Artykuły

Zestawienie wynagrodzeń absolwentów publicznych uczelni technicznych w Polsce w 2016

23.02.2017 Łukasz Jaszcz
W niniejszym artykule zawarto zestawienie zarobków absolwentów studiów drugiego stopnia publicznych uczelni technicznych, nadzorowanych przez Ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego. W artykule uwzględniono osoby z tytułem magistra inżyniera jednej z 16 uczelni, wymienionych w tabeli 1. Z zestawienia wyłączono dwie uczelnie, zawarte w wykazie, tj. Akademię Techniczno-Humanistyczną w Bielsku-Białej oraz Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu, z uwagi na zbyt niskie próby badanych.
Informacje o badaniu: W 2016 roku w badaniu uczestniczyły 145 782 osoby. Ze względów metodologicznych w obliczeniach końcowych uwzględniliśmy dane 115 163 respondentów. 61% uczestników badania ma nie więcej niż 35 lat, 67% mieszka w miastach powyżej 100 000 mieszkańców, 69% ma wykształcenie wyższe, 47% pracuje w wielkich lub dużych przedsiębiorstwach, zaś 79% pracuje w firmach prywatnych.

Partnerzy badania: interia.pl, interviewme.pl

Przypominamy, że głównym celem OBW jest prezentacja stawek wynagrodzeń na poszczególnych stanowiskach (m.in. poprzez moduł "Moja płaca”). W związku z tym, ze względu na nielosowy charakter próby, wyniki ogólne należy traktować, jako orientacyjne. Opisują one jedynie konkretną badaną próbę. Porównując dane z poszczególnych edycji OBW prosimy pamiętać, iż brały w nich udział inne osoby. Miło nam przy okazji poinformować, że od pierwszej edycji w 2003 roku naszą ankietę wypełniło 1 276 051 osób.

Infografika

Dane ogólne


W Ogólnopolskim Badaniu Wynagrodzeń wzięły udział 15 592 osoby, deklarujące posiadanie dyplomu magistra inżyniera, którejś z uczelni wymienionych w tabeli 1. Mediana ich miesięcznych wynagrodzeń całkowitych wyniosła 5 500 PLN brutto. Połowa z nich zarabiała w przedziale od 3 896 do 8 200 PLN brutto.

Wynagrodzenia absolwentów studiów II stopnia
publicznych uczelni technicznych w Polsce w 2016 roku (brutto w PLN)

Schemat

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2016 rokuZestawienie uczelni


Najwyżej opłacani w 2016 roku byli absolwenci Politechniki Warszawskiej (mediana 6 600 PLN brutto). O 300 PLN mniej zarabiali przeciętnie alumni Politechniki Wrocławskiej. Najniższą medianę wynagrodzeń osiągnęli magistrzy inżynierowi po politechnikach z Białegostoku, Lublina, Rzeszowa i Kielc (4 500 PLN).

Wynagrodzenia magistrów inżynierów publicznych uczelni technicznych w Polsce w 2016 roku (brutto w PLN)

szkoła wyższa

próba

25% zarabiało nie więcej niż

mediana

25% zarabiało nie mniej niż

Politechnika Warszawska

1 553

4 600

6 600

10 000

Politechnika Wrocławska

2 194

4 250

6 300

9 000

Politechnika Gdańska

1 083

4 000

5 710

8 833

Politechnika Łódzka

1 071

4 000

5 600

8 121

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

2 155

3 890

5 500

8 150

Politechnika Poznańska

1 366

4 000

5 425

8 000

Politechnika Śląska

1 902

3 850

5 400

8 000

Politechnika Częstochowska

421

3 700

5 250

8 100

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

1 030

3 650

5 160

7 600

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

514

3 600

5 000

7 500

Politechnika Opolska

293

3 500

4 940

7 000

Politechnika Koszalińska

172

3 800

4 800

6 700

Politechnika Białostocka

414

3 220

4 500

6 500

Politechnika Lubelska

488

3 390

4 500

6 600

Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza

560

3 095

4 500

6 525

Politechnika Świętokrzyska w Kielcach

376

3 200

4 500

6 775

 

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2016 rokuWynagrodzenia w branżach


Wykres 1. zawiera zestawienie median wynagrodzeń magistrów inżynierów w różnych branżach.

Mediany wynagrodzeń absolwentów publicznych uczelni technicznych
pracujących w różnych branżach w 2016 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2016 rokuWynagrodzenia absolwentów uczelni technicznych na różnych poziomach zarządzania (brutto w PLN)

poziom

próba

25% zarabiało nie więcej niż

mediana

25% zarabiało nie mniej niż

pracownik szeregowy

1 433

2 500

3 100

4 000

specjalista

8 893

3 700

5 000

7 000

kierownik

4 276

5 078

7 150

10 000

dyrektor/zarząd

990

9 700

14 000

20 000

 

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2016 rokuZarobki osób o różnym stażu pracy


Wykres 2. przedstawia mediany zarobków osób o różnym stażu pracy. W pierwszym roku pracy mediana magistrów inżynierów po publicznych uczelniach technicznych wyniosła w 2016 roku 3 063 PLN brutto. Z kolei osoby pracujące 16 i więcej lat osiągnęły medianę w wysokości 7 500 PLN brutto.

Wynagrodzenia absolwentów publicznych uczelni technicznych
o różnym stażu pracy w 2016 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2016 rokuWynagrodzenia na stanowiskach


Tabela 3. przedstawia wynagrodzenia magistrów inżynierów na wybranych stanowiskach.

Wynagrodzenia absolwentów publicznych uczelni technicznych
na wybranych stanowiskach w 2016 roku (brutto w PLN)

stanowisko

próba

25% zarabiało nie więcej niż

mediana

25% zarabiało nie mniej niż

kierownik projektu

549

6 500

8 516

11 000

programista Java

279

5 950

8 000

10 000

programista C/C++

240

5 800

7 500

10 000

programista .NET

199

5 500

7 300

9 800

kierownik budowy

350

5 000

6 600

8 500

inżynier procesu produkcji

342

4 500

5 600

7 000

konstruktor

685

3 800

4 850

6 000

technolog produkcji

301

3 220

4 000

4 950

inżynier budowy

438

3 300

3 800

4 610

asystent projektanta (budownictwo)

387

2 600

3 300

4 000

 

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2016 rokuWięcej danych na temat wynagrodzeń różnych zawodach i na różnych stanowiskach znajdą Państwo w aplikacji Moja Płaca.


Zapraszamy do uczestnictwa w tegorocznej edycji Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń.
Ankietę do badania można znaleźć tutaj.


Jeżeli są Państwo zainteresowani zamówieniem szczegółowego raportu na temat wynagrodzeń w konkretnym regionie, wybranej branży czy grupie zawodowej zapraszamy do złożenia zamówienia.


Wyjaśnienie terminów użytych w artykule:

wynagrodzenie całkowite – miesięczne wynagrodzenie brutto przysługujące pracownikowi z uwzględnieniem wszystkich ruchomych dodatków pieniężnych, takich jak: premie, nagrody i inne;

mediana – wartość dzieląca wszystkie dane na pół. Poniżej i powyżej mediany znajduje się dokładnie po 50% danych. Innymi słowy, jeżeli mediana wynosi 3 000 PLN, to znaczy, że wynagrodzenie na danym stanowisku jest w połowie zakładów niższe, a w połowie wyższe od 3 000 PLN. Mediana jest miarą statystyczną, która lepiej niż średnia, oddaje tendencję centralną wyników, ponieważ średnia może być zaburzona przez wyniki skrajne;

górny kwartyl – wartość, powyżej której mieści się 25% danych. Innymi słowy, jeżeli górny kwartyl wynosi 5 500 PLN, to 75% osób zatrudnionych na danym stanowisku zarabia poniżej, a 25% powyżej 5 500 PLN;

dolny kwartyl – wartość, poniżej której mieści się 25% danych. Innymi słowy, jeżeli dolny kwartyl wynosi 2 000 PLN, to 25% osób zatrudnionych na danym stanowisku zarabia poniżej, a 75% powyżej 2 000 PLN.

Łukasz Jaszcz
Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".