Sondy
11.05.2021 - 03.12.2022

Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?