Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Sprawdź, ile zarabia:

Asystent prezesa 4450 PLN
Kasjer bankowy 3320 PLN
Sprzątaczka domowa 2690 PLN
Dyrektor oddziału 12740 PLN
Financial Controller 5620 PLN
Toromistrz 5140 PLN
Animator kultury 3050 PLN
Operator kamery 4370 PLN
Elektroradiolog 3420 PLN
Legislator 8390 PLN
Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Mediana - wartość dzieląca wszystkie dane na pół. Poniżej i powyżej mediany znajduje się dokładnie po 50% danych.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Klasycy wynagrodzeń

Milton Friedman

Żył w latach 1912-2006, wybitny ekonomista i twórca monetaryzmu. Był gorącym zwolennikiem wolnego rynku i małego udziału państwa w gospodarce wolnorynkowej, w celu zapewnienia wolności i politycznej stabilności. Zajmował się przyczynami zróżnicowania poziomu wynagrodzeń w różnych zawodach. Zwracał uwagę, że analizując rynek pracy i ogólny poziom wynagrodzeń zakłada się pewne uproszczenie. Traktuje się mianowicie rynek pracy jako homogeniczny i pomija zróżnicowanie poziomu płac w zależności od rodzaju pracy, czyli zawodu wykonywanego przez pracownika.

Friedman przeprowadził szczegółową analizę struktury podaży pracy, starając się ustalić, co determinuje różnorodność wynagrodzeń w poszczególnych zawodach. Wskazywał na trzy główne grupy czynników:

• pozapłacowe czynniki determinujące atrakcyjność zawodu,
• czynniki, które tworzą niezależne segmenty pracowników,
• czynniki wywołujące opóźnienia w dostosowywaniu się wynagrodzeń.

Był przeciwnikiem licencjonowania pewnych zawodów i sztucznego zawyżania wynagrodzeń w tych branżach. Krytykował ograniczenia i restrykcje, które pojawiły się w wielu zawodach dla osób chcących je praktykować. Przyrównywał to zjawisko do problemu taryf i ograniczeń celnych krępujących handel międzynarodowy i postulował jego ograniczanie, podobnie jak znoszenie barier handlu światowego. Uważał, że sztywność wynagrodzeń prowadzi do utrzymującego się bezrobocia. Analizował, podobnie jak Phelps, związki pomiędzy inflacją, zatrudnieniem i poziomem płac. Uważał, że nawet jeśli wysoka inflacja prowadzi do wzrostu zatrudnienia, to za wzrostem cen nie idzie wzrost płac. Friedman opowiadał się za znoszeniem nadmiaru regulacji i ingerencji państwa w poziom wynagrodzeń. Jego zdaniem o wysokości wynagrodzeń powinien decydować mechanizm rynkowy - równowaga między podażą a popytem na pracę.

W 1976 roku otrzymał Nagrodę Nobla za dokonania w zakresie analizy konsumpcji, historii i teorii monetarnej oraz za pokazanie złożoności polityki stabilizacji. Był członkiem zespołu doradców ekonomicznych prezydenta Nixona i Reagana, a w 1988 roku został uhonorowany Prezydenckim Medalem Wolności oraz Narodowym Medalem Naukowym. Do jego najważniejszych książek należą: “Essays in Positive Economics” (1953), “A Theory of the Consumption Function” (1957), “Kapitalizm i wolność” (1962, wydanie polskie 1984), “A Monetary History of the United States 1867-1960” (współautor, 1963), “Money Mischief” (1992). Jednym z jego słynnych zdań było: „Jeśli płacicie ludziom za to, że nie pracują a każecie im płacić podatki gdy pracują, nie dziwcie się, że macie bezrobocie”.