Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Sprawdź, ile zarabia:

Elektromechanik 4770 PLN
Główna księgowa 7500 PLN
HR Specialist 4280 PLN
Account Director 15000 PLN
Optyk 3860 PLN
Farmaceuta 5920 PLN
Inżynier sieci IT 8000 PLN
Sprzedawca 3050 PLN
Developer PHP 6630 PLN
Neurologopeda 4240 PLN
Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Profil kompetencyjny - posiadany przez pracownika lub wymagany na konkretnym stanowisku zestaw najistotniejszych kompetencji.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Klasycy wynagrodzeń

Zdzisław Czajka

Jest profesorem w Zakładzie Zarządzania na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu w Białymstoku oraz w Instytucie Pracy i Spraw Socjalnych w Warszawie. Prowadzi wykłady i seminaria magisterskie z Zarządzania Kadrami. Od 2003 roku prowadzi również wykłady z Systemów Wynagrodzeń na studiach podyplomowych w Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Od 1975 roku zajmuje się badaniem wynagrodzeń, specjalizując się w systemach wynagrodzeń w sferze budżetowej i sektorze przedsiębiorstw. Na podstawie licznych badań przygotował wiele monografii, ekspertyz, artykułów oraz poradników – w sumie ponad 160 publikacji. Posiada również bogate doświadczenie wdrożeniowe. Jest współautorem znanej w Polsce metody wartościowania pracy „UMEWAP-95”, przeprowadził wartościowanie pracy w kilkunastu przedsiębiorstwach, przygotował również projekty systemów wynagradzania, prowadził szkolenia z tego zakresu dla kadry kierowniczej oraz związków zawodowych. Według Zdzisława Czajki rola państwa w dbaniu o prawidłowe funkcjonowanie sektora publicznego oraz redystrybucji dochodów nie podlegają dyskusji. Postuluje on zastosowanie porównywalności prac, która uwzględniałaby różnice w treści pracy, kwalifikacjach i funkcjach poszczególnych dziedzin lub zawodów oraz uzależnienie wynagrodzenia od koniunktury gospodarczej, odejście od sztywnych wskaźników. Jego zdaniem należy uzależnić wzrost płacy pracownika od oceny jego pracy przez zastosowanie wewnętrznych kryteriów ocen.

Jest autorem wielu publikacji, m.in.: „Wynagrodzenia urzędników państwowych w Niemczech” (IPiSP, 1997), „Wynagrodzenia w sektorze publicznym i prywatnym” (IPiSS, 2003), „Zasady wynagradzania w gospodarce rynkowej” (IPiSS, 1992), „Związki zawodowe wobec polityki płac w okresie transformacji” (IPiSS, 1998), „Mechanizmy wynagradzania w publicznej służbie zdrowia” (IPiSS, 2004), „Koncepcje systemu płac przedsiębiorstwa” (1999).