Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Gratyfikacja - składnik dodatkowy wynagrodzenia, rozumiany jako świadczenie okolicznościowe.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Słownik

Pracowniczy plan udziału zysków

Jest to plan, w którym pracodawca dzieli się z pracownikami zyskami wypracowanymi przez firmę. Wysokość składki emerytalnej, zależy od zysku firmy, a więc w roku, w którym pracodawca nie osiąga zysku, składka może nie zostać odprowadzona. System ten motywuje do pracy na rzecz zysku w firmie, ale wprowadza duży stopień niepewności dla uczestników. Pracownik nigdy nie wie, jakie składki emerytalne zostaną za niego odprowadzone w najbliższych latach. Wysokość składki jest arbitralnie ustalana przez pracodawcę, co także może stanowić przedmiot konfliktu.
Zobacz więcej haseł