Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Płaca zespołowa - wynagrodzenie grup pracowników wykonujących podobną pracę.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Benefity w sektorze publicznym na tle sektora prywatnego

21.04.2020 Monika Czepiel
Rynek świadczeń pozapłacowych w Polsce od kilku lat bardzo dynamicznie się rozwija. Chociaż wynagrodzenie nadal jest podstawowym czynnikiem decydującym o wyborze pracodawcy to oczekiwania pracowników wciąż rosną. Firmy konkurują ze sobą nie tylko wysokością pensji, ale również rozbudowanym pakietem świadczeń dodatkowych. Czy sektor publiczny ma szansę w tej walce o pracownika?
Podstawowym atutem pracy w „budżetówce” jest stabilność zatrudnienia. Warto zaznaczyć, że poza wynagrodzeniem zasadniczym pracownikom przysługują tzw. trzynastki, nagrody jubileuszowe, a także dodatki za wieloletnią pracę i funkcyjne. Dodatkowo w sektorze publicznym dosyć dobrze funkcjonuje pakiet świadczeń socjalnych finansowanych z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (ZFŚS). W odróżnieniu od sektora prywatnego, w sferze budżetowej utworzenie ZFŚS jest obowiązkowe. Zakres świadczeń finansowanych z ZFŚS reguluje ustawa. I tak zgodnie z przepisami mogą to być różne formy wypoczynku, działalność kulturalno-oświatowa, sportowo-rekreacyjna, opieka nad dziećmi w żłobkach lub przedszkolach, pomoc materialna rzeczowa lub finansowa, a także pomoc na cele mieszkaniowe.

Czy jednak świadczenia socjalne to wszystko co ma do zaoferowania sektor publiczny? Otóż okazuje się, że nie. Potwierdzają to wyniki badania Świadczenia dodatkowe w oczach pracowników w 2019 roku, przeprowadzonego przez Sedlak & Sedlak. Najczęściej otrzymywanym benefitem w „budżetówce”, podobnie jak w poprzednich latach, były wczasy pod gruszą. I to wciąż zasadnicza różnica pomiędzy sektorem publicznym a prywatnym, gdzie z kolei dominuje rozszerzony pakiet opieki medycznej. Warto jednak zauważyć, że na kolejnych miejscach znalazły się te same benefity czyli karnety na siłownie, szkolenia i kursy zawodowe oraz ubezpieczenie na życie. To duża zmiana w stosunku do 2018 roku, gdzie w analogicznym badaniu, w piątce najczęściej uzyskiwanych benefitów w „budżetówce”, poza wczasami pod gruszą znalazły się pożyczki na preferencyjnych warunkach i kasy zapomogowo-pożyczkowe. Oznacza to, że sektor publiczny stara się podążać za firmami prywatnymi i dąży do uatrakcyjnienia pakietu benefitów.

Świadczenia dodatkowe, z których najczęściej korzystali pracownicy sektora prywatnego i publicznego w 2019 roku

Schemat

Opracowanie na podstawie badania
Świadczenia dodatkowe w oczach pracowników w 2019 roku, Sedlak & SedlakW „budżetówce” większym zainteresowaniem niż w firmach prywatnych cieszą się świadczenia kulturalno-oświatowe. O ile jeszcze popularność biletów do kina jest na zbliżonym poziomie, o tyle już z biletów do teatru czy na wydarzenia kulturalne częściej korzystają pracownicy sektora publicznego.

Świadczenia kulturalno-oświatowe, z których korzystali pracownicy sektora prywatnego i publicznego w 2019 roku

Wykres

Opracowanie na podstawie badania
Świadczenia dodatkowe w oczach pracowników w 2019 roku, Sedlak & SedlakBadanie Sedlak & Sedlak pokazuje, że oferowane benefity w sektorze publicznym nie do końca odzwierciedlają potrzeby pracowników. Blisko połowa z nich na pierwszym miejscu stawia rozszerzony pakiet opieki medycznej. W 2019 roku to świadczenie otrzymywało 26% osób pracujących w sektorze publicznym. Warto jednak zaznaczyć, że to istotny progres w stosunku do 2018 roku, gdzie tylko 21% badanych osób z sektora publicznego otrzymywało podstawową wersję tego świadczenia. Grupowe abonamenty medyczne to nie tylko koszt, ale również inwestycja. Zapewnienie przez pracodawcę prywatnej opieki medycznej pozwala skrócić czas nieobecności w pracy, a także zwiększa motywację i efektywność pracowników.
Warto podkreślić, że oczekiwania pracowników sektora publicznego w zakresie benefitów nie różnią się od oczekiwań pracowników sektora prywatnego.

Najbardziej oczekiwane przez pracowników sektora publicznego świadczenia dodatkowe w 2019 roku

Wykres

Opracowanie na podstawie badania
Świadczenia dodatkowe w oczach pracowników w 2019 roku, Sedlak & SedlakPomimo tego, że zarobki w „budżetówce” są niższe niż w firmach prywatnych, pracownicy są skłonni przeznaczyć dodatkowe kwoty na benefity, które uważają za atrakcyjne. Ponad 30% pracowników zarówno sektora publicznego jak i prywatnego deklaruje na ten cel od 51 PLN do 100 PLN, a blisko 30% nawet wyższe kwoty. Może to być dla pracodawców argumentem do zwiększenia i uatrakcyjnienia pakietu świadczeń.

Jakie kwoty pracownicy sektora publicznego i prywatnego mogą przeznaczyć na atrakcyjne benefity w 2019 roku

Wykres

Opracowanie na podstawie badania
Świadczenia dodatkowe w oczach pracowników w 2019 roku, Sedlak & SedlakJakie benefity oferować i jak je finansować?
Potrzeby pracowników w zakresie benefitów zależą od wielu czynników – wieku, płci, szczebla zatrudnienia, trybu życia. Dlatego warto oferować zatrudnionym wybór. Z badania Sedlak & Sedlak wynika, że 55% badanych pracowników sektora publicznego nie ma możliwości samodzielnego wyboru benefitów. Rozwiązaniem tego problemu, może być system kafeteryjny. Pozwala on pracownikom wybierać to, co jest dla nich najbardziej atrakcyjne. Dzięki temu rośnie szansa na zadowolenie i satysfakcję pracowników. System kafeteryjny oferuje szeroki wachlarz gotowych benefitów z różnych dziedzin. Może to być np. dofinansowanie wypoczynku, pakiet ubezpieczeń, opieka medyczna, dofinansowanie kształcenia, karnety na siłownie i zajęcia sportowe, a także bilety do kina czy teatru. Każda firma może stworzyć własną listę świadczeń w zależności od budżetu jakim dysponuje. Systemy kafeteryjne to zwykle platformy internetowe, gdzie każdy pracownik ma swoje indywidualne konto. Platformy te można wykorzystać do obsługi ZFŚS. Dzięki temu pracodawca ma pewność, że środki pochodzące z funduszu są wydatkowane w efektywny sposób.


Bibliografia
1. Świadczenia dodatkowe w oczach pracowników 2019, Sedlak & Sedlak
2. https://www.mybenefit.pl/blog/benefity/co-to-jest-system-kafeteryjny-poznaj-mybenefit/ [dostęp: 29.11.2019]
3. Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych
4. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych
Monika Czepiel
Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".