Słownik

Rangowanie

To metoda wartościowania pracy, polegająca na szeregowaniu stanowisk pracy według stopnia ich złożoności i trudności wykonywanych na nich zadań. Opiera się na porównywaniu wszystkich stanowisk według ustalonej kolejności i określonych kryteriów. Jest to najprostsza, ale i najbardziej subiektywna technika wartościowania pracy. Trudność w ocenie polega na konieczności wyboru jaka będzie kolejność porównywanych stanowisk. Rangowanie często dokonywane jest za pomocą porównywania parami. W tym przypadku osoba oceniająca ("sędzia") wskazuje, która z dwóch porównywanych prac jest trudniejsza i należy ją wyżej ocenić.

Patrz też: Metody wartościowania pracy
Zobacz więcej haseł