Czy system premiowania w Państwa firmie jest sprawiedliwy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Sprawdź, ile zarabia:

Inżynier elektronik 4324 PLN
Dyrektor kontrolingu 15936 PLN
Fryzjer damski 2390 PLN
Wiceprezes zarządu 13767 PLN
Realizator dźwięku 3908 PLN
Prawnik 4554 PLN
Bukieciarz 2198 PLN
Product Owner 10000 PLN
Technolog spawalnik 5200 PLN
Ortoptystka 2176 PLN
Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Partycypacja - jest to współuczestniczenie pracowników w podejmowaniu istotnych dla organizacji decyzji.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Strona główna > PPK - najczęstsze pytania

Czy można zawiesić opłacanie składek?

Ustawa przewiduje możliwość zawieszenia wpłat podstawowych i dodatkowych zarówno pracodawcy jak i pracownika, w trzech przypadkach:
  1. W okresie przestoju ekonomicznego (o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 11 października 2013 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy) - jest to okres niewykonywania pracy przez pracownika z przyczyn niedotyczących pracownika pozostającego w gotowości do pracy oraz w okresie obniżonego przez pracodawcę wymiaru czasu pracy pracownika, z przyczyn niedotyczących pracownika (o którym mowa w art. 2 pkt 2 tej ustawy),
  2. W przypadku zaistnienia przesłanek niewypłacalności pracodawcy (o których mowa w ustawie z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy),
  3. W okresie przejściowego zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej lub ograniczenia jej prowadzenia na skutek powodzi i braku środków na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników (o których mowa w art. 23 ustawy z dnia 16 września 2011 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi).
Zobacz więcej pytań i odpowiedzi z dotyczących PPK