Słownik

System premiowy EVA

System wynagradzania kadry kierowniczej wykorzystujący metodę wyceny EVA. W przypadku tego systemu o wysokości premii menedżerów decyduje wskaźnik ekonomicznej wartości dodanej.

Patrz też: EVA
Zobacz więcej haseł