Słownik

Wynagrodzenie całkowite

Łączna wartość wynagrodzenia podstawowego i dodatków otrzymywanych przez pracownika.
Zobacz więcej haseł