Dane GUS

Wynagrodzenia w Polsce według GUS - dane miesięczne

Dane miesięczne:
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw 6 688 PLN
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw (bez wypłat nagród z zysku) 6 688 PLN
Dynamika zmian przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku w sektorze przedsiębiorstw 113%