Słownik

Jointly Trusteed Single Employer Plan

Jeden z typów pracowniczych planów emerytalnych, stosowanych w USA. Plan ten obejmuje osoby zatrudnione przez jednego pracodawcę, a nadzorowany jest przez radę składającą się z reprezentantów pracowników i pracodawcy, w takiej samej liczbie.

Patrz też: Plan emerytalny
Zobacz więcej haseł