Słownik

Schemat genewski

To kryteria oceny stopnia trudności pracy obejmujące następujące elementy:
• wymagania umysłowe,
• wymagania fizyczne,
• odpowiedzialność,
• warunki środowiska pracy.
Zobacz więcej haseł