Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Sprawdź, ile zarabia:

Konstruktor 7410 PLN
Konstruktor 5860 PLN
Automatyk 6130 PLN
Sekretarz redakcji 5210 PLN
Spawacz MAG 5800 PLN
Lekarz ginekolog 8840 PLN
UI/UX Designer 8650 PLN
Android developer 7780 PLN
Dyrektor sklepu 12140 PLN
Projektant wnętrz 5510 PLN
Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Profit sharing - jest to partycypacyjny system wynagradzania, oparty na udziałach w zyskach.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Zestawienie wynagrodzeń absolwentów wybranych uczelni ekonomicznych w Polsce w 2018 roku

16.04.2019 Patrycja Małek
W niniejszym artykule przedstawiamy jak w 2018 roku wynagradzani byli absolwenci części uczelni ekonomicznych w Polsce. W 2018 roku w Ogólnopolskim Badaniu Wynagrodzeń wzięło udział 6 111 absolwentów. W analizach uwzględniliśmy osoby, które uczyły się na takich uczelniach jak:
  • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie,

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu,

  • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu,

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie,

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach,

  • Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie.
Z danych Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń wynika, że w 2018 roku najlepiej wynagradzani byli absolwenci Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Mediana zarobków osób, które ukończyły tę uczelnię wyniosła 8 100 PLN brutto. Na drugim miejscu pod względem wysokości otrzymywanej pensji w 2018 roku znaleźli się byli studenci Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Mediana zarobków tej grupy osób wynosiła 7 000 PLN brutto. Natomiast najniższe wynagrodzenie otrzymywali absolwenci Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach – 5 050 PLN brutto.

Mediany wynagrodzeń absolwentów
wybranych uczelni ekonomicznych w 2018 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń w 2018 roku


Wyraźnie widoczna była różnica w zarobkach pomiędzy osobami z tytułem doktora a absolwentami z niższymi tytułami. Największa wystąpiła miedzy medianami miesięcznych wynagrodzeń wśród absolwentów Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie (1 650 PLN), a najmniejsza wśród absolwentów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu (700 PLN).

Mediany wynagrodzeń absolwentów wybranych uczelni ekonomicznych
z tytułem doktora w 2018 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń w 2018 roku


Ukończone studia podyplomowe znacząco wpływały na zarobki absolwentów uczelni ekonomicznych. Wg danych przedstawionych w tabeli 1. absolwenci SGH z ukończonymi studiami podyplomowymi mogą liczyć na zarobki o ok 2 200 PLN wyższe od osób bez studiów podyplomowych.

Mediana wynagrodzeń absolwentów wybranych uczelni ekonomicznych i 
studiów podyplomowych w 2018 roku (brutto w PLN)

nazwa ukończonej

szkoły wyższej

bez studiów podyplomowych

po ukończeniu studiów podyplomowych

Szkoła Główna Handlowa

w Warszawie

7 798

10 033

Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie

6 500

8 000

Uniwersytet Ekonomiczny

w Poznaniu

5 500

7 125

Uniwersytet Ekonomiczny

we Wrocławiu

5 500

7 081

Uniwersytet Ekonomiczny

w Krakowie

4 800

7 081

Uniwersytet Ekonomiczny

w Katowicach

4 600

6 600

 

Źródło: Opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń w 2018 roku


Absolwenci uczelni ekonomicznych pracujący w przedsiębiorstwach o przewadze kapitału zagranicznego zarabiali więcej niż zatrudnieni w polskich firmach. Największy rozstęp miedzy medianami miesięcznych wynagrodzeń wystąpił wśród absolwentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (2 790 PLN).

Mediany wynagrodzeń absolwentów wybranych uczelni ekonomicznych
w firmach polskich i zagranicznych w 2018 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń w 2018 roku


Z danych Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń wynika, że absolwenci polskich uczelni ekonomicznych najczęściej wykonywali zawód księgowego. Przyjrzeliśmy się zatem, ile wynosiły pensje na tym stanowisku po ukończeniu poszczególnych uczelni ekonomicznych. Schemat 1. przedstawia mediany miesięcznych wynagrodzeń w 2018 roku absolwentów wykonujących zawód księgowego.

Mediany wynagrodzeń absolwentów wybranych uczelni ekonomicznych
na stanowisku księgowego w 2018 roku (brutto w PLN)

Schemat

Źródło: Opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń w 2018 roku


Informacje o badaniu: W 2018 roku w Ogólnopolskim Badaniu Wynagrodzeń uczestniczyło 101 860 osób. 60% uczestników badania to osoby powyżej 30 roku życia, 70% ma wykształcenie wyższe. 47% respondentów pracuje w przedsiębiorstwach w których zatrudnionych jest powyżej 250 osób, z kolei 66% pracuje w firmach z przewagą kapitału polskiego (powyżej 50%).

Jeżeli są Państwo zainteresowani szczegółowym raportem na temat wynagrodzeń
na konkretnym stanowisku, w konkretnym regionie, wybranej branży czy grupie zawodowej zapraszamy do kontaktu z redakcją.

Zapraszamy do uczestnictwa w tegorocznej edycji Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń.
Ankietę do badania można znaleźć tutaj.


Wyjaśnienie terminów użytych w artykule:

wynagrodzenie całkowite – miesięczne wynagrodzenie brutto przysługujące pracownikowi z uwzględnieniem wszystkich ruchomych dodatków pieniężnych, takich jak: premie, nagrody i inne;

mediana – wartość dzieląca wszystkie dane na pół. Poniżej i powyżej mediany znajduje się dokładnie po 50% danych. Innymi słowy, jeżeli mediana wynosi 3 000 PLN, to znaczy, że wynagrodzenie na danym stanowisku jest w połowie zakładów niższe, a w połowie wyższe od 3 000 PLN. Mediana jest miarą statystyczną, która lepiej niż średnia, oddaje tendencję centralną wyników, ponieważ średnia może być zaburzona przez wyniki skrajne;

górny kwartyl – wartość, powyżej której mieści się 25% danych. Innymi słowy, jeżeli górny kwartyl wynosi 5 500 PLN, to 75% osób zatrudnionych na danym stanowisku zarabia poniżej, a 25% powyżej 5 500 PLN;

dolny kwartyl – wartość, poniżej której mieści się 25% danych. Innymi słowy, jeżeli dolny kwartyl wynosi 2 000 PLN, to 25% osób zatrudnionych na danym stanowisku zarabia poniżej, a 75% powyżej 2 000 PLN.

Patrycja Małek
Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".