Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Sprawdź, ile zarabia:

Geodeta 4030 PLN
Webmaster 4820 PLN
Nauczyciel psycholog 4820 PLN
Ratownik medyczny 3910 PLN
Tapicer 3910 PLN
Developer PHP 6630 PLN
Specjalista ds. sem 5150 PLN
Zbrojarz 3860 PLN
Dyrektor techniczny 14910 PLN
Technik handlowiec 5140 PLN
Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Partycypacja - jest to współuczestniczenie pracowników w podejmowaniu istotnych dla organizacji decyzji.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Słownik

Skale progresji

Struktury płacowe składające się z szeregu punktów, na poziomie których ustalone mogą być płace indywidualnych pracowników. W systemach opartych na skalach progresji dla każdego stanowiska lub kategorii zostaje ustalony minimalny oraz maksymalny poziom płac oraz szereg punktów pośrednich. Płaca pracownika ustalana jest na poziomie jednego z tych punktów, a następnie co roku, przy kolejnej rewizji płac, przesuwa się do następnego punktu. W wyjątkowych sytuacjach, kiedy uznaje się, że pracownik pracował poniżej przyjętych standardów, jego płaca zostaje zamrożona na dotychczasowym poziomie przez rok lub kilka lat. W przypadku, gdy pracownik pracował wyjątkowo dobrze, może otrzymać podwyżkę i przesunąć się o dwa poziomy jednego roku.

Patrz też: Struktura płac, Strategia wynagrodzeń, Struktura stopniowa
Zobacz więcej haseł