Słownik

Świadczenie rehabilitacyjne

Warunkowe świadczenie wypłacane pracownikowi po zakończeniu pobierania zasiłku chorobowego. Przysługuje osobie, która po okresie pobierania tego świadczenia nadal niezdolna jest do pracy.

Patrz też: Świadczenie pieniężne z ubezpieczenia społecznego
Zobacz więcej haseł