Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Sprawdź, ile zarabia:

Redaktor naczelny 5770 PLN
Administrator IT 8560 PLN
Financial Controller 9260 PLN
Tokarz w drewnie 3950 PLN
Spedytor lotniczy 5150 PLN
Front-end developer 12000 PLN
Dociepleniowiec 4290 PLN
Wagowy 3690 PLN
Aktuariusz 5890 PLN
Monter fasad 4430 PLN
Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Płaca godziwa - poziom płacy, który jest wystarczający na utrzymanie i dostatnie życie pracownika i jego rodziny.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Wynagrodzenia kobiet i mężczyzn w 2013 roku

03.03.2014 Patrycja Tryka
Artykuł prezentuje wyniki XI Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń w którym uczestniczyło 122 499 respondentów. W tekście przedstawiono wyniki badania wynagrodzeń kobiet i mężczyzn w 2013 roku. Mediana płac kobiet wyniosła 3 600 PLN, zaś mężczyzn 4 500 PLN. W artykule zaprezentowano dane o wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn o różnym wykształceniu. Ponadto zamieszczono informacje o płacach kobiet i mężczyzn w wybranych miastach, działach oraz na różnych szczeblach zatrudnienia. Uwzględniono także wynagrodzenia w firmach z kapitałem polskim lub obcym. Artykuł zawiera 3 tabele oraz 3 wykresy.
Po raz jedenasty przedstawiamy Państwu podsumowanie Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń (OBW). W 2013 roku uczestniczyło w nim 122 499 respondentów co sprawia, że jest to największe pozarządowe badanie płac w Polsce. OBW jest jedynym badaniem, które zawiera dane z ponad 25 000 firm i dostarcza informacje o płacach na ponad 600 stanowiskach. Przedstawienie Państwu tak obszernych danych o wynagrodzeniach było możliwe dzięki współpracy z czołowymi portalami internetowymi: interia.pl, gazetapraca.pl i wp.pl.

Jak co roku przypominamy, że w naszym badaniu dominują osoby młode (61% ma nie więcej niż 35 lat), z wykształceniem wyższym (72,2%), pracujące w miastach powyżej 200 000 mieszkańców (65,2%). Dodatkowo nasi respondenci zajmują co najmniej specjalistyczne stanowiska (73,4%) co sprawia, że ich wynagrodzenia są wyższe niż większości Polaków.

Przypominamy również, że prezentując stawki płac posługujemy się głównie medianą, gdyż miara ta lepiej niż średnia charakteryzuje badaną populację. Z badań GUS wynika bowiem, iż 2/3 Polaków zarabia poniżej średniej, co może być przyczyną błędów interpretacyjnych. Natomiast mediana jest wartością dzielącą badaną populację na pół.

Ze względów metodologicznych w obliczeniach końcowych uwzględniliśmy dane 108 184 osób.

Wszystkie przedstawione stawki stanowią wynagrodzenie całkowite brutto wyrażone w PLN, o ile w tekście nie przedstawiono inaczej.

Różnice w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn w 2013 roku


Przeciętne miesięczne wynagrodzenie mężczyzn w 2013 roku ukształtowało się na poziomie 4 500 PLN. Kobiety zarabiały o 900 PLN mniej. Co czwarta z nich, otrzymywała wynagrodzenie niższe od 2 500 PLN. Wynagrodzenia 25% mężczyzn wynosiły powyżej 7 500 PLN.

Wynagrodzenia całkowite brutto kobiet i mężczyzn (w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2013 rokuNa wykresie 2. zaprezentowano dane dotyczące wynagrodzeń kobiet i mężczyzn w wybranych miastach Polski. Zarówno kobiety jak i mężczyźni, najwyższe wynagrodzenia otrzymywali w stolicy. W Warszawie kobiety zarabiały o 26% mniej niż mężczyźni. Najniższe płace zaobserwowano w Lublinie. Tam mężczyźni otrzymywali płace w wysokości 3 700 PLN, zaś kobiety na poziomie 3 100 PLN.

Różnice między wynagrodzeniami całkowitymi brutto kobiet i mężczyzn
w wybranych miastach (w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2013 rokuW tabeli 1. przedstawiono dane dotyczące wynagrodzeń kobiet i mężczyzn o różnym wykształceniu. Najwyższą różnicę w wynagrodzeniach zaobserwowano w grupie osób z wykształceniem wyższym magisterskim. Kobiety zarabiały o 1 716 PLN mniej niż mężczyźni. Procentowo różnica ta ukształtowała się na poziomie 30%. Więcej informacji o wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn o różnym wykształceniu znajdą Państwo w aplikacji Moja Płaca.

Przeciętne wynagrodzenie całkowite brutto kobiet i mężczyzn
o różnym wykształceniu (w PLN)

wykształcenie

mediana

kobiety                  mężczyźni

różnica*

podstawowe i gimnazjalne

2 000

2 500

20%

średnie

2 600

3 200

19%

niepełne wyższe

3 500

4 425

21%

wyższe zawodowe

3 200

4 300

26%

wyższe magisterskie

4 100

5 816

30%

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2013 roku

*procentowa różnica w wynagrodzeniach kobiet względem wynagrodzeń mężczyznW tabela 2. zaprezentowano dane dotyczące wynagrodzeń kobiet i mężczyzn w wybranych działach. Zarówno kobiety jak i mężczyźni otrzymywali najwyższe wynagrodzenia w dziale marketingu oraz dziale HR i personalnym. Jednak kobiety zarabiały znacznie mniej od mężczyzn. W dziale HR/personalnym otrzymywały pensję niższą o 1 200 PLN. Warto zwrócić uwagę, że w dziale administracyjnym oraz w dziale finansowym, księgowości i audycie pracowało zdecydowanie więcej kobiet. Odwrotna sytuacja miała miejsce w dziale produkcyjnym.

Wynagrodzenia całkowite brutto kobiet i mężczyzn pracujących
w wybranych działach (w PLN)

dział

płeć*

próba

25% zarabiało

poniżej

mediana

25% zarabiało

powyżej

produkcyjny

 

M

6229

2 650

3 780

5 990

 

K

1457

2 100

3 100

5 000

administracyjny, biuro zarządu

 

M

3918

3 000

4 313

7 150

 

K

7278

2 300

3 002

4 300

obsługa klienta

 

M

1906

2 500

3 600

5 650

 

K

3180

2 185

3 000

4 500

finanse, księgowość, audyt

 

M

2807

3 800

5 600

10 000

 

K

6780

3 000

4 100

6 300

marketing

 

M

1182

3 800

5 700

10 200

 

K

1924

3 468

5 000

8 000

HR/personalny

 

M

474

4 000

6 000

9 750

 

K

2805

3 400

4 800

7 500

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2013 roku

*M- mężczyzna, K- kobietaNajwiększe różnice między wynagrodzeniami kobiet i mężczyzn zaobserwowano na szczeblu dyrektora/zarządu. Kobiety zarabiały przeciętnie o 3 200 PLN mniej. Połowa mężczyzn zatrudnionych na stanowisku kierownika zarabiała od 4 400 PLN do 10 000 PLN. Kobiety otrzymywały pensję na poziomie 5 800 PLN. Szczegółowe informacje o wynagrodzeniach zamieszczone są w aplikacji Moja Płaca.

Mediana wynagrodzenia całkowitego brutto kobiet i mężczyzn
na różnych szczeblach zatrudnienia (w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2013 rokuW tabeli 3. przedstawiono przeciętne wynagrodzenia na różnych szczeblach zatrudnienia w firmach z kapitałem polskim lub obcym. W firmach rodzimych kobiety otrzymywały zdecydowanie niższe wynagrodzenie (w przypadku szczebla dyrektora/zarządu ponad dwukrotnie). Podobną sytuację zauważono w przypadku wynagrodzeń mężczyzn. Zarówno w firmach zagranicznych jak i polskich, kobiety zarabiały mniej od mężczyzn.

Mediana wynagrodzenia całkowitego brutto kobiet i mężczyzn na różnych szczeblach zatrudnienia w firmach polskich i zagranicznych (w PLN)

płeć

szczebel zatrudnienia

rodzaj kapitału firmy*

mediana

mężczyzna    

pracownik szeregowy

zagraniczny

3 100

polski

2 600

specjalista

zagraniczny

5 900

polski

4 000

kierownik

zagraniczny

8 793

polski

5 500

dyrektor/zarząd

zagraniczny

20 000

polski

10 700

kobieta

pracownik szeregowy

zagraniczny

3 000

polski

2 345

specjalista

zagraniczny

5 000

polski

3 400

kierownik

zagraniczny

7 800

polski

5 000

dyrektor/zarząd

zagraniczny

16 300

polski

8 000

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2013 roku

*udział powyżej 50%Wyjaśnienie terminów użytych w artykule:

wynagrodzenie całkowite – miesięczne wynagrodzenie brutto przysługujące pracownikowi z uwzględnieniem wszystkich ruchomych dodatków pieniężnych, takich jak: premie, nagrody i inne.

mediana – wartość dzieląca wszystkie dane na pół. Poniżej i powyżej mediany znajduje się dokładnie po 50% danych. Innymi słowy, jeżeli mediana wynosi 2 000 PLN, to znaczy, że wynagrodzenie połowy osób jest niższe, a drugiej połowy wyższe od 2 000 PLN. Mediana jest miarą statystyczną, która lepiej niż średnia, oddaje tendencję centralną wyników, ponieważ średnia może być zaburzona przez wyniki skrajne.

górny kwartyl – wartość, powyżej której mieści się 25% danych. Innymi słowy, jeżeli górny kwartyl wynosi 4 500 PLN, to 75% osób zatrudnionych na danym stanowisku zarabia poniżej, a 25% powyżej 4 500 PLN

dolny kwartyl – wartość, poniżej której mieści się 25% danych. Innymi słowy, jeżeli dolny kwartyl wynosi 2 000 PLN, to 25% osób zatrudnionych na danym stanowisku zarabia poniżej, a 75% powyżej 2 000 PLN.

Patrycja Tryka
Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".