Słownik

Skale progresji

Struktury płacowe składające się z szeregu punktów, na poziomie których ustalone mogą być płace indywidualnych pracowników. W systemach opartych na skalach progresji dla każdego stanowiska lub kategorii zostaje ustalony minimalny oraz maksymalny poziom płac oraz szereg punktów pośrednich. Płaca pracownika ustalana jest na poziomie jednego z tych punktów, a następnie co roku, przy kolejnej rewizji płac, przesuwa się do następnego punktu. W wyjątkowych sytuacjach, kiedy uznaje się, że pracownik pracował poniżej przyjętych standardów, jego płaca zostaje zamrożona na dotychczasowym poziomie przez rok lub kilka lat. W przypadku, gdy pracownik pracował wyjątkowo dobrze, może otrzymać podwyżkę i przesunąć się o dwa poziomy jednego roku.

Patrz też: Struktura płac, Strategia wynagrodzeń, Struktura stopniowa
Zobacz więcej haseł