Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Sprawdź, ile zarabia:

Opiekun finansowy 5620 PLN
Energetyk 7760 PLN
Mechanik motocyklowy 3920 PLN
Tester manualny 9640 PLN
Lekarz dentysta 5150 PLN
Specjalista ds. sem 5150 PLN
Introligator 3410 PLN
Strażnik leśny 7300 PLN
Operator techniczny 4020 PLN
Sales Executive 10400 PLN
Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Perki - dodatki do podstawowego uposażenia (pensji).

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Wynagrodzenia w bankowości w 2013 roku w Polsce

01.12.2014
Jak wynika z raportu „Wynagrodzenia w bankowości w 2013 roku”, najwięcej w 2013 roku zarabiali pracujący jako analitycy biznesowi. Wynagrodzenie co drugiego zatrudnionego na tym stanowisku przekraczało 6 600 PLN na miesiąc, a co czwartego 9 830 PLN. Mediana miesięcznego wynagrodzenia całkowitego brutto analityka bankowego i analityka finansowego wynosiła odpowiednio 5 000 PLN i 6 000 PLN. Co czwarty analityk ds. IT zarabiał więcej niż 9 200 PLN, natomiast zarobki jednej czwartej analityków baz danych przekraczały 11 340 PLN.
Niniejszy artykuł powstał na podstawie raportu „Wynagrodzenia w bankowości w 2013 roku”.
Raport bankowy zawiera dane o wynagrodzeniach 6 450 osób, które w 2013 roku pracowały w sektorze bankowym. Analizie poddano 61 stanowisk na czterech szczeblach zatrudnienia. Największy odsetek (56%) stanowili specjaliści (3 601 respondentów), a 17% (1 087 respondentów) kierownicy. Najwyższy szczebel zatrudnienia – dyrektorów i członków zarządów – reprezentowała grupa 501 osób, czyli 8% badanej grupy. W raporcie zostały uwzględnione również wynagrodzenia 1 261 pracowników szeregowych (20% grupy).

W raporcie, o ile nie zaznaczono inaczej, wszystkie przedstawione kwoty to wynagrodzenie całkowite.

Mazowsze - centrum bankowości


Co drugi zatrudniony w bankowości w województwie mazowieckim zarabiał więcej niż 7 000 PLN miesięcznie. W województwie dolnośląskim mediana miesięcznego wynagrodzenia całkowitego brutto bankowców była aż o 1 720 PLN niższa. Co drugi zatrudniony w województwie zachodniopomorskim zarabiał mniej niż 4 350 PLN miesięcznie, czyli dokładnie tyle co, co czwarty bankowiec na Mazowszu. Regionem charakteryzującym się najniższymi zarobkami w tym sektorze było Podkarpacie. Połowa pracowników sektora bankowego zarabiała tam nie więcej niż 3 500 PLN na miesiąc.

Więcej informacji na temat wynagrodzeń w bankowości znajduje się w raporcie „Wynagrodzenia w bankowości w 2013 roku”.

Wynagrodzenie całkowite brutto w bankowości w 2013 roku w Polsce
w poszczególnych województwach (PLN)

województwo

próba

I kwartyl

mediana

III kwartyl

mazowieckie

2 066

4 350

7 000

11 250

dolnośląskie

734

3 500

5 280

8 300

pomorskie

400

3 208

5 200

7 900

lubuskie

73

3 400

5 200

10 200

małopolskie

597

3 500

5 050

8 500

wielkopolskie

357

3 300

4 750

8 000

śląskie

652

3 200

4 730

7 500

opolskie

62

3 000

4 525

7 300

łódzkie

342

3 100

4 512

7 000

podlaskie

69

3 000

4 400

5 700

zachodniopomorskie

130

3 000

4 350

8 000

lubelskie

196

2 773

4 100

6 000

warmińsko-mazurskie

120

2 875

4 100

6 250

kujawsko-pomorskie

165

2 900

4 000

6 000

świętokrzyskie

41

2 800

4 000

6 850

podkarpackie

121

2 700

3 500

4 500

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2013 rokuW 2013 roku w bankowości w Polsce, najwyższe zarobki osiągali pracownicy z Warszawy. Co drugi zarabiał miesięcznie więcej niż 7 100 PLN. Wynagrodzenia w Gdańsku, Wrocławiu, Krakowie i Katowicach były niższe przeciętnie o około 22%. W Łodzi i Poznaniu mediana miesięcznego wynagrodzenia całkowitego brutto w tej branży wynosiła 5 000 PLN.

Wynagrodzenia całkowite brutto w bankowości w 2013 roku w Polsce
w wybranych miastach wojewódzkich (PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2013 rokuWynagrodzenia na różnych szczeblach zatrudnienia


Mediana wynagrodzenia całkowitego brutto mężczyzn na stanowiskach specjalistycznych wynosiła 6 000 PLN na miesiąc. Co druga kobieta-specjalistka zarabiała więcej niż 4 599 PLN, czyli o 23,4% mniej, niż mężczyźni na tym samym szczeblu.

Pensja co drugiej kobiety zatrudnionej jako pracownik szeregowy przekraczała miesięcznie 3 000 PLN, podczas gdy co drugiego mężczyzny – 3 500 PLN.

Wynagrodzenia całkowite brutto kobiet i mężczyzn
na różnych szczeblach zatrudnienia w bankowości
w 2013 roku w Polsce (PLN)

płeć

szczebel zatrudnienia

próba

I kwartyl

mediana

III kwartyl

mężczyzna

pracownik szeregowy

422

2 500

3 500

4 550

specjalista

1 707

4 200

6 000

9 420

kierownik

549

6 200

9 000

14 100

dyrektor/zarząd

299

11 000

17 000

30 000

kobieta

pracownik szeregowy

839

2 300

3 000

3 890

specjalista

1 894

3 360

4 599

6 800

kierownik

538

4 960

7 000

10 300

dyrektor/zarząd

202

8 500

15 000

22 500

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2013 rokuWynagrodzenia analityków w bankowości


Jak wynika z raportu „Wynagrodzenia w bankowości w 2013 roku”, najwięcej w 2013 roku zarabiali pracujący jako analitycy biznesowi. Wynagrodzenie co drugiego zatrudnionego na tym stanowisku przekraczało 6 600 PLN na miesiąc, a co czwartego 9 830 PLN. Mediana miesięcznego wynagrodzenia całkowitego brutto analityka bankowego i analityka finansowego wynosiła odpowiednio 5 000 PLN i 6 000 PLN. Co czwarty analityk ds. IT zarabiał więcej niż 9 200 PLN, natomiast zarobki jednej czwartej analityków baz danych przekraczały 11 340 PLN.

Wynagrodzenia całkowite brutto analityków w bankowości w 2013 roku
w Polsce (w PLN)

stanowisko

próba

I kwartyl

mediana

III kwartyl

analityk biznesowy

79

4 600

6 600

9 830

analityk ds. IT

38

5 000

6 150

9 200

analityk finansowy

123

4 200

6 000

8 500

analityk baz danych

36

4 150

5 865

11 340

analityk bankowy

198

3 900

5 000

7 500

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2013 rokuDominik Dębowski
Sedlak & Sedlak


Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".