Krakowska Szkoła Wynagrodzeń Stefa premium Raport płacowy Sedlak & Sedlak 2019

Czy oszczędzasz na emeryturę?

Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Raport płacowy Sedlak & Sedlak dla branży IT 2019
Newsletter

Zapisz się na newsletter portalu wynagrodzenia.pl

Świadczenia dodatkowe w oczach pracowników w 2019 roku Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

wynagrodzenia - sierpień 2019

sektor przedsiębiorstw - 5 124 PLN
- 1.1% (m/m)    6% (r/r)

płaca minimalna - 2019 2 250 PLN

PKB - I kw. (r/r) 104.6%

inflacja - sierpień 2019 (r/r) 2.9%

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Siatka płac - lista wynagrodzeń, pokazująca różne poziomy płac na różnych stanowiskach w obrębie jednej firmy.

pozwala na porównanie 41 wskaźników w następujących obszarach

Słownik

Grupowanie stanowisk

Prosta, nieanalityczna metoda wartościowania stanowisk, proces łączenia w grupy stanowisk pracy zgodnie z opracowanym logicznym układem. Podstawy grupowania to:
• grupowanie według funkcji - łączenie stanowisk pracy wymagających tych samych lub podobnych czynności. Kryterium to umożliwia obsadzenie każdego działu ekspertami z danej dziedziny, mającymi podobne kwalifikacje. Ułatwia koordynację czynności w każdym dziale, nadzór oraz pozwala uzyskać ekonomię skali w realizacji danej funkcji. Słabymi stronami grupowania według funkcji może być wolniejszy i zbiurokratyzowany proces decyzyjny, trudny do zaobserwowania wynik i rozliczenie za niego pracowników;
• grupowanie według przedmiotu - przyporządkowanie czynności wokół wyrobów lub grup wyrobów. Zaletami takiego podejścia jest łatwość integracji i koordynacji całej działalności związanej z grupą wyrobów, większa szybkość i skuteczność podejmowania decyzji oraz możliwość względnie taniej i obiektywnej oceny wyników w zakresie pojedynczego produktu. Może spowodować jednak nadmierną koncentrację menedżerów na swoim wyrobie oraz wzrost kosztów administracyjnych, ponieważ każdy wydział musi mieć własnych specjalistów do takich spraw, jak badanie marketingu czy analizy finansowej;
• grupowanie według klienta - działanie z myślą o określonych klientach lub ich grupach. Pozwala organizacji wykorzystać wykwalifikowanych specjalistów (na przykład dla klientów indywidualnych i instytucjonalnych). Wadą metody jest trudność w zachowaniu jednolitej polityki firmy oraz wymóg utrzymania licznego personelu administracyjnego;
• grupowanie według lokalizacji (wg kryterium terytorialnego) – grupowanie na podstawie określonych miejsc lub obszarów geograficznych. Pozwala reagować na wymagania szczególnego klienta i środowiskowe cechy różnych regionów. Wadą takiego podejścia jest potrzeba utrzymania licznego personelu administracyjnego;
• grupowanie według wiedzy i umiejętności (w ten sposób tworzy się na przykład działy badań i rozwoju lub wydziały i katedry na uczelniach wyższych);
• grupowanie według czasu pracy (dotyczy między innymi pracy trzyzmianowej).
Zobacz więcej haseł