Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Sprawdź, ile zarabia:

Audytor wewnętrzny 4730 PLN
Analityk finansowy 5220 PLN
Aktor 3280 PLN
Pośrednik pracy 3400 PLN
Psycholog sportowy 3340 PLN
Pokojowa 2890 PLN
Kafelkarz 4100 PLN
Asystent prokuratora 4450 PLN
Merchandiser 4020 PLN
Zbrojarz 3860 PLN
Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Profil kompetencyjny - posiadany przez pracownika lub wymagany na konkretnym stanowisku zestaw najistotniejszych kompetencji.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Zestawienie wynagrodzeń absolwentów publicznych uczelni technicznych w Polsce w 2016

23.02.2017 Łukasz Jaszcz
W niniejszym artykule zawarto zestawienie zarobków absolwentów studiów drugiego stopnia publicznych uczelni technicznych, nadzorowanych przez Ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego. W artykule uwzględniono osoby z tytułem magistra inżyniera jednej z 16 uczelni, wymienionych w tabeli 1. Z zestawienia wyłączono dwie uczelnie, zawarte w wykazie, tj. Akademię Techniczno-Humanistyczną w Bielsku-Białej oraz Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu, z uwagi na zbyt niskie próby badanych.
Informacje o badaniu: W 2016 roku w badaniu uczestniczyły 145 782 osoby. Ze względów metodologicznych w obliczeniach końcowych uwzględniliśmy dane 115 163 respondentów. 61% uczestników badania ma nie więcej niż 35 lat, 67% mieszka w miastach powyżej 100 000 mieszkańców, 69% ma wykształcenie wyższe, 47% pracuje w wielkich lub dużych przedsiębiorstwach, zaś 79% pracuje w firmach prywatnych.

Partnerzy badania: interia.pl, interviewme.pl

Przypominamy, że głównym celem OBW jest prezentacja stawek wynagrodzeń na poszczególnych stanowiskach (m.in. poprzez moduł "Moja płaca”). W związku z tym, ze względu na nielosowy charakter próby, wyniki ogólne należy traktować, jako orientacyjne. Opisują one jedynie konkretną badaną próbę. Porównując dane z poszczególnych edycji OBW prosimy pamiętać, iż brały w nich udział inne osoby. Miło nam przy okazji poinformować, że od pierwszej edycji w 2003 roku naszą ankietę wypełniło 1 276 051 osób.

Infografika

Dane ogólne


W Ogólnopolskim Badaniu Wynagrodzeń wzięły udział 15 592 osoby, deklarujące posiadanie dyplomu magistra inżyniera, którejś z uczelni wymienionych w tabeli 1. Mediana ich miesięcznych wynagrodzeń całkowitych wyniosła 5 500 PLN brutto. Połowa z nich zarabiała w przedziale od 3 896 do 8 200 PLN brutto.

Wynagrodzenia absolwentów studiów II stopnia
publicznych uczelni technicznych w Polsce w 2016 roku (brutto w PLN)

Schemat

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2016 rokuZestawienie uczelni


Najwyżej opłacani w 2016 roku byli absolwenci Politechniki Warszawskiej (mediana 6 600 PLN brutto). O 300 PLN mniej zarabiali przeciętnie alumni Politechniki Wrocławskiej. Najniższą medianę wynagrodzeń osiągnęli magistrzy inżynierowi po politechnikach z Białegostoku, Lublina, Rzeszowa i Kielc (4 500 PLN).

Wynagrodzenia magistrów inżynierów publicznych uczelni technicznych w Polsce w 2016 roku (brutto w PLN)

szkoła wyższa

próba

25% zarabiało nie więcej niż

mediana

25% zarabiało nie mniej niż

Politechnika Warszawska

1 553

4 600

6 600

10 000

Politechnika Wrocławska

2 194

4 250

6 300

9 000

Politechnika Gdańska

1 083

4 000

5 710

8 833

Politechnika Łódzka

1 071

4 000

5 600

8 121

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

2 155

3 890

5 500

8 150

Politechnika Poznańska

1 366

4 000

5 425

8 000

Politechnika Śląska

1 902

3 850

5 400

8 000

Politechnika Częstochowska

421

3 700

5 250

8 100

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

1 030

3 650

5 160

7 600

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

514

3 600

5 000

7 500

Politechnika Opolska

293

3 500

4 940

7 000

Politechnika Koszalińska

172

3 800

4 800

6 700

Politechnika Białostocka

414

3 220

4 500

6 500

Politechnika Lubelska

488

3 390

4 500

6 600

Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza

560

3 095

4 500

6 525

Politechnika Świętokrzyska w Kielcach

376

3 200

4 500

6 775

 

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2016 rokuWynagrodzenia w branżach


Wykres 1. zawiera zestawienie median wynagrodzeń magistrów inżynierów w różnych branżach.

Mediany wynagrodzeń absolwentów publicznych uczelni technicznych
pracujących w różnych branżach w 2016 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2016 rokuWynagrodzenia absolwentów uczelni technicznych na różnych poziomach zarządzania (brutto w PLN)

poziom

próba

25% zarabiało nie więcej niż

mediana

25% zarabiało nie mniej niż

pracownik szeregowy

1 433

2 500

3 100

4 000

specjalista

8 893

3 700

5 000

7 000

kierownik

4 276

5 078

7 150

10 000

dyrektor/zarząd

990

9 700

14 000

20 000

 

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2016 rokuZarobki osób o różnym stażu pracy


Wykres 2. przedstawia mediany zarobków osób o różnym stażu pracy. W pierwszym roku pracy mediana magistrów inżynierów po publicznych uczelniach technicznych wyniosła w 2016 roku 3 063 PLN brutto. Z kolei osoby pracujące 16 i więcej lat osiągnęły medianę w wysokości 7 500 PLN brutto.

Wynagrodzenia absolwentów publicznych uczelni technicznych
o różnym stażu pracy w 2016 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2016 rokuWynagrodzenia na stanowiskach


Tabela 3. przedstawia wynagrodzenia magistrów inżynierów na wybranych stanowiskach.

Wynagrodzenia absolwentów publicznych uczelni technicznych
na wybranych stanowiskach w 2016 roku (brutto w PLN)

stanowisko

próba

25% zarabiało nie więcej niż

mediana

25% zarabiało nie mniej niż

kierownik projektu

549

6 500

8 516

11 000

programista Java

279

5 950

8 000

10 000

programista C/C++

240

5 800

7 500

10 000

programista .NET

199

5 500

7 300

9 800

kierownik budowy

350

5 000

6 600

8 500

inżynier procesu produkcji

342

4 500

5 600

7 000

konstruktor

685

3 800

4 850

6 000

technolog produkcji

301

3 220

4 000

4 950

inżynier budowy

438

3 300

3 800

4 610

asystent projektanta (budownictwo)

387

2 600

3 300

4 000

 

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2016 rokuWięcej danych na temat wynagrodzeń różnych zawodach i na różnych stanowiskach znajdą Państwo w aplikacji Moja Płaca.


Zapraszamy do uczestnictwa w tegorocznej edycji Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń.
Ankietę do badania można znaleźć tutaj.


Jeżeli są Państwo zainteresowani zamówieniem szczegółowego raportu na temat wynagrodzeń w konkretnym regionie, wybranej branży czy grupie zawodowej zapraszamy do złożenia zamówienia.


Wyjaśnienie terminów użytych w artykule:

wynagrodzenie całkowite – miesięczne wynagrodzenie brutto przysługujące pracownikowi z uwzględnieniem wszystkich ruchomych dodatków pieniężnych, takich jak: premie, nagrody i inne;

mediana – wartość dzieląca wszystkie dane na pół. Poniżej i powyżej mediany znajduje się dokładnie po 50% danych. Innymi słowy, jeżeli mediana wynosi 3 000 PLN, to znaczy, że wynagrodzenie na danym stanowisku jest w połowie zakładów niższe, a w połowie wyższe od 3 000 PLN. Mediana jest miarą statystyczną, która lepiej niż średnia, oddaje tendencję centralną wyników, ponieważ średnia może być zaburzona przez wyniki skrajne;

górny kwartyl – wartość, powyżej której mieści się 25% danych. Innymi słowy, jeżeli górny kwartyl wynosi 5 500 PLN, to 75% osób zatrudnionych na danym stanowisku zarabia poniżej, a 25% powyżej 5 500 PLN;

dolny kwartyl – wartość, poniżej której mieści się 25% danych. Innymi słowy, jeżeli dolny kwartyl wynosi 2 000 PLN, to 25% osób zatrudnionych na danym stanowisku zarabia poniżej, a 75% powyżej 2 000 PLN.

Łukasz Jaszcz
Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".