Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Sprawdź, ile zarabia:

Sekretarka 3310 PLN
Kasjer lotniczy 4490 PLN
Dyrektor handlowy 15290 PLN
Pracownik bistro 2900 PLN
Tokarz w drewnie 3950 PLN
Płytkarz 4100 PLN
Doradca klienta VIP 6730 PLN
Ustawiacz maszyn CNC 4530 PLN
Tax Analyst 6340 PLN
Doradca kredytowy 4570 PLN
Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Siatka płac - lista wynagrodzeń, pokazująca różne poziomy płac na różnych stanowiskach w obrębie jednej firmy.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Słownik

Plan przyznawania akcji o ograniczonej zbywalności

W ramach tego rodzaju planu pracownik otrzymuje akcje, z których wynika prawo do głosowania na zgromadzeniu akcjonariuszy i otrzymywania dywidendy. Pracownik nie ma jednak upoważnienia do zbycia czy innego dysponowania akcjami przed upływem określonego okresu. Wdrożenie planu powoduje wzrost zaangażowania pracownika w sprawy spółki. Posiadacz akcji nie czeka jednak, tak jak w innych przypadkach, na dogodny moment do ich zbycia. W rezultacie następuje poprawa wyników finansowych przedsiębiorstwa.
Zobacz więcej haseł