytalnych we wszystkich grupach wiekowych wyniósł w 2018 r. powyżej 80%. Po wprowadzeniu reformy największy wzrost uczestnictwa w programach nastąpił wśród najmłodszych pracowników (22-29 lat).

Udział pracowników wg wieku w pracowniczych programach emerytalnych w Wielkiej Brytanii w 2012 i 2018 roku

Wykres

Źródło: Department for Work and PensionsW Wielkiej Brytanii pracowniczy program emerytalny traktowany jest jako jeden z podstawowych benefitów. Duży nacisk kładzie się na budowanie świadomości emerytalnej wśród pracowników. Zarówno rząd jak i pracodawcy komunikują korzyści z uczestnictwa w programie takie jak:
 • uzupełnienie emerytury państwowej,

 • lepsza jakość życia na emeryturze,

 • dodatkowe pieniądze w formie składek od pracodawcy wraz z możliwością ich podwyższenia,

 • korzystanie z ulgi podatkowej,

 • szybsze gromadzenie oszczędności (dzięki składkom od pracodawcy i uldze podatkowej) niż w przypadku samodzielnego oszczędzania na emeryturę,

 • możliwość podejmowania decyzji gdzie zainwestować pieniądze albo pozostawienie zarządzania inwestycją ekspertom,

 • możliwość większych zysków z inwestycji w fundusze niż trzymanie pieniędzy w gotówce,

 • możliwość skorzystania z licznych narzędzi pozwalających obliczyć wysokość składki i wysokość przyszłych oszczędności,

 • automatyczna rejestracja pomaga w rozpoczęciu oszczędzania.


Z badania przeprowadzonego w czerwcu 2018 r. przez Department for Work and Pensions wynika, że większość osób pozytywnie ocenia automatyczny zapis do pracowniczego programu a 82% uważa, że jest to dla nich dobre rozwiązanie. 80% wie jakie są korzyści z udziału w programie. Badania wykazały też, że większość pracowników (83%) wie, gdzie się udać, jeśli chce się dowiedzieć więcej o pracowniczym programie emerytalnym. Wyniki badań potwierdzają skuteczność prowadzonej kampanii edukacyjno-informacyjnej. Zaangażowane są w nią urzędy takie jak Department of Work and PensionThe Pensions Regulator, instytucje finansowe, a także pracodawcy. Co ciekawe kampanie prowadzone są głównie w mediach społecznościowych (Facebook, Twitter).

Jak pokazuje przykład Wielkiej Brytanii mechanizm automatycznego zapisu z możliwością rezygnacji jest skutecznym narzędziem zwiększania udziału społeczeństwa w dodatkowym systemie emerytalnym.
Czy polskie PPK odniosą podobny sukces? Czas pokaże.


Bibliografia
1. Department for Work and Pensions, Automatic Enrolment evaluation report 2018, https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/764964/Automatic_Enrolment_Evaluation_Report_2018.pdf [dostęp: 07.11.2019]

2. https://www.gov.uk/government/statistics/workplace-pension-participation-and-saving-trends-2008-to-2018 [dostęp: 07.11.2019]

3. https://www.thepensionsregulator.gov.uk/en/document-library/research-and-analysis [dostęp: 07.11.2019]

4. https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/806513/workplace-pension-participation-and-saving-trends-2008-2018.pdf [dostęp: 07.11.2019]

5. https://www.nestpensions.org.uk/schemeweb/nest.html [dostęp: 07.11.2019]

6. https://www.gov.uk/workplace-pensions [dostęp: 07.11.2019]

7. https://www.politykainsight.pl/gospodarka/ryzykaitrendy/_resource/multimedium/20147445 [dostęp: 07.11.2019]

8. https://www.gov.uk/new-state-pension/what-youll-get [dostęp: 07.11.2019]

9. https://www.oecd-ilibrary.org/social-issues-migration-health/pensions-at-a-glance-2017_pension_glance-2017-en [dostęp: 07.11.2019]
Monika Czepiel

Polub wynagrodzenia.pl

Udostępnij

Sprawdź również: Kalkulator PPK Pracowniczych Planów Kapitałowych

Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".

Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Kontakt: [email protected]